Bondevennen nr 34/2021

 

Vil øke andel SPF-gris i Nortura

Nortura har et mål om å øke andelen SPF-gris blant våre produsenter. Dette for å bedre produsentøkonomien, bruke mindre antibiotika og bedre klimaregnskapet for norsk gris.

Ei samla norsk svinenæring har satt seg ambisiøse mål om å øke andelen SPF-gris. I Nortura ser vi nå tendensen til at flere legger om til SPF på eget initiativ, mot at man tidligere sanerte i forbindelse med oppgraderinger i fjøset eller av andre årsaker tømte besetningen for dyr.

Nortura ønsker å legge til rette for produsenter som ønsker omlegging. Vi har rådgivere og veterinærer som hjelpe med å regne på nedbetalingstid av investeringen og planlegge en eventuell sanering.

Kortere framfôringstid og friskere griser

SPF står for spesifikk patogenfri og er den høyeste helsestatusen ei svinebesetning kan ha i Norge. Grisene prøvetas jevnlig og er fri for enkelte smittestoffer. I Norge er det smittestoffene som kan gi skabb, smittsom grisehoste, smittsom lunge- og brysthinnebetennelse, svinedysenteri og nysesjuke, som besetningene skal være frie for.

Friheten fra disse sykdommene gjør at grisen vokser fortere og har et mindre fôrforbruk sammenlignet med konvensjonell gris som får tilsvarende stell. Framforingstida blir kortere og det er mindre behandling av syk gris.

Ta kontakt med oss

Ta kontakt med Norturas rådgivere for å regne på nedbetalingstid for din besetning, og sette opp en plan for sanering.

Johannes Silde

Johannes Silde har lang erfaring med SPF-gris. Han driver ei kombinert foredlings- og formeringsbesetning i Etne i Vestland, og er en viktig brikke i Norturas satsing på friskere gris i vest. Se mer informasjon om Norturas satsing, samt film på vår nettside eller facebook.

 


 

Avlivingskurs for svineprodusenter, Forus

Fredag 26. november og onsdag 1. desember arrangerer Nortura avlivingskurs for svineprodusenter på Nortura Forus. Det er til sammen fire kurs, hhv kl. 09:00 - 11:00 og kl. 12:00 - 14:00 begge dagene.

Hensikten med kurset er at du som arbeider med gris skal bli tryggere på gjeldene regelverk og det praktiske rundt avliving av gris. Kurset inneholder både teoretisk og praktisk tilnærming til avliving, blant annet håndtering og fiksering av dyr, stikking og avblødning og kontroll at grisen er død. 

Det kan være maks 10 deltagere per kurs. Kurset er for Nortura-produsenter, avløsere og veterinærer.

Påmelding på e-post til  marie.nokling@nortura.no  eller stian.espedal@nortura.no  Og det er «førstemann til mølla» som gjelder. Oppgi ønsket dato og klokkeslett.

Kurset inkluderer lunsj i kantinen på slakteriet kl. 11-12.

 


 

Prisløyper engrosprisendringer 1. halvår 2022 

Konsernstyret i Nortura vedtok 18. oktober 2021 planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, gris, lam og egg for 1. halvår 2022.  Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene.  

Prisløype storfe: 

 • Mandag 3. januar (uke 1): Engrospris opp 1,60 kr/kg  
 • Mandag 28. februar (uke 9): Engrospris ned 1,20 kr/kg   
 • Mandag 28. mars (uke 13): Engrospris opp 1,30 kr/kg    
 • Mandag 18. april (uke 16): Engrospris opp 1,30 kr/kg 
 • Mandag 2. mai (uke 18): Engrospris opp 1,30 kr/kg   

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 1.  halvår 2022 som vil være 2,50 kr/kg høyere enn for 2. halvår 2021.  

Prisløype gris: 

 • Mandag 3. januar (uke 1): Engrospris opp 1,10 kr/kg  

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 1.  halvår 2022 som vil være 1,00 kr/kg høyere enn for 2. halvår 2021.  

Prisløype lam: 

 • Mandag 3. januar (uke 1): Engrospris opp 2,00 kr/kg 
 • Mandag 31. januar (uke 5): Engrospris opp 2,00 kr/kg 
 • Mandag 28. februar (uke 9): Engrospris opp 1,80 kr/kg 
 • Mandag 30. mai (uke 22): Engrospris opp 4,00 kr/kg  

Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 1.  halvår 2022 som vil være 2,60 kr/kg høyere enn for 2. halvår 2021.  

Prisløype sau: 

 • Mandag 3. januar (uke 1): Engrospris opp 5,00 kr/kg  

Prisløype for lam, sau og vær inklusive grunntilskudd og forslag til omsetningsavgift er lagt ut på medlem.nortura.no/smaafe.  

Prisløype egg: 

 • Mandag 3. januar (uke 1): Engrospris opp 0,50 kr/kg 

Hvordan blir avregningsprisen 

Endringer i omsetningsavgift, grunntilskudd, ekstra avtaletillegg storfe etc. kommer også utenom. Vi kommer tilbake til endelige oversikter på medlem.nortura.no når det er klart. 

 


 

Kjøttets tilstand 2021

Torsdag 28. oktober hadde Animalia en digital lansering av Kjøttets tilstand 2021, den årlige statusrapporten over sentrale deler av norsk egg- og kjøttproduksjon.

Rapporten presenterer tall fra hele verdikjeden - fra husdyrproduksjon og dyrevelferd, slakt, kjøtt og eggkvalitet, mattrygghet, forbruk, forbrukerholdninger, bærekraft, miljø og klima.

Animalia presenterer også av årets fagartikler med temaene:

 • Proteinkvalitet i norsk kosthold
 • Automatisk klassifisering av gris
 • Bekjempelse av smittsom grisehoste
 • Kjøttbeinmel som fôrråvare
 • Insekter som husdyrfôr
 • Videreutvikling av dyrevelferdsprogrammer

animalia.no kan du se lanseringen i opptak, og laste ned rapporten.