Nortura i Bondebladet uke 33/2021

 

Nytt karbonfangstanlegg gir Nortura Rudshøgda fossilfri gevinst

Onsdag 11. august ble Norges første kommersielle karbonfangstanlegg åpnet på Rudshøgda, vegg i vegg med Nortura Rudshøgda. Anlegget vil bidra til å gjøre Rudshøgda-anlegget fossilfritt, i tråd med målet om 100 prosent fossilfrie anlegg innen 2030.

– Biokullanlegget er en fremoverlent satsting som gir gode lokale klimatiltak for oss og andre næringsaktører, men samtidig viser vei i forhold til globale utfordringer. Her muliggjøres naturlig karbonfangst og lagring på en treffsikker måte, og vi oppnår god sirkulær effekt i næringskjeden og ser store gevinster for økosystemer og natur, sier konsernsjef i Nortura SA, Anne Marit Panengstuen under åpningen.

Bruker overskuddvarme

Nortura skal bruke overskuddsvarme fra anlegget for å varme opp lokalene på Rudshøgda, som er største arbeidsplass i Ringsaker kommune. Anlegget baserer seg i stod grad på flisfyrt drivstoff i dag, men vil med biokull-varmen kunne erstatte andelen som i dag brukes av fossilt brensel. I tillegg skal man se nærmere på bruk av restråstoffer fra industrien, materiale som i dag deponeres som avfall, som vil kunne få ny verdi omgjort til biokull.

– Vi ser imidlertid et potensiale for å kunne levere flere typer råstoff til forbrenning, med flisblandet møkk fra alle dyrebilene som ett eksempel.

Biokull-anlegget eies og drives av Oplandske Bioenergi, som i samarbeid med flere lokale aktører har etablert forbrenningsanlegget. Oplandske Bioenergi målsetter å kombinere karbonfangst og biokullproduksjon.

Det var arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen som åpnet biokullanlegget
Det var arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen som åpnet biokullanlegget.

 


 

Kampanjer til skolestart fra Gilde og Prior

Både Gilde og Prior kjører påleggskampanjer på sosiale medier nå til skolestart. I Gilde sin kampanje «Ikke hopp over matpakka» kan du vinne frokost sammen med Maren Lundby i hopptårnet i Holmenkollen!

«Ikke hopp over matpakka»

Fortell oss hvilket Gilde-pålegg som er din favoritt i matpakka og bli med i trekningen. Vinn frokost i hopptårnet sammen med Maren Lundby og ZIP-line ut fra Holmenkollen!

Kampanjen og konkurransen foregår i sosiale medier, og går fram til 19. september. Du deltar ved å kommentere konkurransepostene på Gilde sin Facebook.

Se mer på Gilde sin facebookside eller på gilde.no/kampanje/matpakka

Matpakketips fra Prior

Lise Finckenhagen deler matpakke-tipsene som både er morsomme å lage, og morsomme å spise på Prior sin nettside.

Lise Finckenhagen deler matpakke-tips

– Det er lett å miste piffen når det kommer til matpakke-laging. Det er lite inspirerende å lage, og å spise, det samme på matpakka hver dag, sier Lise Finckenhagen. Hun er trygg på at løsningen, og oppskriftene på siden, vil falle i smak.

– Dette trikset funket hver gang for meg, og med denne varianten fikk jeg alltid tilbake en tom matboks.

Har du en matpakkeutfordring?

Fortell om din utfordring i kommentarfeltet på Prior sin facebookside, eller send en melding på siden så kanskje Lise Finckenhagen løse akkurat ditt problem!

 


 

Signering av kjøreseddelen på nettbrett

Nortura gikk på forsommeren over fra manuelle til digitale kjøresedler og utstyrte alle biler som brukes til inntransport av slakt med nettbrett for digital signering av kjøreseddel. Kjøreseddelen er kvitteringa for dyra som hentes av dyrebilen, og din gjenpart av kjøreseddelen finner du på Min side.

Nortura sparer 140 kilometer printerpapir i året ved å bytte ut matriseskrivere med nettbrett, og nye digitale verktøy automatiserer informasjonsflyten rundt inntransport av slaktedyr. 

Spørsmål og svar om digitale kjøresedler:

Må jeg ha eget nettbrett?
Nei, du signerer på nettbrettet som dyrebilsjåføren har med seg i bilen sin.

Må jeg ha en app eller godkjenne med bankID?
Nei, du skriver navnet ditt med fingeren på nettbrettet, slik som du signerer hos posten når du mottar en pakke. (Faktisk signering er avhengig av korona- situasjon.)

Hvor finner jeg min kvittering, slik at jeg kan sjekke opp mot avregning?
Kjøreseddel/kvittering ligger inne på Min side, like ved faktura og avregning.

Jeg har ikke epost og er ikke så stødig på internett, hvor får jeg kjøreseddelen?
Da ringer du til medlemssenteret på telefon 955 18 400.

Må jeg ha kjøreseddelen til regnskapet?
Nei, dette er en kvittering på dyra du har levert. Det er avregning og faktura som du må ha til regnskapet ditt.

Blir det slutt på alt papir i forbindelse med levering av dyr?
Målet er at Nortura etter hvert skal fase ut papir i forbindelse med inntransport av slaktedyr. Først ut er kjøresedler på papir, da vi bruker mye tid og ressurser på logistikken rundt dagens papirhåndtering. Digital signering er et av flere forbedringspunkter rundt inntransport som Nortura-bøndene har etterspurt.

Hva med egenerklæringsskjema, retur og nisje?
Egenerklæringsskjema skal du fylle ut på papir som vanlig. Sjåføren tar bilde av skjemaet og legger det inn i systemet, det ligger da som et vedlegg til kjøreseddelen. Når det gjelder retur- og nisjeskjema, vil dette fortsatt foregå på papir en stund fremover.

 


 

Prisløype sau

Konsentrert saueslakting før og etter den travleste lammesesongen er mest rasjonelt.

Det er viktig at slakteriene bruker kapasiteten på å få nok lam ut i markedet i de mest hektiske ukene av sesongen. Derfor stimulerer prisløypa til konsentrert slakting av sau i starten og mot slutten av lammesesongen. I disse periodene er skjærekapasiteten bedre og dermed kan en også utnytte råstoffet av sauen bedre.

Prisløype sau
Prisløypa stimulerer til slakting før uke 36 og etter uke 40/41. Det er variasjon i engrospris, grunntilskudd og effektivitetstillegg som former prisløypa.

 


 

Marked

Det slaktes ca. 4 500 storfe uke 33 og dekningsgraden er 99 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes ca. 16 500 gris uke 33 som gir en dekningsgrad på 80 prosent. Det er åpnet for import.

Det er lokal dekning av sau og lam uke 33.

Eggsalget er som alle år høyt ved ferieavslutning og mot skolestart i august. Overskuddslageret av egg er imidlertid stort etter sommeren med lavt eggforbruk.  

 


 

Pris

Ingen endringer denne uken.