Nortura i Bondebladet uke 38/2021

 

Nortura PROFF kåret til årets leverandør av GRESS-gruppen 

– Det var en glad gjeng som mottok prisen som årets leverandør for 2020 til GRESS-gruppen. En solid laginnsats av alle i Nortura PROFF og viser at vi sammen har vært sterke i en krevende tid, sier Kari Elisabeth Langbraaten, senior kjedesjef i Nortura PROFF. 

GRESS-gruppen er en av Norges største innkjøpssammenslutninger i storhusholdning og er eid av Scandic Hotels, Radisson Hotel Group og Compass Group Norge. I tillegg har de medlemmer som Hurtigruten, Norlandia, SSP, Gate Gourmet, Torghatten og O´Learys. Som en av de aller største aktørene i bransjen, er de en svært viktig samarbeidspartner for Nortura PROFF.  

– Nortura PROFF er hovedleverandør til GRESS-gruppen på egg og hvitt kjøtt. I tillegg har vi akkurat landet en avtale om julemat, slik at vi også skal levere ribbe og pinnekjøtt til Gress julen 2021, sier Langbraaten.  

– Vi er veldig stolte over å motta prisen – og det er en skikkelig opptur for oss etter en lang, tøff coronaperiode. Jeg ønsker å takke både GRESS-gruppen, samt alle i Nortura PROFF som gjør en skikkelig god jobb – hver eneste dag!  

Prisen som årets industrileverandør 2020 er basert på undersøkelse blant GRESS-gruppens driftssteder hvor følgende kriterier er lagt til grunn. At leverandøren er: løsningsorientert, nytenkende og innovativ, kvalitetsbevisst, dyktig på oppfølging og service, opptatt av produktutvikling, oppfølging av GRESS-nett, tar samfunnsansvar, og støtte til kundene under pandemien. 

I sin begrunnelse skriver GRESS «Vinneren er en leverandør som holder høy kvalitet på produktene. Arbeider strukturert med innovasjon. Har en god evne til å snu seg rundt, bistå brukerstedene og finne løsninger ved utsolgt situasjoner. Ansatte på brukerstedene er glad i denne leverandøren som har vært en trofast leverandør i mange år.» 

Nortura PROFF-gjengen
Nortura PROFF-gjengen fra venstre: Morten Jakobsen Fossmo (kjedesjef), Tonje Nedrud (salgskonsulent), Kari Langbraaten (senior kjedesjef) og Sondre Nygaard (kjedesalgssjef). 

 


 

Ny løsning for livdyrformidling av gris kommer 

Nå er vi øyeblikkelig klare til å ta i bruk ny løsning for livdyrformidling av gris! Siden løsningen tar i bruk mange nye digitale prosesser, ønsker prosjektet å begynne med en mindre del av landet for å kunne sikre en trygg utrulling. Mot slutten av september lanseres den nye løsningen for livdyrformidling – til å begynne med i tilførselsområdene Midt og Nord.  

Purke med smågris i bingen

For resten av landet blir løsningen tilgjengelig utover høsten.   

Opplysninger om purkesalg hentes direkte fra Ingris til Min Side. Oppdaterte kontroller, inkludert vaksineinformasjon, og registre er altså svært viktig for at løsningen skal fungere best mulig. Det er også viktig at din kontaktinformasjon er oppdatert i Min Side.    

Målet med løsningen og de fordelene det medfører har ikke endret seg, og vi gleder oss til å kunne tilby en mye bedre tjeneste innen livdyrformidling, både for bonde og Nortura ansatte.  

Mål med ny løsning  

 • Øke servicegraden og brukervennligheten for deg som bonde 
 • Legge til rette for en ensartet og effektiv bruk av tjenesten ved at du selv registrerer dine salgs- og kjøpsobjekt på Min side 
 • Bedre formidlingsgrunnlag og kvalitet på tjenesten 
 • Redusere manuelle arbeidssteg og ledetider  
 • I den nye løsningen skal systemet hente informasjon automatisk fra kontrollene og pris baseres på dette.    

Fordeler med ny løsning  

 • Oppdatert Min side med bedre oversikt 
 • Raskere status og tilbakemeldinger på bestilling og innmelding via Min side 
 • Estimert prisoverslag ved bestilling og innmelding forutsetter at data kontrollene er korrekt. 
 • Prising automatiseres basert på informasjon fra Ingris. Man vil få et detaljert oppsett av prisoppbyggingen på avregning/faktura, slik at en enkelt kan se beregningen som ligger til grunn for totalprisen. 

 


 

Over 90 % Stjernelam og god marknadsbalanse 

– Heile landet er nå godt i gang med lammesesongen, og det er flott å sjå at over 90 % av lamma har fått utbetalt Stjernelam-tillegg i alle fylka. Det betyr at kundane til Nortura får kvalitetslam, uansett kva område og slakteri lamma kjem frå, seier Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura. 

Lam på beite. Foto: Linn Hege Engen, Notrura

Veke 35, som er siste slakteveka vi har oppdatert statistikk når denne går i trykken, var medel slaktevekt 20,4 kg, medel klasse R+/R. Dette er omtrent same slaktevekt og feittgruppe som i veke 36 i 2020, medan slakteklassen faktisk er hakket betre. Det er ei veke forskyving i vekenummer frå i fjor. 

– Denne perioden er viktig for å forsyne marknaden med lam til salsaktivitetane som er på gang. Førebels går dette bra. Både Nortura og industrikundane har fått det dei ynskjer av lam, seier Avdem.  

Vi er difor strålande fornøgd med både kvalitet og tilførselskurve så langt, og Avdem legg til at du kan fylgje statistikken veke for veke på medlem.nortura.no/smaafe

 


 

Endring i prisløypa for gris 

For å oppnå et prisuttak for gris i 2. halvår 2021 mest mulig i samsvar med Planlagt gjennomsnittlig engrospris, gjøres følgende endringer i prisløypa. 

 • Fra mandag 27. september (uke 39): Engrospris opp 0,50 kr/kg 
 • Fra mandag 11. oktober (uke 41): Engrospris opp 0,50 kr/kg 

I den opprinnelige prisløypa var oppgangen på 0,40 kr/kg begge datoene. De øvrige endringene gjennomføres som planlagt. 

 


 

Marked 

Det slaktes i overkant av 4 400 storfe uke 38 og dekningsgraden er 100 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes i underkant av 17 000 gris som gir en dekningsgrad på 77 prosent. Det er åpnet for import.

På småfe er dekningen 56 % sau og 102 % lam denne uken.

Førtidsslakting av verpehøns bidrar til balanse i eggmarkedet i høst. Eggsalget har vært noe varierende mellom uker, og egg på overskuddslager fra i sommer går fortsatt til eggprodukter.

 


 

Pris  

Avregningsprisen for lam går ned med kr. 1,60 per kg fra mandag 20. september grunnet redusert engrospris, i tillegg reduseres sesongtillegget med kr. 0,50 per kg. Prisreduksjonen for lam blir da totalt på kr. 2,10 per kg. 

Smågrisprisen reduseres med kr. 30,- per stk fra samme dato.

Perioden med ekstra avtaletillegg for storfe er over, tillegget var siste perioden på kr. 0,50 per kg. I de to påfølgende ukene reduseres avregningsprisen for storfe før den økes igjen midt i november.