Nortura i Bondebladet uke 22/2021

 

Prisløyper 2. halvår 2021

Konsernstyret i Nortura vedtok 11. mai 2021 Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 2. halvår 2021. Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene:  

Prisløype storfe

Mandag 5. juli (uke 27):

Engrospris opp 0,40 kr/kg

Mandag 2. august (uke 31):

Engrospris opp 1,70 kr/kg

Mandag 30. august (uke 35):

Engrospris ned 0,70 kr/kg

Mandag 27. september (uke 39):

Engrospris ned 1,50 kr/kg

Mandag 15. november (uke 46):

Engrospris opp 1,00 kr/kg

 

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris på 66,30 kr/kg. Det er 2,00 kr/kg høyere enn i 1. halvår 2021.

Detaljert prisløype med omsetningsavgift inkludert er lagt ut på medlem.nortura.no/storfe.

 

Prisløype lam

Mandag 5. juli (uke 27):

Engrospris opp 0,60 kr/kg

Mandag 2. august (uke 31):

Engrospris opp 1,60 kr/kg

Mandag 23. august (uke 34):

Engrospris ned 0,50 kr/kg

Mandag 30. august (uke 35):

Engrospris ned 1,00 kr/kg

Mandag 6. september (uke 36):

Engrospris ned 1,50 kr/kg

Mandag 13. september (uke 37):

Engrospris ned 0,80 kr/kg

Mandag 20. september (uke 38):

Engrospris ned 1,60 kr/kg

Mandag 27. september (uke 39):

Engrospris ned 1,30 kr/kg

 

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2021 på 69,40 kr/kg. Det er 2,50 kr/kg høyere enn i 1. halvår 2021 og 3,00 kr/kg høyere enn i 2. halvår 2020.

 

Prisløype sau

Mandag 6. september (uke 36):

Engrospris ned 3,00 kr/kg

Mandag 11. oktober (uke 41):

Engrospris opp 3,00 kr/kg

 

Prisløype egg

Fra mandag 5. juli (uke 27) økes engrosprisen for egg fra frittgående produksjon og miljøinnredning med 0,40 kr/kg.

 

Prisløype gris

Vi avventer behandling av volummodell i Stortinget og Omsetningsrådet. Når resultatet er klart vil vi varsle engrospris og prisløype så snart det lar seg gjøre.

 

Fjørfekjøtt

Konsernstyret har vedtatt endringer i livdyrpriser og avregningspriser på fjørfekjøtt fra mandag 5. juli.

Prisendringer i verdikjeden for kylling:

  • Daggamle foreldredyr: + 2,06 kr/stk
  • Unghøner: + 2,50 kr/stk
  • Rugeegg: + 0,06 kr/stk
  • Daggamle kyllinger: + 0,03 kr/stk
  • Slaktekylling: + 0,30 kr/kg

Prisendringer på kalkun:

  • Avregningspris: +1,80 kr/kg

Se også info i Nyhetsbrev fra Nortura Hvitt Kjøtt nr. 04-21.

Lam på beite

Detaljert prisløype for lam og sau med grunntilskudd, sesongtillegg etc kommer i lammesesonginfo på medlem.nortura.no/smaafe i månedsskiftet juni/juli.

 

Hvordan blir avregningsprisen

Avregningsprisene følger endringene i engrospris, men det kan avvike ved eventuelt endrede biproduktverdier, hud- og skinnverdier, slaktekostnader etc.

Endringer i omsetningsavgift, grunntilskudd, ekstra avtaletillegg storfe etc. kommer også utenom.

Prisløyper

Prisløypene utformes med tanke å oppnå best mulig balanse mellom tilbud og etterspørsel gjennom året, gjennom å flytte slakting fra overskudds- til underskuddsperioder.

God balanse i markedet gir grunnlag for å ta ut en høyere pris. Det å skjære og omsette mest mulig av kjøttet ferskt er dessuten kostnadsbesparende i industrien. Og sist men ikke minst, det er med på å redusere reguleringskostnadene som bonden betaler gjennom omsetningsavgiften.

 


 

Foreslår å samle griseslaktingen på Østlandet ved Nortura Tønsberg   

Konsernsjef, Anne Marit Panengstuen, innstiller overfor styret i Nortura på å samle slaktingen av gris på Østlandet i Tønsberg. Det vil gi en positiv resultateffekt på 30 millioner kroner i året, og er et nytt steg i Norturas industriutviklingsplan som skal bidra til å forbedre lønnsomheten i selskapet med mellom 350 og 400 mill kroner.   

– Utredningen viser at Nortura er tjent med å samle griseslaktingen på Østlandet på ett sted, og investere i èn ny og toppmoderne slaktelinje. Det vil også øke brukernytten til våre eiere. Ved å effektivisere industrien får vi økt slagkraft i sluttmarkedet slik at vi i neste omgang evner å betale våre eiere mer for råvarene, sier Pangenstuen. 

Nortura slakter i dag 34 000 tonn gris på Østlandet, 16 000 tonn i Tønsberg og 18 000 tonn på Rudshøgda. Kapasitetsutnyttelsen ved begge slaktelinjene er imidlertid lav, og ligger bare på 65 prosent i utnyttelsesgrad.  I tillegg er begge slaktelinjene over 30 år og trenger å oppgraderes.   

Med det som utgangspunkt, er utredningsgruppa enig om at det er klart mest lønnsomt å samle griseslaktingen på Østlandet på ett sted og investere i èn ny og toppmoderne slaktelinje der. Det konkluderes videre med at da er Tønsberg den beste lokaliseringen.  

Konsernstyret vil nå få saken på bordet og skal ta en endelig beslutning i styremøtet den 7. juni.

 Slik skal syv gårdsbruk langs Mjøsa bli mest mulig bærekraftige 

Norsk fôr, god dyrevelferd og klimasmarte gårdsbruk er stikkord for produktserien og prosjektet Mjøskjøtt. Arbeidet er allerede godt i gang, med støtte fra Innovasjon Norge.

– Vi snur alle stener for at Mjøskjøtt skal bli en mest mulig bærekraftig storfeproduksjon.  Blant annet får dyra våre fôr basert på norske ingredienser, og vi er blant de første til å ta i bruk landbrukets nye klimakalkulator. I tillegg er vi piloter for det nye nasjonale dyrevelferdsprogrammet for storfe, sier Nortura-produsent, Bent Are Wollan.

Bent Are er en av bøndene bak Mjøskjøtt og driver garden Skaugen Vestre i Brumunddal sammen med samboer Anborg Solberg. Med på laget har de bønder fra seks andre gårder i distriktet, i tillegg til prosjekteier Strand Unikorn, Nortura, Animalia, Ringsaker kommune og Innovasjon Norge.  

Se mer om konseptet Mjøskjøtt på våre nettsider, og konseptet på Nortura Proff sine nye nettsider.

Mjøskjøttbonde Bent Are Wollan og Anborg Solberg

Mjøskjøttbonde Bent Are Wollan og Anborg Solberg. Foto: Siw Sandberg Holter

 


 

Marked

Det slaktes ca. 4 000 storfe denne uken, og dekningsgraden er på 90 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes ca. 17 700 gris som gir en dekningsgrad på 90 prosent. Det er åpnet for import.

Det er lokal dekning på sau og ingen dekning på lam.

Eggsalget kan bli noe lavere i juni enn det svært høye maisalget. Markedsbalansen er god. 

 


 

Pris

Avregningsprisen for lam er økt med kr. 4,00 per kg fra mandag 31. mai grunnet økt engrospris.