Nortura i Bondebladet uke 25/2021

 

Nortura utbetaler 142 millioner kroner i medlemskapital og renter

Et benkeforslag fra region Øst og Innlandet om å betale 7,8 millioner i rente på medlemskapital og tilleggsandelsinnskudd, øker den samla utbetalinga fra 135 til 142 millioner kroner til Nortura-bøndene.

Bjørn Magnus Tordhol

Når bondens selskap leverer gode resultater, skal det komme bonden til gode. Under Nortura-årsmøtet 17. juni ble det bestemt at konsernet skal utbetale 142 millioner til Norturas eiere.

– Da styret la fram resultatet for 2020 fikk vi flere signaler fra eierne som mente at renter på medlemskapital burde prioriteres. Dette var én av forutsetningene da ordningen med medlemskapitalkonto opprinnelig ble diskutert og vedtatt, sier Bjørn Magnus Tordhol, som la fram forslaget i årsmøtet.

I benkeforslaget fra Tordhol ble det foreslått en nøktern rentesats på 1,5 prosent. Dette tilsvarer 7,8 millioner kroner. Tordhol foreslo at midlene omdisponeres fra avsetning på etterbetalingsfond til renteutbetaling.

– Vår intensjon er ikke å presse frem en høy rente. Dette er et signal om at prinsippet er viktig for oss som eiere, sier Tordhol.

Forslaget fra region Øst og Innlandet ble vedtatt av årsmøte med 58 mot 15 stemmer.

 


 

Omsetningsvekst og styrket resultat for Nortura i første tertial

Resultatene for 1. tertial 2021 viser en omsetning på åtte milliarder kroner, en økning på 7,7 % sammenlignet mot samme periode i fjor, mens driftsresultatet økte med 47 millioner kroner.

Fortsatt høy etterspørsel i dagligvaremarkedet og økt aktivitet i datterselskapene bidrar til den positive utviklingen. Knapphet på norske råvarer begrenser veksten for Gilde-produkter, men bidrar samtidig til færre overskuddsvarer og et sunnere industrisalg.

Første tertial er på grunn av sesongmessige svingninger normalt årets svakeste.

– En sterk topp- og bunnlinjevekst viser at vi fortsetter den positive utviklingen fra 2020 og at vi er i rute med både konsernstrategien og omleggingen av industristrukturen for rødt kjøtt i Sør-Norge, sier Anne Marit Panengstuen.

Nortura begynner også nå å se positive effekter fra gjennomførte strukturtiltak til tross for merkostnader knyttet til strenge smittevernstiltak.

– Samlet sett viser resultatet etter første tertial at vi er på rett vei mot et nytt og sterkere Nortura. Vi ser nå at vi begynner å høste resultater av de strukturendringene vi har iverksatt. Vi trenger gode resultater for å kunne fortsette investeringene framover og for å ha konkurranseevne både i tilførselsmarkedet og sluttmarkedet, sier Panengstuen.

Se våre nettsider og Eierbrev for nærmere info.

 


 

Redusert kapasitet på Nortura Medlemssenter i sommer

Det er også ferieavvikling på vårt Medlemssenter, og i perioden fra uke 26 til uke 31 vil det være redusert kapasitet. Samtidig er åpningstiden 1 time kortere, fra kl. 07.00 til kl. 15.00.

Kontakter du medlemssenteret på telefon 955 18 400 kan du påregne lengre ventetid i ferien, dette gjelder også livdyrhenvendelser.

Du må gjerne bruke Chat på Min side som er tilgjengelig i åpningstiden, eller sende henvendelse på e-post til medlem@nortura.no dersom du må kontakte oss.

For tjenester som for eksempel innmelding av slakt- og livdyr er det de aller fleste som bruker Min side. Min side har også lengre innmeldingsfrist i forhold til innmelding på telefon til Medlemssenteret, og tjenestene på Min side er mange, og veldig enkle å bruke.

God sommer fra oss på Nortura Medlemssenter!

 


 

Feriestengte Nortura-fabrikker i sommer

Noen av våre slakterianlegg og medlemsbutikker har stengt i enkelte sommeruker for å avvikle ferie, her er en oversikt på de fabrikkene som har helt stopp i slakting, og stopp, eller redusert mulighet i behandling av retur- og nisjeslakt.

Grillsommer

Slaktedyr som er innmeldt på disse ukene vil da bli flyttet til uker før eller etter, eller slaktes ved andre anlegg.

 • Nortura Karasjok slakter ikke i ukene 27, 28, 29 og 30. Ingen retur/nisje samme ukene.
 • Nortura Målselv slakter ikke i uke 29 og 30, og ingen retur/nisje samme ukene.
 • Nortura Bjerka har redusert mulighet for retur/nisje i ukene 26 tom 31. Det må avtales i hvert tilfelle.
 • Nortura Steinkjer har stengt for retur i uke 29 og 30.
 • Nortura Malvik har stengt for retur/nisje i uke 27, 28, 29 og 30.
 • Nortura Førde slakter ikke i uke 29, og er stengt for retur/nisje også i uke 29, 30 og 31.
 • Nortura Sandeid slakter ikke i uke 26, 27, 28 og 29 og er stengt for retur/nisje samme ukene.
 • Nortura Egersund slakter ikke i ukene 30 og 31, og er stengt for retur/nisje ukene 29, 30, 31 og 32.
 • Nortura Rudshøgda er stengt for retur/nisje ukene 29, 30 og 31.
 • Nortura Gol slakter ikke i uke 28, 29 og 30. Ingen retur/nisje samme ukene.
 • Nortura Tønsberg er stengt for retur/nisje ukene 26, 27, 28 og 29. Heltslakt er OK.

Andre anlegg går tilnærmet som normalt med noe lavere kapasitet i ferieperioden da ferien deles på skift. 

Kontakt medlemssenteret på tlf. 95 51 84 00 dersom du har spørsmål om levering.

Medlemsbutikker

Det er fortsatt endret åpningstid i flere av våre medlemsbutikker grunnet koronasituasjonen, enkelte butikker har også stengt i ferien. Se også egen info på medlemsbutikkenes facebooksider.

 


 

Planlagt gjennomsnittlig engrospris og prisløype for gris 2. halvår

Konsernstyret i Nortura fastsatte onsdag 16. juni Planlagt gjennomsnittlig engrospris for gris 2. halvår 2021 til kr 35,50 per kg. Dette er en økning på kr 1,61 per kg i forhold til målpris for avtaleåret 2020/2021.

Det er satt opp følgende prisløype for å ta ut den vedtatte prisen:

 • Mandag 5. juli (uke 27): Engrospris opp 1,10 kr/kg
 • Mandag 27. september (uke 39): Engrospris opp 0,40 kr/kg
 • Mandag 11. oktober (uke 41): Engrospris opp 0,40 kr/kg
 • Mandag 6. desember (uke 49): Engrospris ned 0,40 kr/kg
 • Mandag 13. desember (uke 50): Engrospris ned 0,40 kr/kg

Gris ble flyttet over fra målpris til volummodellen i årets jordbruksoppgjør. Dermed er det nå etablert samme modell som vi har hatt for storfe, egg og småfe som vedtas av konsernstyret i Nortura for hvert halvår.

 


 

Marked

Det slaktes ca. 4 300 storfe uke 25 og dekningsgraden er 100 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes ca. 17 300 gris som gir en dekningsgrad på 89 prosent. Det er åpnet for import.

Det er lokal dekning på sau og lam uke 24.

 


 

Pris

Smågrisprisen går opp med kr. 30,- per stk til kr. 940,- for helsegris ved 25 kg fra mandag 21. juni. Dette som følge av at gris går fra målpris til PGE og styret har vedtatt en økning i PGE for 2. halvår 2021.