Nortura i Bondebladet uke 10/2021

 

Har du alt klart til lamminga?

– Lammingstida er ei travel tid som det er viktig å planleggja godt. Ein godt forberedt lammingssesong gir overskot til å berge fleire lam, seier fagsjef småfe i Nortura, Finn Avdem.

I temaheftet «Mindre lammetap» har Team småfe laga fylgjande liste over det som må vera klart til ein travel lammingssesong.

Ordne i god tid før lamminga:

 • Ryddig og oversiktleg (system) i og rundt fjøs
 • Vaksinere sauene
 • Smittesluse med handvask, overtrekksklede og støvlar til veterinær og andre som skal inn i fjøset
 • Råmjølk i frysaren (frå sau året før og frå ku som reserve)
 • Øyremerke og tang
 • Framfallssele
 • Helsekort 

Ordne til lamming:

 • Nok folk (vaktlister)
 • Viktige telefonnummer (veterinær, Mattilsynet, osv.)
 • Nok grinder til å skilje frå søyer som skal lamme
 • Mogelegheit for lamma til å ligge på tett underlag
 • Lammingslister/noteringsbøker
 • Til fødselshjelp:
  • Hansker, lange og korte
  • Glidemiddel
  • Såpe med lav pH til vask av søya
  • Bøtte
  • Reine tau/snører etc til fødselshjelp
 • Merkestifter
 • Jod, sårsalve, osv.
 • Flasker med smokker til lamma
 • Lammesonde
 • System for å forhindre nedkjøling av lam og for oppvarming av nedkjølte lam
 • Evt. Utstyr til kopplamproduksjon (alt ein treng)

– Har du alt dette på plass?

– Mange av desse punktene er viktige heile året, men ekstra viktige i lamminga. Før du veit ordet av det, er lamminga i gang!

Sjå inn på medlem.nortura.no/lamming for nyttig informasjon rundt lamminga.

Lam og søye i enga
Frodige lam og ei søye i godt hold, klar for ein lang og god beitesommer.

 


 

Prior får ny logo og visuell identitet

– Som landets eldste merkevare for egg og hvitt kjøtt, opplever vi at det som i utgangspunktet var Priors merkevareidentitet, nå har blitt mer et uttrykk for kategorien generelt. Vi har behov for å by mer på vår personlighet, sier designsjef i Nortura, Irene Møller.

Prior Wiener med gammel og ny logo

Prior er Norges største og eldste merkevare for hvitt kjøtt og egg, med røtter tilbake til 1929. Merkevarenavnet Prior ble etablert i 1977, og sist gang Prior-logoen ble endret var i 2013. Sammen med designbyrået Høien lanserer Prior nå en ny logo og visuell identitet.

– Vi hadde et behov for å stå sterkere ut og fremstå mer samlet i hylla, og med den nye identiteten har vi fått et tydeligere uttrykk. Logoen binder produktene og seriene våre sammen, samtidig som den åpner opp for stor grad av fleksibilitet i øvrige design, sier designsjef i Nortura, Irene Møller.

Fra kategoriuttrykk til tydelig merkevare

I sin tid var Prior den merkevaren som for alvor introduserte nordmenn for det hvite kjøttet. Designvalgene som den gang ble tatt har i stor grad formet den visuelle identiteten til hvitt kjøtt og egg i Norge.

– Som landets eldste merkevare for egg og hvitt kjøtt, opplever vi at det som i utgangspunktet var Priors merkevareidentitet, nå har blitt mer et uttrykk for kategorien generelt. Vi har behov for å by mer på vår personlighet, sier Møller.

I utviklingen av den nye Prior-identiteten, har Høien tatt utgangspunkt i den eksisterende logoen, men gjort flere grep for å omskape den til en iøynefallende identitet med større grad av egenart.

– Det største grepet vi har gjort er å fjerne oss fra det sorte og hvite og innført en distinkt, lilla fargekode som utstråler selvtillit og vitalitet. I tillegg har vi løftet opp solen og åpnet den mer opp for å få en høyreist og stolt logo. Vi har også tilført tekstelementet «Matglede siden 1929» for å tydeliggjøre den lange relasjonen Prior har hatt med det norske folk. Til slutt har vi gitt logoen en definert form, som både rammer inn, og ikke minst tilfører stor grad av fleksibilitet på tvers av designuttrykk, sier byråleder i Høien, Hanne Sundsli.

Ønske om å nå bredere

I tillegg til å være en tydelig avsender, ønsker Prior å løfte matgleden i merkevaren ytterligere.

– Vi har alltid truffet godt på segmentet sunnhet og trening, men har underkommunisert matglede og fristelse. Det nye designet løfter frem og synliggjør den gode smaken og kvaliteten som ligger i produktene våre, og treffer med dette en langt bredere målgruppe enn tidligere. Prior er mer enn det sunnere alternativet og målet er å være førstevalget i flere kategorier – også på smak, sier Møller.

 


 

Valgkomiteen ønsker Trine på topp i Nortura

Valgkomiteens innstilling til Nortura-styret er klar. Den setter Trine Hasvang Vaag på topp, og Jan Erik Fløtre som ny nestleder. Vaag går inn i sin femte periode som styreleder, og Fløtre er inne i sin tredje periode i styret.

En klar arbeidsinstruks fra årsmøtene i 2018 og 2019, om å snu hver stein og legge en helhetlig plan for Nortura, gjør at det kan komme store og utfordrende beslutninger fremover.

– Konsernstyret med Trine i spissen har sammen med ledelsen kommet godt i gang med oppdraget. Allerede nå ser vi resultater i form av styrket økonomi, men vi er i en situasjon der vi ikke kan senke skuldrene, sier leder Bente Solenes i valgkomiteen.

Valgkomiteen er opptatt av-, og har vektlagt kontinuitet i kombinasjon med utfyllende kompetanse når de har vurdert kandidater til kjøtt- og eggsamvirket. Av den grunn er også Merethe Sund og Tone Steinsland innstilt for en ny periode i Nortura-styret.

Som kjent har mangeårige styremedlem Bente Roer meldt fra at hun ikke er disponibel for flere år i Nortura-styret. Det samme gjelder Steffen Skolseg.

To nye ansikt kan derfor være på vei inn i konsernstyret. Som nye styremedlemmer innstilles Bente Borgen fra Hundorp i Sør-Fron og Tronn Olaf Flittie fra Lora i Lesja.

– Begge har gode personlige egenskaper og vil med sin kompetanse og erfaring bidra positivt til å styrke styret, mener Solenes i valgkomiteen.

Hun ønsker å understreke at utfyllende kompetanse i år har vært viktigere enn både geografi og dyreslag, som resulterer i noe ujevn fordeling på disse.

– Vi har tillit til at konsernstyret likevel ivaretar eiernes totale interesser, sier Solenes.

 


 

Årsmøtet i Nortura SA er flyttet

Nortura SA flytter årsmøtet 2021 fra opprinnelig 7. og 8. april til 17. og 18. juni. Vi jobber per nå ut med ulike alternativer til gjennomføring.

Alternativene er fra ordinært fysisk årsmøte, desentralisert årsmøte, eller som digitalt møte på satte datoer. Bestemmelse om dette vil komme senere ut fra hvilke restriksjoner og koronaregler som gjelder.

 


 

Marked

Det slaktes ca. 2 600 storfe denne uken og dekningsgraden er 56 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes ca. 18 300 gris som gir en dekningsgrad på 86 prosent. Det er åpnet for import.

Det er lokaldekning på sau og lam.

Eggsalget er for tiden høyt, og det forventes å være bra fram mot påske. Eggprodukter framstilles av egg fra reguleringslager.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uken.