Nortura i Bondebladet uke 23/2021

 

Vinnere Husdyrtreff 2021

Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning, dette er bakgrunnen for Husdyrtreff, som er en tevling laget for landbruksskoler i hele landet. Gjennom Husdyrtreff får Landbruksskolene tilbud om oppgaver, fagstoff og fagforedrag fra Husdyrtreff-organisasjonene. 

13 skoler og ca. 200 elever var påmeldt på årets husdyrtreff-tevling. De beste oppgavesvarene blir sendt inn til evaluering og vinnerkåring. 15 av besvarelsene var på melkeproduksjon, 12 på storfekjøttproduksjon, 19 på saueproduksjon, 3 på fjørfeproduksjon og 3 på svineproduksjon. Av årets innleveringer var 46 besvarelser fra ordinære elever og 6 oppgaver fra voksenagronomelever.

Som arrangør av Husdyrtreff synes vi det er både viktig og artig å få være med å bidra til kompetansebygging. Det gjør vi også ved at landets husdyrlærere annethvert år blir invitert til et dagseminar hvor vi presenterer fagnytt innen de ulike husdyrproduksjonene.

Vi gratulerer de flinke vinnerne av årets Husdyrtreff og spesielt Senja Videregående Skole som har årets vinnerlag på sau, og Tomb Videregående Skole i Råde som har vinnerlagene på alle de andre dyreslaga!

Se mer om vinnerlaga.

Vinnerlaget på Husdyrtreff storfekjøttproduksjon

Vinnerlaget på Husdyrtreff storfekjøttproduksjon i år består av fem flinke elever som går på Tomb Videregående skole. Fra venstre: Louise Mathiesen, Sætre, Gjertrud Grytnes Jordet, Hedalen, Gudbrand Gamkinn, Gran, Hans Ole Grimsrud, Begna, Even Østeby, Slitu og lærer Tore Framstad.
 

Landsvinnere Husdyrtreff saueproduksjon

Landsvinnere Husdyrtreff saueproduksjon ble Senja Videregående skole på Gibostad. Fra venstre Kirsti Kleppe kontaktlærer og lærer i gårdsdrift, Magnhild Nymo faglærer husdyr- og planteproduksjon, Amalie Simonsen, Thomas Bjørklund, Sverre Hanssen, Oskar Walør Fagertun.
 

Vinnergruppa innen fjørfe

Vinnergruppa innen fjørfe, også fra Tomb, fra venstre; Esther Hjerpaasen Skøien, Hølen, Anne Øinæs Eriksen, Vestby, Selma Fossum Hurlen, Tistedal og lærer Tore Framstad.
 

Årets vinnere på gris, Tomb Videregående skole

Årets beste griseoppgave kom fra Tomb Videregående skole og var skrevet av fra venstre Lars Kristian Berge Thoresen, Grimstad, Ingvild Gadøy Romfog, Rakkestad Oda-Kristine Solbrekke-Stemme, Rakkestad, Sara Kjensrud-Auren, Hedalen, Embrik Øen, Geilo og lærer Tore Framstad.
 

Årets Landsvinnere på melkeproduksjon

Årets Landsvinnere på melkeproduksjon er fra venstre; Johannes Tjelmeland, Leirsund, Sigve Hansen, Vågaholmen, Emil Urnes, Fortun og lærer Tore Framstad.

 


 

Utbetalt kvantumstillegg på gris

Nortura har avregnet ca. 17 mill kr i kvantumstillegg gris for 1. tertial, kvantumstillegget ble utbetalt tirsdag 1. juni.

Kvantumstillegget blir utbetalt etterskuddsvis tre ganger i året, hver 4. måned. Det skjer med to a konto-utbetalinger og et årsoppgjør på nyåret. Ved a konto utbetales tillegget for antall gris levert i det aktuelle tertialet i år. Satsene er da basert på årsleveransen året før. 

Det er kun gris som avregnes tertialvis, storfe og småfe beregnes kun ved årsoppgjør. Egg avregnes forløpende gjennom året, og med en sluttberegning på nyåret. Fjørfekjøtt utbetales etter kalenderårets slutt.

Se våre leveringsvilkår for beregning. Spørsmål kan rettes til medlemssenteret eller på e-post til medlem@nortura.no

 


 

Årsmøteutsendinger Nortura

Årsmøtet i Nortura SA foregår i år den 17. og 18. juni med regionale samlinger grunnet korona-situasjonen.

Årsmøtet var opprinnelig planlagt i april. Det ble som kjent utsatt pga korona-situasjonen og flyttet til 17. og 18. juni. Dessverre er det fortsatt ikke mulig å gjennomføre innendørs arrangementer på denne størrelsen. Det er imidlertid innført lettelser slik at det er lov med inntil 50 personer på innendørs arrangement. Derfor er det besluttet å samle fysisk to og to regioner.

I egen sak finner du oversikten over hvem som skal representere de ulike regionene på årsmøtet 2021.

 


 

Nå signerer du kjøreseddelen på nettbrett

Overgangen fra manuelle til digitale kjøresedler fullføres, og Nortura utstyrer alle biler som brukes til inntransport av slakt med nettbrett for digital signering av kjøreseddel.

Slutt på papirkjøresedler

Region Nord var først ut som pilot, så Vest og Agro. Fra 14. juni rulles dette ut i resten av landet som er anleggene på Øst/Innlandet (Rudshøgda, Tønsberg, Gol) og Midt (Malvik, Steinkjer). Du signerer da kjøreseddelen fra dyrebilsjåføren på nettbrett. Din gjenpart finner du på Min side.

Målet er å erstatte 135.000 kjøresedler, tilsvarende omtrent 140 kilometer papir i året, og vesentlig forbedre logistikken rundt dagens papirhåndtering.

Om det er noe du er usikker på i forhold til digitale kjøresedler så er det en artikkel med spørsmål/svar her på vår side.


 

Noen råd i siloslåtten

Surfôrkvaliteten er avgjørende for resultatet i kjøttproduksjonen. En kan alltids kompensere dårlig grovfôrkvalitet med mer kraftfôr, men du verden så mye lettere det er å oppnå god tilvekst når grovfôret er godt, sier Ingvar Selmer-Olsen, produktsjef fôr Vilomix Norway, og Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura.

Vellykka ensilering er avhengig av mange faktorer og alt skal gjøres rett om resultatet skal bli bra. Den faktoren vi har minst kontroll med er været, men takket være ensileringsmidler så går det stort sett bra også under våte forhold.

Logg deg inn i fagbiblioteket for småfe og/eller storfe, under Fôring for nyttige råd!

 


 

Portforbud for fjørfe opphevet

Mattilsynet opphever portforbudet over hele landet fra 1.juni, men det er fortsatt smitte blant villfugl og vi minner om å opprettholde gode smitteverntiltak rundt alle fjørfehold.

Vi må regne med å leve med smitte blant villfugl og dermed fare for smitte inn i våre besetninger framover. Norge var det siste landet i Europa som fikk påvist fugleinfluensa på villfugl og er nå det eneste landet som ikke har hatt fugleinfluensa på hobby eller kommersielt fjørfehold.

 


 

Marked

Det slaktes ca. 4 100 storfe denne uken og dekningsgraden er 93 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes ca. 16 900 gris som gir en dekningsgrad på 88 prosent. Det er åpnet for import.

Førtidsslakting av verpehøns gjennomføres for å regulere bort eggoverskudd uke 25 - 31. Eggprodusenter med normal avliving uke 28 - 31 oppfordres til å ta kontakt med sitt eggpakkeri. Kompensasjonen er satt ekstra høyt i denne korte perioden for å sikre oppslutning. 

 


 

Pris

Smågrisprisen økes med kr. 30,- per stk. til kr. 910,- per stk. for helsegris ved 25 kg.

Stortinget har enda ikke vedtatt jordbruksavtalen. Det er fortsatt noe usikkert hva prisen på slaktegris blir fremover, men vi forventer uansett en økning i forhold til dagens målpris. Dersom endelig pris på slaktegris blir høyere enn økningen i smågrisprisen tilsvarer nå, vil vi øke smågrisprisen ytterligere.