Nortura i Bondebladet uke 27 - 28/2021

 

Lokale krefter bak Gilde turmat

Midt i sentrum av nasjonalparkene Jotunheimen, Rondane og Dovrefjell ligger Otta og fabrikken Rondane produksjon, tidligere kjent som Nortura Otta. Her produseres Gilde turmat. Rutinerte lokale krefter står bak produksjonen, som startet opp i november i fjor.

– Vi har jobbet sammen i mange år. Mange med lang fartstid på det gamle slakteriet som har mye og verdifull kunnskap om næringsmiddelindustri, sier fabrikksjef Svein Leirflaten, som satte sammen et team på syv fast ansatte, alle sammen fra det tidligere Nortura-slakteriet.

Fabrikksjef Svein Leirflaten

Den lille fabrikken har godt rykte på seg og er en attraktiv arbeidsplass.

– Mange lokale, både tidligere ansatte og nye tar kontakt for å høre om det er mulig å få jobb her, sier fabrikksjefen, som kan legge til at omleggingsprosessen var knalltøff, men at de allerede nå etter kun syv måneder ser at dette går veldig bra.

Høy etterspørsel

Hittil er det lansert to retter: lapskaus og pasta Bolognese. Produktene kom i salg i dagligvare allerede i februar 2021. Begge rettene inneholder kjøtt fra Norturas produsenter og eiere. Det er forventet at det lanseres enda en ny rett i september.

– Salget mot dagligvare går bra og etterspørselen er høy. Det er veldig stor interesse for produktet. Det betyr at vi allerede må øke maskinparken, sier Svein.

I begynnelsen pakket de ansatte posene for hånd, men nå har de endelig fått en effektiv pakkemaskin. Det frigjør tid og hender. Den viktigste maskinen i bygget er allikevel Frysetørkekammeret som ruver i sin massivhet inne i en av hallene i fabrikken. Det er inne i den at den magiske prosessen skjer.

Frysetørkekammeret

Frysetørking er en dehydratiseringsprosess ved lav temperatur som innebærer å fryse produktet, senke trykket og deretter fjerne isen ved sublimering. På grunn av den lave temperaturen som brukes i behandlingen, er kvaliteten på produktet utmerket. Det hele datastyres på utsiden av kammeret og kan overvåkes fra de ansatte sin telefon via en app.

– Forsetter den gode etterspørselstrenden håper vi å være 25 til 40 ansatte ila en femårs-periode, sier en smilende fabrikksjef.

Samarbeid med DNT

Øystein Gården, bestyrer på DNT-hytta Rondvassbu tror Gilde turmat vil selge godt på de ubetjente hyttene til DNT, men mener at folk først og fremst handler maten sin i matbutikker før de drar på tur. Derfor synes han det er helt supert at den frysetørka turmaten nå er tilgjengelig i dagligvaren.

Se mer om Gilde turmat på våre nettsider.

 


 

Nortura tatt opp som medlem av FNs bærekraftorganisasjon UN Global Compact

Nortura har som første norske landbruksbaserte matvareprodusent sluttet seg til FNs Global Compact, et nettverk som består av bedrifter fra hele verden som ønsker å arbeide for å gjøre næringslivet mer bærekraftig.

– I fjor vedtok vi en ny konsernstrategi for Nortura hvor bærekraftig utvikling av virksomheten og produktene står sentralt i byggingen av fremtidens egg- og kjøttsamvirke. Med dette medlemskapet understreker vi forpliktelsen og at vi ønsker å gå foran i arbeide med samfunnsansvar og bærekraft, sier konsernsjef i Nortura Anne Marit Panengstuen.

Gjennom medlemskapet forplikter Nortura seg til å gjøre UN Global Compact Norges prinsipper til en del av selskapets strategi, kultur og den daglige driften, og å delta i samarbeidsprosjekter som fremmer FNs bredere utviklingsmål, særlig bærekraftmålene.

Se mer om denne saken på våre nettsider.

 


 

Ny informasjon fra Mattilsynets kjøttkontroll når du leverer slaktedyr

Mattilsynet har de siste årene jobbet med å få på plass nye digitale løsninger for kjøttkontrollen. Tidligere har Mattilsynet kun gitt informasjon om kassasjoner (deler av dyr eller hele dyr) når du har levert slaktedyr av storfe, småfe og gris. Med ny digital løsning for Mattilsynets kjøttkontroll vil du også få tilsendt informasjon om hva kjøttkontrollen har registrert av forhold som kan ha betydning for dyrehelse, dyrevelferd eller merking.

Ordningen er tatt i bruk av kjøttkontrollen på et fåtall slakterier fra slutten av juni. For Nortura-slakterier vil Mattilsynets kjøttkontroller tidligst ta ordningen i bruk fra midten av august.

Kjøttkontrollapporten vil nå inneholde mer informasjon til deg som dyreeier, blant annet om observasjoner om tilstanden til dyra og om forhold som kan ha betydning for dyrevelferden.

Du har rett på informasjon om det Mattilsynet registrerer på dine dyr. Registreringene er ikke et vedtak fra Mattilsynet, og det er ikke uttalerett eller klagerett på registreringen. Registeringene vil gjelde både observasjoner gjort på levende dyr på slaktefjøset og på slakteskrotten, rapporten vil også inneholde bilder der dette er relevant.

Er det åpenbart feilaktige registreringer har du likevel anledning til å be om å få de slettet.

Se mer på Mattilsynets sider

 


 

TINE og Nortura styrker samarbeidet på rådgiving

Nylig signerte TINE og Nortura en ny og forbedret samarbeidsavtale som skal styrke kjøttrådgivinga på melkebruket. Avtalen presiserer at TINE har ansvaret for all rådgiving hos sine medlemmer, også rådgiving på kjøtt.

Det betyr at TINEs rådgivingsteam på 160 personer skal ta seg av kjøttrådgiving for de to samvirkenes fellesmedlemmer.

Det har vært en forventning fra våre felles eiere at TINE og Nortura skal ha et felles budskap. At rådgiveren i TINE som er god på avl, fôring, økonomi og melk, også skal kunne gi best mulig råd på oppfôring av kalv, bruksdyrkryssninger, spesialavtaler på kjøttfe og markedsforhold, sier fagsjef på storfe Asgeir Svendsen i Nortura.

Avtalen som skal bidra til en bedre samhandling og kunnskapsoverføring kan du lese mer om i egen sak.

 


(Ny sak)

Fugleinfluensa:

Mattilsynet utvider portforbudet på Østlandet etter ytterligere funn av smitte blant villfugl.

Ytterligere funn av fugleinfluensasmitte understreker at det er fortsatt viktig med strenge etterlevelse av smitteverntiltak over hele landet. Påvisninger av fugleinfluensa hos villfugl i Holmestrand og Son i Vestby i juni viser at viruset er fortsatt til stede blant villfuglpopulasjonen.

Mattilsynet har nå innført portforbud i flere kommuner på Østlandet, se oversikt på medlem.nortura.no/fjorfe.

Fjørfe holdt i fangenskap i disse kommunene skal holdes innendørs eller inngjerdet og under tak ute for å hindre at de blir smittet fra ville fugler. Med smitte blant villfugl er det alltid risiko for å dra smitte inn i kommersielt fjørfehold. Villfugl kan være friske smittebærere.

Direkte kontakt med smittede fugler, eller kontakt med avføring fra disse, er ansett som den viktigste smitteveien for fugleinfluensa. Korrekt etterlevelse av smitteverntiltak er fortsatt det viktigste tiltaket for å unngå smitte inn i kommersielle flokker. 

 


 

Marked

I uke 28 slaktes det ca. 2 600 storfe og dekningsgraden er 89 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes ca. 16 000 gris som gir en dekningsgrad på 94 prosent. Det er åpnet for import.

Det er ingen slakting av sau og lam uke 28.

Prognosen av egg viser overskudd i juli. Det er ikke mulig å førtidsslakte så mye at produksjonen tilpasses lavere salg. 

 


 

Pris

Det er endringer i priser for alle dyreslag og egg fra mandag 5. juli, se prislistene for detaljer i endringene. Leveringsvilkår er oppdatert for 2. halvår 2021.