Nortura i Bondebladet uke 34/2021

 

Sjekkliste ved innmelding og levering av sau og lam

Medlemmer/leverandører i lammering melder inn sine dyr til lammeringlederen om ikke annet er avtalt. Lammeringleder foretar en kollektiv innmelding fra ringen på Min Side. Er du ikke med i lammering, melder du inn dine dyr på vanlig måte på Min Side eller kontakter Medlemssenteret på telefon 955 18 400.

Ved innmelding oppgis:

 • Leverandørnummer
 • Antall lam
 • Antall ung sau
 • Antall sau
 • Ønsket leveringsuke
 • Eventuell samlasting og med hvem
 • Eventuell egentransport til slakteri
 • Om det er økologiske dyr, villsau, nisjedyr eller dyr i retur.
  Signalmerker bestiller du fra OS ID / tlf. 62 49 77 00
 • Om dyr har avvik *) som det er viktig at transportplanlegger og transportør får vite om
 • Andre beskjeder som er viktig for slakteri eller transportør
 • Husk å melde fra om besetningen har restriksjoner pålagt av Mattilsynet

Ved levering:

 • Dyra må være samla og leveringsklare når dyretransportbilen ankommer
 • Dyra skal ha godkjente og lesbare øremerker, 1 elektronisk. Husk at du bare kan bruke årets merker på årets lam. Mister et dyr øremerket, så må du bestille erstatningsmerke. Dette er forskriftsbestemt og merkene blir også brukt ved kategorisering av dyr (om dyret er lam, ung sau eller sau) på slakteriet
 • Riktig antall dyr i forhold til innmeldte
 • Økologiske dyr, nisjedyr, villsau (ved blandingslass) og returdyr skal være signalmerket
 • Ferdig utfylt skjema for evt. retur- og nisjeslakt skal leveres sjåfør
 • Dyra skal være tørre
 • Ulla bør være fri for merkemaling, flis, møkk og vegetabiler
 • Syke og skadde dyr skal ikke transporteres. Dyr som du er i tvil om er transportdyktige, skal settes til side og presenteres for sjåføren før opplasting.

Ved spørsmål om innmelding etc., kan lammeringleder kontakte Medlemssenteret på telefon 955 18 400.

*) Hva er nytt i forbindelse med innmelding av småfe på «Min side»?

Ved avvik må du huke av for en eller flere av følgende tilstander: Svak halthet, brokk, behandlet framfall/prolaps, gjensittende sting etter operasjon, delvis avstøtt jur, gamle bruddskader, medfødt skavank, helt eller delvis blind, vomiskinn. (se egen sak om matkjedeinformasjon i lammesesonginfo eller i kategorien på småfe)

Informasjonsheftet «Lammesesongen 2021»

Informasjonsheftet og det meste av innholdet i heftet finner du på småfesiden. Informasjonsheftet trykkes opp kun i et begrenset antall som du kan få ved henvendelse til Medlemssenteret, vi anbefaler at du leser det på nett - eventuelt du kan printe ut for eget bruk.

Foto: Grethe Ringdal, Nortura
Litt praktisk informasjon mot lammesesongen, som bl.a. sjekkliste ved innmelding og levering av sau og lam har vi samla i et underpunkt på nett. Det kan være nyttig å ta en kikk om du har tenkt på alt før du melder inn. Foto: Grethe Ringdal, Nortura.

 


 

Nortura på Arendalsuka

Nortura deltok tirsdag 17. august for første gang på Arendalsuka med eget arrangement – «Kjøttproduksjon og bærekraft – veien videre».

Denne høsten vil Nortura lansere sin første bærekraftstrategi. Som en del av arbeidet med utviklingen av bærekraftstrategien har Nortura utarbeidet en vesentlighetsanalyse som har hjulpet selskapet til å prioritere områder hvor innsatsen gir mest effekt for både samfunnet og selskapet. ​Det er FNs rammeverk for bærekraft som ligger til grunn for analysen.

Konserndirektør Kjell S. Rakkenes og leder bærekraft i Nortura Cecilie Hultmann
Konserndirektør Kjell S. Rakkenes og leder bærekraft i Nortura Cecilie Hultmann

Under seminaret på Arendalsuka presenterte Nortura resultatene fra analysen og de prioriterte bærekraftsområdene for selskapet.

Fra Nortura stilte konsernsjef Anne Marit Panengstuen, og leder bærekraft Cecilie Hultmann. Kjell S. Rakkenes, konserndirektør Kommunikasjon, bærekraft og samfunnsansvar var moderator. Medvirkende var Kim Gabrielli, direktør UN Global Compact Norge, Arne Bardalen, spesialrådgiver Nibio, og Anja Bakken Riise, leder, Framtiden i våre hender.

Det ble invitert til en åpen dialog om våre valg, om Nortura er på rett vei, og om vi har prioritert de riktige bærekraftsmålene.

Konsernsjef Anne Marit Panengstuen
Konsernsjef Anne Marit Panengstuen

– Det var veldig gledelig å få anerkjennelse for den jobben vi gjør på bærekraft, og så har vi fått med oss mange råd på veien videre for å lage en best mulig bærekraftstrategi som gjør at vi er relevante for forbrukerne framover, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Du kan se arrangementet i opptak på våre sider.

 


 

Livdyrportalen.no er ikke Nortura

– Vi har fått en del henvendelser i det siste etter en ny nettbasert livdyrportal ble lansert i sommer, sier Karin Røhne, leder for tilførsel og rådgivning i Nortura. Livdyrportalen.no er et privat initiativ og Nortura har ingen tilknytning til den.

Karin Røhne, leder for tilførsel og rådgivning i Nortura

– Vi forstår at navnet og måten det markedsføres på kan skape misforståelser. En livdyrportal er en beskrivelse av faktisk aktivitet og navnet kan ikke merkevarebeskyttes, andre aktører står fritt i å bedrive livdyrformidling, sier Røhne.

Nortura implementerte i vår en ny digital plattform for livdyrhandel av storfe på Min side, og gris står for tur i høst. Denne plattformen legger til rette for økt grad av selvbetjening. Målet vårt er at den løsningen vi tilbyr fortsatt skal gi kjøper og selger god forutsigbarhet i forhold til prisestimat basert på dyrets faktiske verdi, nødvendige og riktige opplysninger om dyrehelse, en økonomisk transaksjon, og sikker og kostnadseffektiv transport.

– Vi føler oss trygge på at de fleste av våre medlemmer som skal kjøpe eller selge dyr ønsker at det skal skje i trygge og transparente rammer der både kjøper og selgers behov er ivaretatt, sier Røhne.

 


 

Marked

Det slaktes i underkant av 4 600 storfe uke 34 og dekningsgraden er 99 prosent. Det er fortsatt åpnet for import.

Det slaktes ca. 16 900 gris uke 34 som gir en dekningsgrad på 81 prosent. Det er åpnet for import.

Lammesesongen er ikke i gang enda og det er lokal dekning av sau og lam også denne uken.

Eggsalget ved ferieavslutning har vært svært godt, men forbruket avtar deretter noe. Overskuddslager fra i sommer må benyttes til eggprodukter. Fra uke 35 starter førtidsslakting, og aktuelle produsenter har mottatt informasjon. Eggprodusentene oppfordres til å kontakte sitt eggpakkeri for deltakelse.

 


 

Pris

Avregningsprisen på lam reduseres med kr. 0,50 per kg fra mandag 23. august grunnet redusert engrospris.