Nortura i Bondebladet uke 19/2021

 

Livdyrplattformen går live i alle regioner

Nå kan alle storfebønder i Nortura kjøpe og selge livdyr på en heldigital livdyrplattform. I løpet av høsten skal også omsetning av gris over på samme digitale løsning.

Med nettbrett i fjøset

Etter seks måneder i pilot, blir livdyrplattformen nå rullet ut til alle landets storfebønder. Fra og med mandag 10. mai er det mulig å melde inn kjøp og salg av livdyr via en egen portal på bondens Min side.

– Prosessen rundt livdyrkjøp og livdyrsalg har tidligere vært svært tungvint. 80 prosent av alle henvendelser om livdyrsalg har skjedd via telefon, og det har vært mange manuelle operasjoner. Vi trengte et bedre verktøy til Nortura-bonden, sier Einar Risnes, som er leder for forretningsutvikling og digitalisering i Nortura.

Det har vært store forventninger til livdyrportalen både blant de ansatte og bøndene selv. Derfor har det vært viktig med et langt pilotprosjekt, der man har hatt mulighet til luke ut barnesykdommer og gjøre løsningen mer brukervennlig. Tre av de totalt seks tilførselsområdene har derfor allerede tatt portalen i bruk.

Fra gule lapper til heldigital løsning

– Den nye plattformen løfter omsetningen av livdyr fra gule lapper og excel-ark til en langt mer komplett tjeneste. Og det vil gi livdyrformidlerne i selskapet større rom til å drive med faktisk formidling av livdyr, sier Karin Marie Røhne, som er ansvarlig for tilførsler i Nortura.

Med det gamle systemet har Nortura-bonden ring inn og lest opp individnummer over telefon. For å få all informasjon om livdyret har livdyrformidleren gjort manuelle søk i databaser som husdyrregisteret, kukontrollen, storfekjøttkontrollen osv.

Det er denne søkeprosessen i databasene som nå er automatisert.

– Det betyr at når bonden legger inn individnummer i portalen vil programmet søke opp all nødvendig informasjon fra andre databaser, sier Risnes.

Det er det nye, og mye omtalte IT-systemet SAP som muliggjør denne utviklinga i selskapet.

– Da er det bare rett og rimelig at den første heldigitale prosessen som bygger på SAP, skal gjøre hverdagen enklere for Nortura-bonden, mener Risnes.

Skal sikre god kvalitet på livdyra

Det er ingen tilfeldighet at det er akkurat livdyrformidlinga som har førsteprioritet for Nortura. Årlig omsettes det 760.000 livdyr av alle slag, fordelt på 8000 selgere og omtrent like mange kjøpere, til en verdi av 1,4 milliarder kroner.

– De 17 livdyrformidlerne våre har over 36.000 henvendelser i året, og har gjort en formidabel jobb for bøndene og selskapet. Med den nye løsningen vil de også få mer tid til å drive med faktisk livdyrformidling, sier Risnes.

Karin Marie Røhne ser også digitaliseringsprosjektet som en mulighet for Nortura å vinne flere tilførsler på slakt.

– Livdyr er en viktig faktor for bøndene våre. Både for de som kjøper og de som selger. For en produsent som er avhengig av å kjøpe i kalv er det alfa omega at vi klarer å skaffe god kalv til rett tid. Klarer vi ikke dette, risikerer vi å miste produsenter til konkurrentene våre, sier Røhne og legger til.

– Med den nye livdyrplattformen styrker Nortura sin konkurransekraft. Det er like viktig for oss i administrasjonen, som for våre 17.300 eiere, avslutter Røhne.

Storfebøndene er først ut med å ta i bruk livdyrplattformen. I løpet av høsten skal også omsetning av smågris over på samme digitale løsning.

Kjøpe eller selge livdyr? Slik gjør du det

Nortura ruller ut ny digital plattform for kjøp og salg av storfe i alle regioner. Slik fungerer det i praksis. Se mer på medlem.nortura.no eller i nyhetsbrev.

 


 

Kjøttdeig i pose kutter plastbruk med 39,2 tonn årlig

Gilde og REMA 1000 lanserer for første gang i Norge en helt ny emballasje for kjøttdeig. Ny innpakning reduserer plastandelen med 75 prosent. I sum gir det en reduksjon på 39,2 tonn plast i året.

Kjøttdeig har i mange år blitt pakket i plastskåler og plastfolie for å bevare produktets holdbarhet. En ny-utviklet lufttett pose ivaretar kvalitet, samtidig som plastforbruket går kraftig ned. Pakkene blir å finne i REMA 1000s butikker fra mai 2021.

– Nytenking som dette er viktig både for oss for kundene våre. Hvis vi skal lykkes med å nå de ambisiøse klimamålene vi har satt, må vi finne tiltak som gir effekt. Vi har kuttet 1321 tonn plast på egne merkevarer siden 2018, men vi skal ikke gi oss der, og den nye emballasjen til Gilde gir oss et betydelig hopp i riktig retning, sier Line Aarnes, kategori- og innkjøpsdirektør i REMA 1000.

– Overgangen til flowpack-emballasje er første ledd i en langsiktig plan på mer miljøvennlig emballasje på deiger. Ny forpakning bidrar også til reduksjon av klimagass-utslipp, fordi pakkene tar mindre plass under transport kan vi også redusere transportbehovet, sier Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura.

Enklere for forbruker å velge riktig

Ny emballasje gjør det enklere for forbruker å velge bærekraftig. Ny forpakning gir mer plass til forbruker-innsikt, og plast-initiativet blir svært synlig på pakken.

– Gjennom våre forbrukerinnsikter vet vi at halvparten av befolkningen mener egne valg i hverdagen bidrar til en bærekraftig utvikling. Nå kommer vi forbrukeren mer i møte, og håper forpakningen blir godt mottatt, sier Karolina Henriksen, som konserndirektør for Rødt Kjøtt i Nortura, og ansvarlig for Gilde.

Ifølge innsiktsrapporten Forbruker og Bærekraft 2021 fra Opinion er det i dag en lav andel forbrukere som synes det er lett å finne informasjon om produktenes bærekraftighet. 

Sunnere valg

Ny forpakning vil også gjøre det lettere for forbruker å velge sunt. Kjøttet pakkes i tre ulike formater som gir forbrukerne mulighet til å velge i produkter med hhv 14 % / 10 % / 5 % fett. En av pakkene er også nøkkelhullsmerket.

Gilde og Nortura har ambisiøse mål for reduksjon av plast. All vår emballasje skal være 100 prosent bærekraftig innen 2030.

Anne Marit Panengstuen, Nortura og Line Aarnes, REMA 1000
Anne Marit Panengstuen, Nortura og Line Aarnes, REMA 1000 med Gilde «Alltid Norsk» Kjøttdeig i pose.

 


 

Nå signerer du kjøreseddelen på nettbrett – pilot i Nord

Nå starter overgangen fra manuelle til digitale kjøresedler. Nortura utstyrer alle biler som brukes til inntransport av slakt med nettbrett for digital signering av kjøreseddel.

Region Nord er først ut som pilot i prosjektet. Fra og med tirsdag 18. mai vil du som leverer slakt til Nortura signere kjøreseddelen fra dyrebilsjåføren på nettbrett. Din gjenpart finner du på Min side.

Kjøreseddelen er kvitteringa for dyra som hentes av dyrebilen, og frem til nå har både signering og eventuelle rettelser vært gjort manuelt. Målet er å erstatte 135.000 kjøresedler, tilsvarende omtrent 140 kilometer papir i året, og vesentlig forbedre logistikken rundt dagens papirhåndtering.

Foreløpig er det kun kjøresedlene som digitaliseres. Retur og nisje vil inntil videre foregå med penn og papir.

Mer informasjon om digitale kjøresedler og etter hvert en plan for utrulling i flere regioner vil du finne på medlem.nortura.no.

 


 

Marked

Det slaktes ca. 2 500 storfe denne uken og dekningsgraden er 85 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes ca. 13 900 gris som gir en dekningsgrad på 100 prosent. Det er likevel åpnet for import.

Det er ingen beregnet dekning på sau og ingen slakting av lam.

Eggsalget er stadig høgt, men markedet blir samlet rimelig dekket. Forbrukerne vil trolig merke noe variasjon i tilgang på enkelte pakningstyper.

 


 

Pris

Ingen endring i avregningspriser denne uken.