Nortura i Bondebladet uke 2/2021

 

Nortura styrker svineprodusentenes økonomi

Det overordna målet for Nortura er å sikre avsetning av våre medlemmers husdyrproduksjon til en best mulig pris. Fra januar økte Nortura flere av tilleggsytelsene på gris.

Nortura styrker svineprodusentenes økonomi

Kombinertproduksjon er en rasjonell produksjonsform og fra januar styrkes kombitillegget betydelig, samtidig løftes årskvantumstillegget på slaktegris i intervallene fra 1400-3000 gris. Detaljene finner du under leveringsbetingelser her på Norturas passordbelagte medlemssider.

Med disse endringene har Nortura totalt sett økt tilleggsytelsene på gris med om lag 30 mill. i løpet av 2020. Vi ser en gledelig utvikling på markedsposisjon i mange områder som følge av de endringene vi har gjort så langt, og vi håper også at den endringen vi nå gjør vil bidra til at enda flere vil vurdere Nortura som sin varemottaker. Som Norturamedlem kan du alltid være trygg på at vi legger våre ytelser så høyt vi kan. Styrket markedsposisjon i tilførselsmarkedet er ett av flere tiltak for å sikre at Nortura er det redskapet det skal, og bør være for våre medlemmer.

Ta gjerne kontakt med din Nortura-rådgiver dersom du ønsker dialog og råd om hvordan du kan rigge din produksjon for å få et best mulig utbytte av de ytelsene vi tilbyr.

 


 

Bestill elektroniske øremerker innen 20. januar

Nortura støtter kjøp av elektroniske øremerker til sau og lam, uansett leverandør, med kr 12 per dyr. Bestilling innen 20. januar gir 20 % rabatt på merkene.

Bestill øremerker

Nortura gir et pristillegg på kr 12,- per dyr også i 2021. Tillegget vil bli avregnet på slakteoppgjøret i forbindelse med slakting av dyr som blir levert med elektroniske øremerke. For å oppnå medlemsrabatt på øremerker, bestiller du innen frist på www.osid.no.

Du får mer rabatt jo tidligere du bestiller:

  • 20 % rabatt ved bestilling senest 20. januar 2021
  • 13 % rabatt ved bestilling senest 1. mars 2021

Husk å påføre forventa start på lamming når du bestiller, for produksjon og utsending styres i stor grad etter disse opplysningene. Fram til 30. juni får du samme rabatt ved tilleggsbestilling av øremerker som ved hovedbestilling.

Se mer informasjon på medlem.nortura.no/rfid.

 


 

Husk å bestille Signal-merker

Fra høsten 2020 ble det nye rutiner for kjøp og utsending av Signal-merker. Nå skal du bestille Signal-merkene dine direkte fra merkeprodusenten, og merkene sendes direkte til deg.

I Nortura har vi fram til i fjor høst kjøpt inn og sendt ut alle Signal-merker (unntatt Debio-merkene), enten direkte til deg eller via lederne av lammeringene. Nå skal du selv bestille merkene dine direkte fra produsenten, OS ID, i nettbutikken på www.osid.no, og de sender merkene direkte til deg.

Bestill Signal-merker når du bestiller de ordinære øremerkene til lamma dine, så unngår du ekstra portokostnader. Sørg for at du bestiller nok Signal-merker, merkene kan du bruke neste år om du skulle kjøpe litt for mange.

 


 

Visste du at helsekort og fjøslogg skal oppbevares i tre år?

Dette er ett av punktene som Mattilsynet vil se på under den planlagte tilsynskampanjen for svin.

Fjøslogg må huskes

I løpet av dette året og 2022 skal Mattilsynet besøke 600 svinebesetninger over hele landet. Temaet er dyrevelferd og besetningene er tilfeldig utvalgt. Det betyr også at Norturas svineprodusenter kan forvente et uanmeldt besøk.

– Vi vet at flere av våre produsenter har vært spente inn mot dette tilsynet, sier fagsjef for gris i Nortura, Eli Maria Stenklev.

Like før jul ble veilederen, som Mattilsynets inspektører skal styre etter, lagt ut offentlig på Mattilsynets nettsider. Dokumentet er 62 sider langt og inneholder ti punkter som vil bli vektlagt. For å gjøre arbeidet litt lettere for Norturas svineprodusenter har vi laget en kort oppsummering på video av disse ti punktene, forteller Stenklev.

Oppsummeringen ligger bak innlogging på medlem.nortura.no/gris. Her er det også direktelenker til Mattilsynets tilsynsveileder.

 


 

Har du sluttet med storfe i 2020?

Da bør du huske å melde deg ut av Storfekjøttkontrollen. Animalia beregner medlemsavgift for aktive medlemmer 1. mars. Dersom du har lagt ned storfeholdet må du melde deg ut så snart som mulig, og før denne dato.

Dersom det er generasjonsskifte eller salg av gårdsbruk er det enkelt å overføre medlemskapet til neste bruker. Da ligger alle opplysninger om besetningen klar. Nybrukere får også to år gratis medlemskap i Storfekjøttkontrollen.

Når dyr selges til andre brukere som også er med i Storfekjøttkontrollen, så vil automatisk alle opplysninger og registreringer om dyret bli overført til ny eier. Derfor kan det lønne seg å være medlem. Selv om du planlegger å slutte med storfe litt senere på året, så kan det være en fordel å være medlem.

For nye bruker lønner det seg å melde seg inn i Storfekjøttkontrollen. Registeringene i kontrollen overføres til husdyrregisteret, og registreringsplikten overfor Mattilsynet er overholdt på en enkel måte. Nye medlemmer som melder seg inn etter 1.10 blir ikke fakturert for resten av året.

Opplysningene i Storfekjøttkontrollen gir grunnlag for god driftsstyring, du kan se din drifts sterke sider og forbedringsmulighetene.

 


 

Marked

Det slaktes ca. 4 500 storfe denne uken, og dekningsgraden er 76 prosent.

Det slaktes ca. 15 600 gris som gir en dekningsgrad på 80 prosent.

Det slaktes noe småfe og det er lokal dekning på sau og lam. 

Etter nyttår er det behov for mye egg for å fylle opp igjen tomme butikker. Eggsalget var svært høyt siste hele salgsuken før jul, men deretter var det lavt salg i juleukene med få salgsdager. 

 Pris

Smågris økes med 10 kroner fra mandag 11. januar til kr. 860,- per stk for helsegris ved 25 kg.

Det er endringer i livdyrfinansiering av fjørfekjøtt-produksjonene fra 1. februar, se informasjon i eget nyhetsbrev før jul, eller informasjon lagt ut på medlem.nortura.no/fjorfe.