Nortura i Bondebladet uke 6/2020

 

Nordmenn spiser stadig mer kylling

Nordmenn spiser over dobbelt så mye kylling nå som for 12 år siden, viser de siste tallene fra norsk dagligvare. Januar har lenge vært den store salgsmåneden for det som ofte omtales som «det sunneste kjøttet», men de siste årene har salget jevnet seg mer ut gjennom hele året.

Innsiktssjef i Nortura, som står bak merkevaren Prior, tror denne utviklingen vil fortsette.

– Folk er mer sunnhetsbevisste hele året, ikke bare i januar, forklarer Knut Jacobsen, og legger til:

– Med trendene vi ser knyttet til sunnhet og bærekraft er det sannsynlig at vi vil se denne økningen på hvitt kjøtt også videre framover.

Større utvalg
I 2019 ble det solgt over 24 000 tonn kylling i Norge, mot 12 000 tonn i 2007, viser Nielsen-tallene. Hvitt kjøtt er proteinrikt, magert og inneholder i hovedsak umettet fett, i tillegg blir det ofte sett på som det mest klimavennlige kjøttet.

Fjørfekjøtt er blant verdens mest spiste kjøttslag, men kom relativt sent til Norge. Mye har skjedd siden Priors «Lørdagskylling» ble lansert på 80-tallet, med ferdig marinerte kyllinglår i form. Nå er kylling en naturlig del av manges hverdag, og utvalget betydelig større.

Vinner på brødskiva
– Nå finner man alternativer innen hvitt kjøtt både til frokost, lunsj og middag. Det er svært viktig for oss å være tilstede med produkter som svarer ut rask og sunn hverdagsmiddag og som smaker godt, sier kategoridirektør for hvitt kjøtt og egg i Nortura, Elin Prangerød.

Akkurat denne måneden er det imidlertid noen produkter som skiller seg ut.

– Vi ser at flere velger hvitt kjøtt på brødskiva i form av pålegg i januar, og at flere velger kyllingpølser.

Kylling
HVITT KJØTT: I 2019 ble det solgt over 24000 tonn kylling i norsk dagligvare.

 


 

Økt julesalg men liten nedgang siste kvartal

Nortura solgte 4,6 prosent mer julemat, men årets siste kvartal endte med en nedgang på 0,7 prosent.

​– Julen er Norturas absolutt viktigste sesong og tiden der vi alle blir satt på prøve. Det er sterkt med en vekst på 4,6 prosent på et allerede høyt volum, sier Sortiment og driftsdirektør i Nortura, Sigbjørn Palm.

Han kan fortelle at det er ulike varianter av ribbe og kalkun som drar store deler av veksten. Det var også vekst på tradisjonelle produkter som fenalår, pinnekjøtt, medisterkaker og sylte, mens de nye ferdigrettene med julemat fra Gilde var med på å øke det totale salget av ferdigmat.

Tross vekst i julesalget viser det samlede salgsvolumet for siste kvartal en nedgang, styreleder Trine Hasvang Vaag oppsummerte grunnen for nedgangen i siste eierbrev.

 


 

Hvorfor skal du møte opp på kretsmøtet?

Du er medeier i en av Norges desidert viktigste og største næringsmiddelbedrifter. Samtidig vet vi at størrelsen og lange fysiske avstander gjør at mange føler det er langt fra egen gård til både valgt og ansatt ledelse i selskapet. Derfor er det mange gode grunner til å møte opp på kretsmøtet – der du treffer både topptillitsvalgte og representanter fra administrasjonen direkte.

Kretsmøte

Bruk derfor kretsmøtet for alt det er verdt. Har du behov for å gi ris eller ros direkte til de som er med og styrer Nortura, så gjør det. Ønsker du en fersk og ærlig oppdatering på ståa i selskapet, så er også dette rett anledning.

På kretsmøtene i fjor var temaet hvordan vi skulle klare å løfte økonomien i selskapet – som de siste årene har vært altfor dårlig. Det naturlige spørsmålet i år vil derfor være: Virker medisinen? Er vi på rett vei? Men kanskje aller viktigst: Hvilke rammebetingelser og marked konkurrerer Nortura i, og som følge av det hvilke vegvalg og endringer må Nortura gjøre framover for å ivareta formålet til selskapet som er å være et redskap for å skaffe oss som eiere best mulig økonomi?

Kretsmøtene er en fin anledning til å komme sammen og prate med kolleger over et godt måltid med mat. I tillegg skal vi ha trekning av 3 oppmøtegaver i hver krets. Alle grunner for å dra på kretsmøte er like gode!

Ta gjerne med ektefelle, samboer eller noen fra den yngre generasjonen også.

Oversikt over alle kretsmøtene finner du i kalenderen på medlem.nortura.no, invitasjon er sendt ut på e-post om du har registrert din e-postadresse i Nortura. Har du ikke det vil du få invitasjonen i posten.

 


 

Ny virksomhet på Otta

Ny satsing i Norturas lokaler skal sikre lønnsom produktforedling på Otta. – Lønnsomheten for Nortura ligger som alltid i bunn, men vi er glade for at dette også kan gi nye arbeidsplasser, sier styreleder Vaag.

Siden det ble klart at Nortura Otta legges ned har det vært vurdert flere andre muligheter for lønnsom næringsvirksomhet i lokalene. Nå er det klart at Nortura ønsker å bruke lokalene til et nytt selskap som skal lage foredlede produkter rettet mot dagligvaremarkedet. Det er også satt av plass til foredling av lokalmat, og Nortura inviterer lokale aktører til dialog for å legge til rette for et slikt partnerskap.

I tillegg vil det i kjellerlokalene bli produksjon av frossen hundemat. Det vil også fortsatt være en medlemsbutikk og nødslakt i tilknytning til anlegget.

Etter planen vil dette gi mellom 10 og 15 årsverk på kort sikt, og opp mot 25 til 40 i en femårs-periode, avhengig av hvor godt man lykkes med satsingen. Det er satt av 14 millioner kroner til nytt produksjonsutstyr i lokalene. Produksjonen settes opp i løpet av høsten etter at omstillingen ved Nortura Otta er fullført.

– Det er alltid en viss risiko ved å etablere nye produksjoner, men vi har stor tro på denne satsingen. Dette er ting som har vært jobbet med uavhengig av avviklingen av Otta, men vi ser at produksjonslokalene egner seg godt til denne virksomheten og det ligger godt plassert i forhold til råvarene og markedet, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.

Vaag understreker at lønnsomhet er bærende i all forretningsutvikling i Nortura.

– Vi er et innovativt og moderne selskap som alltid leter etter muligheter for vekst og lønnsomhet for våre eiere over hele landet. Det er vårt viktigste samfunnsoppdrag og det er det også i dette tilfellet. Vi er glade for at vi nå får en god løsning som skaper lønnsom forretning i våre lokaler på Otta i samarbeid med både lokalmiljø og andre forretningsaktører, sier Vaag.

 


 

Marked

Markedsdekning for uke 6 viser at det slaktes ca. 3600 storfe som gir en dekningsgrad på 79 prosent. Det er tilgjengelig ca. 5200 storfe (1400 tonn) på reguleringslager, og til nå bestilt ca. 600 tinte og frosne storfe fra lageret.

Det slaktes ca 16 100 gris og det er tilgang på gris fra reguleringslager ved ønske. Dekningsgraden er 93 prosent på ferskt slakt.

Dekningsgraden på lam er 430 prosent som tilsvarer 650 slakt, så det er dermed et stort overskudd. Noe sau slaktes lokalt, dekning der etter.

 


 

Pris

Fra og med 3. februar øker avregningspris på lam med 0,90 kroner, som følge av økt grunntilskudd.