Nortura i Bondebladet uke 15/2021

 

Markedssituasjon fôringsdyr/livdyr i Nortura

– Vi har en felles utfordring i å dekke markedet for norskprodusert storfekjøtt. Det kan vi gjøre noe med i lag, sier Odd Finnesand, fagsjef livdyr i Nortura.

Fôringsdyr

Status fôringsdyr

I et normalår som ikke er forstyrra for mye av vær og grovfôrsituasjon er vår/forsommer den tiden på året markedssituasjon går fra ca. balanse til et smått økende underskudd. Dette øker gjennom sommer og ettersommer.

– Varsla prisoppgang på storfe de kommende ukene øker behov for fôringsdyr. I Norturas nylig lanserte prosjekt om økt storfekjøttproduksjon vises det til at en stor andel okse slaktes som ikke slaktemodne dvs slaktevekter ned mot 200 kg. Videre at det kan hentes ut flere kg kjøtt ved å øke andelen tunge slakt, og redusere slakting av kalv. Videre er det gjort en betydelig jobb på kvigeslakt som også gjør denne varianten til en god mulighet, sier Finnesand.

Nortura formidler fôringsdyr fra ca. 40-400 kg levendevekt, de fleste som driver sluttfôring av storfe er fleksible angående vekt ved innkjøp. Men det sier seg selv at vekt må tilpasses tilgjengelige forhold.

Vi ser klart at fôringsdyra er mest robuste noen uker etter at melkefôring er avvikla (vekt ca. 150 kg +/-). Kalv fra ammekua meldes inn etter fravenning, og tilvenning på grovfôr og kraftfôr.

Både hos selger og kjøper oppnår en størst tilvekst når dyra har god tilgang på ligge- og ete/fôringsplass.

Oppfordringen fra oss livdyrformidlere blir da som følgende:

  • tenk gjennom nødvendig rekrutering i egen besetning
  • utvalget i «sæddunken» til inseminør vil normalt være bra, kjøttferaser kan være et godt valg
  • ha en plan for kalven (rekrutering/salg)
  • sørg for at individmerking og genetikk er riktig registrert
  • unngå at kalven står i overfylte binger med stort smittepress
  • unngå å måtte slakte på lave vekter pga plassmangel eller «skranten» kvalitet
  • unngå «flaskehalser», trenger du avklaringer, kontakt din livdyrformidler

Status avlsdyr

– Dessverre ser vi et økende underskudd av både drektige og lakterende avlsdyr melk (kvige/ku). Ikke uventa har økt behov for norskprodusert melk økt etterspørsel etter dyr. Deler av Sør-Norge sliter nok fortsatt med noen ettervirkninger etter tørkesommeren 2018 da kalver og ungdyr ble slakta, sier Finnesand.

– At sommermelk premieres øker etterspørselen nå.

Ser dere tegn til overskudd av bra dyr (kvige/ku) i egen besetning, så meld disse inn for salg til formidler.

Ny livdyrplattform

Deler av Nortura (områdene Agro, Vest og Nord) har nå siden slutten av høst 2020 testa ny livdyrplattform. 

– I løpet av noen uker vil ny livdyrplattform være tilgjengelig for resten av landet (Midt, Innlandet og Øst). «Min side», vår felles arbeidsplattform er forbedret og klar for innmelding og bestillinger av avlsdyr og fôringsdyr, forteller Odd Finnesand.

En økende andel av formidlet fôringsdyr/avlsdyr er direkteformidlet. Disse leveringene kan også lett registreres på Min side. – Men husk, solgte dyr må ikke utmeldes før etter salget er registrert på Min side.

– Nye løsninger krever også nye arbeidsmetoder for oss livdyrformidlere. Utrulling av ny plattform vil/kan i en kortere periode kreve noe ekstra tålmodighet av oss alle.

Oppsummering

La oss gjøre en innsats for å øke norsk storfekjøttproduksjonen.

  • Alle kurante fôringsdyr trengs til fremfôring, det er god plass hos sluttfôrer.
  • Økende underskudd på avlsdyr melk, både drektig og lakterende.
  • Ny livdyrplattform kommer snart i hele landet – og det blir bra!

 


 

Pakket rekordmange egg til påske

Aldri før har salget av egg frem mot påske vært så høyt som i år. Over 40 millioner norske egg har gått ut til forbrukerne ukene før påsken.

Thomas Ulseth, logistikksjef i Nortura

– Det er første gang i historien vi ser dette, og jeg kan ikke gjøre annet enn å virkelig rose både bønder og ansatte for å ha fått dette til tross krevende situasjoner og ikke minst strenge smitteverntiltak på anleggene, sier Thomas Ulseth, logistikksjef for egg i Nortura.

Eggpakkeriene til Nortura på Rakkestad, Heimdal og Hå har pakket norske egg for fullt ukene fram mot påske. Totalt over 40 millioner egg, det er 25 prosent mer enn gjennomsnittet ellers i året. Og 4 millioner flere egg enn til påsken i fjor.

 


 

Nortura trenger mer smågris

Nortura trenger mer smågris og gir et tillegg på 10 kroner ekstra per smågris fram til 15. oktober

Smågris

Vi gleder oss over flere nye Norturaprodusenter på laget, og betaler vi 10 kroner ekstra per smågris fra 5. april til 15. oktober, ut over økningen i smågrisprisen på 20 kroner fra 5. april. 

Vi har plass til flere i den store Norturafamilien vår, så ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere om du vil bli med på Norturalaget.

 


 

Fugleinfluensa

Alt tilsier at smitten nå finnes i villfugl over hele Sør-Norge, og vi må regne med at smitten vil spre seg nå som vårtrekket er i gang. Mattilsynet definerer nå hele landet som høyrisikoområde for fugleinfluensa.

Det betyr blant annet at det er portforbudet for fjørfe i hele landet. Portforbud betyr at fjørfe skal holdes inne eller på veranda som er under tak og utilgjengelig for ville fugler.

Begrens besøk i fjørfehuset, unntatt nødvendige besøk. Det fortsettes selvsagt korrekt slusing og etterlevelse av øvrige smitteverntiltak.

For mer informasjon se våre nettsider medlem.nortura.no/fjorfe eller utsendte nyhetsbrev.

 


 

Info om Mattilsynets krav til nødslakt

Nortura tilbyr nødslakt som en del av vår service overfor medlemmene. Det er Mattilsynet som setter kravene som stilles til nødslakt. Nå har Mattilsynet oppdatert sin veiledning for nødslakt.

I Mattilsynets «Veileder nødslakting og bedømmelse av nødslakt» som er lenket opp på medlem.nortura.no finner du kravene som gjelder for nødslakt – sett deg inn i disse. På nettsiden er det listet opp noen viktige punkter som gjelder dyreeiere i Mattilsynets veiledning.

Det må bl.a. fylles ut et nødslaktsertifikat, og du som bonde skal bidra med matkjedeinformasjon (MKI) på sertifikatet. Veileder og nødslaktsertifikat er lenket opp i saken på medlem.nortura.no.

 


 

Marked

Det slaktes ca. 3 400 storfe denne uken og dekningsgraden er 64 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes ca.17 800 gris som gir en dekningsgrad på 91 prosent. Det er åpnet for import.

Det er lokaldekning på sau og lam.

Etterspørselen etter egg holder seg høy. Rett etter påske var det behov for å etterfylle, men også videre i april er salgsprognosen god.

 


 

Pris

Ingen prisendringer denne uken.