Nortura i Bondebladet uke 17/2021

 

Nortura viderefører og styrker produksjonen av kjøttdeig og lokalmat i Målselv 

Styret i Nortura har besluttet å videreføre lokal produksjon av kjøttdeig, spesialpølser og Thulefjord ved Nortura Målselv, men flytter produksjonen av de sterkt konkurranseutsatte pølsesortene til anlegget i Tønsberg. Nortura satser samtidig videre på slakting og skjæring av tre dyreslag på anlegget på Anslimoen. 

I arbeidet med utredningen har det kommet mange gode innspill fra medlemmer, politikere og andre som er glade i samvirket og har et engasjement for Nortura i Nord-Norge. Disse innspillene har vært viktige for vurderingene og ikke minst beslutningen.

– Vi har hatt et konstruktivt samarbeid med mange som arbeider for å bygge et nytt og sterkt egg- og kjøttsamvirke – også for Nord-Norge. Vi har kommet frem til en beslutning som balanserer hensynet til behovet for økt konkurransekraft, en effektiv og bærekraftig industri med en sterk lokal tilstedeværelse i nord, sier styreleder Trine Hasvang Vaag. 

Nortura la i fjor sommer frem en plan for å styrke konsernets konkurransekraft. Planen innebærer endringer og tilpasninger i industristrukturen for å styrke landsdekkende og solidariske leveringsvilkår til bøndene og styrke Norturas i konkurransen om kunder og leverandører. Utredningen av pølse og kjøttdeigproduksjon i Målselv er en del av denne planen. 

Se mer om konsernstyret sitt vedtak på våre nettsider

 


 

Ferdigstiller omfattende IT-implementering

Nortura har sluttført en omfattende innføring av styringssystemet SAP. Nytt system moderniserer driften i industrikonsernet.

– Dette er en solid teknisk grunnmur som legger grunnlaget for våre videre satsinger, sier Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura.

Systemet legger grunnlaget for løpende optimaliseringer og er viktig for beslutningsprosesser og kontinuerlig utvikling av Nortura. Bedre kvalitet på data muliggjør blant annet en mer optimalisert vareflyt på tvers av Norturas mange anlegg og allerede nå ser man en betydelig nedgang i antall kjørte kilometer. Dette gir reduserte klimagassutslipp og en mer effektiv inntransport av slaktedyr, mellomtransport av livdyr og distribusjon ut til grossist.

Nortura driftssatte vinteren 2021 SAP på de fem siste anleggene etter et seks år langt implementeringsløp. Løsningen er innført på i alt 28 industri-anlegg over hele landet.

Nortura har siden 2015 skiftet ut et titalls IT-løsninger til fordel for SAP, flere av systemene var selvbygde og modne for utskifting. Utrullingen har i siste fase gått uten vesentlige forsinkelser. Det til tross for at det skjer under en pandemi med strenge koronatiltak.

Administrerende direktør i NTT DATA Business Solution Norge, Morten Arnesen, gir Norturas ansatte gode skussmål i forbindelse med innføringene. NTT Data har i flere år bistått Nortura med innføringen av SAP i hele organisasjonen. Prosjektet fullføres våren 2021, og skal frem mot sommeren implementere SAP i flere av Norturas datterselskaper.

Se egen sak på nortura.no

 


 

Fortsatt godt eggsalg

Salget av egg til påske var «all time high» med over 40 mill egg de siste 3 ukene før påske. Svært gledelig er det også at det gode eggsalget fortsetter etter påske og gir balanse i markedet.

Forventningene framover tilsier at vi kommer til å ha godt salg og balanse i eggmarkedet også utover våren. Vi har tidligere meldt at det trolig blir førtidsslakting av verpehøns umiddelbart etter pinse, med den positive utviklinga i markedet ser det nå ut til at det ikke blir behov for førtidsslakting før tidligst i slutten av juni.

 


 

Vi har tatt Plastløftet

Nortura har tatt Plastløftet til Grønt Punkt. Det betyr at vi forplikter oss til å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og designe mer av vår emballasje for gjenvinning.

Plastløftet er etablert av Grønt Punkt Norge og skal bidra til en mer sirkulær plastøkonomi, der målet er å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning. Plastløftet skal hjelpe norske bedrifter til å nå EU sine nye mål for 2025/2030.

Nortura har som mål at vår emballasje skal være 100 prosent bærekraftig innen 2030.

Se mer om Plastløftet på nortura.no

 


 

Øker fettkompensasjon på kvigetillegg i Angusavtalen

Vi øker tillegget for fettkompensasjonen på kvige fra kr. 3,00 per kg til kr. 6,00 per kg, gjeldende fra 3. mai 2021.

Som medlem i Nortura SA er det inngått avtale om kontraktproduksjon på å levere slaktedyr i varestrømmen Prima Angus. Denne avtalen inngås mellom husdyrprodusent og Nortura og er styrt av markedsbehov hos Nortura sin kunde. Produsenter i Sør-Norge (tom slakting i Malvik) kan delta i avtalen.

Fra fra 3. mai øker vi tillegget for fettkompensasjonen på kvige fra kr. 3,00 per kg til kr. 6,00 per kg.

Se mer om avtalen på vår nettside medlem.nortura.no/storfe/angusavtale

 


 

Godt salg i årets kjekampanje


Gilde Stjernekje i Coop Mega Molde. Foto: Coop Mega

Nortura har i mange år hatt kampanje på sal av Stjernekje i samarbeid med Norgesgruppen. Dette året har også Coop Mega for alvor satsa på denne delikatessa.

– Det er svært positivt for salet, seier fagsjef småfe i Nortura, Finn Avdem.

– Utgangspunktet for ei vellykka kampanje er Nortura-geitebonden som leverer kje med god slaktekvalitet. I dei to fyrste kampanjevekene låg medel slaktevekt rundt 6,5 kg og klassen mellom O og O+.

Ny kampanjeveke 3. - 9. mai (veke 18)

1 700 kje er meldt inn til denne kampanjeveka. Her marknadsfører vi kje som grillmat. Dette ser ut til å slå godt an. Når vi summerer førehandssalet til veke 18 og faktisk sal i dei to fyrste kampanjevekene, ser vi ut til å hamne på eit sal rundt 14 tonn Stjernekje. Dette er ein vekst på heile 56 % i forhold til 2020.

– I tillegg frys vi inn Stjernekje som blir til overs, slik at daglegvare- og storhushaldningskundar kan kjøpe kje også utanom kampanjevekene, forteller Avdem.

 


 

Marked

Det slaktes ca. 3 800 storfe uke 17 og dekningsgraden er 80 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes ca. 16 900 gris som gir en dekningsgrad på 89 prosent. Det er åpnet for import.

Det er lokaldekning på sau, og ingen slakting av lam.

Eggmarkedet er i god balanse, slik det har vært hittil i 2021. Eggsalget er høyt, men det dekkes av stor produksjon. Se også egen sak.

 


 

Pris

Ingen endring i avregningspriser denne uke.