Bondevennen nr 33/2021

 

Nortura-styret vedtar framtidsrettet omstilling for å styrke konkurransekraft og øke bondeinntekten

Konsernstyret vedtok mandag 18. oktober å investere nærmere en halv milliard i en oppgradering og utvidelse av anlegget for skjæring av gris i Tønsberg. Det oppgraderte anlegget legger til rette for en mer bærekraftig industristruktur og vil bedre lønnsomheten årlig med 125 millioner kroner.

Fabrikken i Tønsberg vil etter planen stå ferdig etter sommeren 2023. Skjæreaktiviteten i Steinkjer og på Forus vil gradvis trappes ned fra høsten 2023.

Slakterivirksomheten ved de to anleggene blir ikke berørt.

Vedtaket fra konsernstyret er dermed i tråd med innstillingen fra konsernsjefen som ble lagt frem to uker før.

– Nortura er bondens eget selskap og vår viktigste oppgave er å gjøre det mulig for bønder i hele Norge å leve av egg- og kjøttproduksjon. Resultatet vil komme bonden til gode i form av økte inntekter og mer konkurransedyktige produkter basert på norsk råvare. Tiltaket er en oppfølging fra årsmøtevedtak og viktig i arbeidet med å bygge et nytt, bærekraftig og fremtidsrettet egg- og kjøttsamvirke, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.

Omfattende satsing i Rogaland

Vedtaket påvirker deler av aktiviteten ved Forus-anlegget, men Nortura vil fortsatt investere og satse betydelig i Rogaland i årene som kommer. Samtidig vil Nortura legge ned ressurser i vekst og utvikling i alle våre hel- og deleide datterselskaper i regionen.

– Rogaland er en svært viktig region for Nortura, og vi vil være sterkt til stede, men på andre måter enn før. Vi kommer til å utrede en investering på nærmere 600 millioner kroner i byggingen av et nytt slakteri i Hå kommune, sier Hasvang Vaag.

– Dette vedtaket påvirker ikke slakteriet og ikke en eneste bonde trenger å legge ned som følge av tiltaket. Tvert om, dette vil styrke økonomien til bønder i Rogaland, sier Hasvang Vaag.

Nortura har en omfattende aktivitet i Rogaland og vil fortsatt bygge videre på satsingene ved Nærbø Kyllingslakt AS, Hå Kylling AS, Nortura Hå, Fjordland/Fjordkjøkken AS, Norsk Dyremat AS, Prima Slakt AS, Hå Rugeri AS, Biosirk AS og Norpri AS.

Nortura vil bygge en av verdens mest avanserte produksjonsanlegg for svinekjøtt i Tønsberg, hvor man vil ta i bruk ny teknologi som vil øke effektiviteten og senke produksjonskostnaden. Teknologien vil øke råvareutnyttelsen og redusere matsvinn i verdikjeden.

– Vi forstår at dette er krevende for de som blir berørt, men de politiske og kommersielle rammevilkårene gir oss ingen andre alternativer. Ansatte får en omstillingstid på nesten to år, og vi har god tro på å finne gode løsninger slik at flest mulig skal finne seg nytt arbeid i eller utenfor Nortura, sier Hasvang Vaag.

 


 

Inntekts- og lønnsomhetsvekst for Nortura

Både Norturas omsetning og lønnsomhet styrker seg i andre tertial (mai-august). På grunn av salget av IT-selskapet Matiq styrker EBITDA-resultatet seg ekstraordinært, men selv uten denne gevinsten bedres lønnsomheten med 11 prosent mot fjoråret. Omsetningen vokser over åtte prosent i andre tertial. 

 

Resultat før skatt, rentekostnader og avskrivninger (EBITDA) endte på 568 millioner kroner, mot 344 millioner kroner året før. Dette resultatet er imidlertid preget av engangseffekter, blant annet salget av Matiq. Uten disse effektene styrker EBITDA resultatet seg likevel 11 prosent og ender på 391 millioner kroner, mot 352 millioner kroner året før. Fortsatt høye volumer i dagligvaresektoren, samtidig med at HoReCa-segmentet er på vei tilbake etter Covid-19 tiltak, gir en omsetning i tertialet på 8,6 milliarder kroner.

Samlet for årets to første tertialer (januar-august) ender omsetningen på 16,6 milliarder kroner, opp 8,1 prosent sammenliknet med 2020. Se mer på våre nettsider.

 


 

Ny løsning for livdyrformidling av gris kommer

Nå er vi snart klare til å ta i bruk ny løsning for livdyrformidling av gris! Siden løsningen tar i bruk mange nye digitale prosesser, ønsker prosjektet å begynne med en mindre del av landet for å kunne sikre en trygg utrulling. Når løsningen lanseres, vil vi begynne med en pilot i tilførselsområde Vest.

Opplysninger om purkesalg hentes direkte fra Ingris til Min Side. Oppdaterte kontroller, inkludert vaksineinformasjon, og registre er altså svært viktig for at løsningen skal fungere best mulig, og for at du skal få riktig pris. Det er også viktig at din kontaktinformasjon er oppdatert i Min Side.

Målet med løsningen og de fordelene det medfører har ikke endret seg, og vi gleder oss til å kunne tilby en mye bedre tjeneste innen livdyrformidling, både for bonde og Nortura ansatte. 

Mer informasjon om løsningen vil du finne på våre nettsider, samt at det vil bli sendt ut nyhetsbrev på e-post med informasjon.

 


 

To nye fjøs åpnes på Jæren 6. november

Vi minner igjen om at lørdag 6. november åpnes to nye fjøs på Time på Jæren. Benytt anledningen til et besøk og samtidig treffe på gode kollegaer.

Hos Jone Lende, Timevegen 503, Lye, er det åpent fjøs fra kl. 12.00 – 14.00. Nortura stiller med grilling av pølser og burgere, Tine med drikke. Arrangører er Nortura, Tine og Felleskjøpet.

Hos Torulv og Jorunn Time, Garborgvegen 84, Bryne, er det åpent fjøs fra kl. 14.00 – 16.00. Her blir det servering av kaffe og kaffemat. Arrangører er Nortura, Tine og Fjøssystemer.

Vel møtt!