Nortura i Bondebladet uke 42/2020

 

Ny rutine for kjøp og utsending av Signal-merker

Fra høsten 2020 blir det nye rutiner for kjøp og utsending av Signal-merker. Nå skal du bestille Signal-merkene dine direkte fra merkeprodusenten, og merkene sendes direkte til deg.

I Nortura har vi fram til nå kjøpt inn og sendt ut alle Signal-merker (unntatt Debio-merkene), enten direkte til deg eller via lederne av lammeringene. Dette tar mye tid og koster penger for felleskapet, både i innkjøp av merker og porto. I tillegg har Posten lagt om sine rutiner så sendinger tar lengre tid fram til mottaker, og det har hendt at Signal-merkene ikke er på plass når slaktedyrene skal leveres.

Signalmerker

Bestilles nå direkte fra deg som produsent
Vi har derfor sett oss om etter nye måter å sende ut Signal-merker på, som fungerer bedre både for deg som bonde og Nortura. Løsningen blir nå at du selv bestiller merkene dine direkte fra produsenten, OS ID, i nettbutikken på www.osid.no, og de sender også merkene ut til deg. Bestilling må nå altså gjøres av deg selv, og ikke av lammeringslederne eller via Nortura Medlemssenter.

Bestill samtidig med de vanlige øremerkene
Bestill Signal-merker når du bestiller de ordinære øremerkene til lamma dine, så unngår du ekstra portokostnader. Sørg for at du bestiller nok Signal-merker, merkene kan du bruke neste år om du skulle kjøpe litt for mange. Årets sauemerkekampanje starter som vanlig 1. november, med første rabattfrist 22. november.

 


 

Ny løsning for livdyrformidling storfe kommer

Mot slutten av oktober lanseres den nye løsningen for livdyrformidling storfe og fôringsdyr – til å begynne med i tilførselsområdet Agro. For resten av landet blir løsningen tilgjengelig utover høsten. Siden løsningen tar i bruk mange nye digitale prosesser, ønsker prosjektet å begynne med en mindre del av landet for å kunne sikre en trygg utrulling. 

Storfe på beite
 
Opplysninger om dyrene hentes direkte fra Storfekjøttkontrollen og Kukontrollen til Min Side. Oppdaterte kontroller og registre er altså svært viktig for at løsningen skal fungere best mulig. Det er også viktig at din kontaktinformasjon er oppdatert i Min Side.

Detaljert informasjon sendes på e-post når det nærmer seg lansering i ditt område.
 
Målet med løsningen og de fordelene det medfører har ikke endret seg, og vi gleder oss til å kunne tilby en mye bedre tjeneste innen livdyrformidling, både for deg som bonde og Norturaansatte.
 
Mål med ny løsning 

  • Øke servicegraden og brukervennligheten for deg som bonde
  • Legge til rette for en ensartet og effektiv bruk av tjenesten ved at du selv registrerer dine salgs- og kjøpsobjekt på Min side
  • Bedre formidlingsgrunnlag og kvalitet på tjenesten
  • Redusere manuelle arbeidssteg og ledetider 
  • I den nye løsningen skal systemet hente informasjon automatisk fra kontrollene og pris baseres på dette.  

Fordeler med ny løsning

  • Oppdatert Min side med bedre oversikt
  • Raskere status og tilbakemeldinger på bestilling og innmelding via Min side
  • Estimert prisoverslag ved bestilling og innmelding, forutsatt at data kontrollene er korrekt. 
  • Prising automatiseres basert på informasjon fra storfekjøttkontrollen og kukontrollen. Man vil få et detaljert oppsett av prisoppbyggingen på avregning/faktura, slik at en enkelt kan se beregningen som ligger til grunn for totalprisen. 

 


 

Eivind har klassifisert ull i 54 år

Vi tok en prat med nestoren på området ullklassifisering, nemlig Eivind Hagebakken, i sitt 70. år antyder han at dette er siste sesong.

Eivind

Det er sauesesong i Nortura, og på Rudshøgda skal det slaktes ca 80.000 sau/lam i løpet av disse 8-9 ukene som sesongen varer. Her er det fortsatt klipping av alle sau og lam før slakting, og all ulla klassifiseres, pakkes og videresendes til England. 

I "alle år" har Eivind jobbet med klassifisering av ull, og må vel kunne regnes som en av Norges fremste eksperter på området. Han startet i Hed-Opp på Lillehammer i 1966, og har jobbet med klassifisering av ull i alle disse 54 årene. Etter at Lillehammer, Hamar og Gjøvik ble avviklet og Rudshøgda ble etablert i 1989, ble det etter hvert andre oppgaver for Eivind, men i sesong har det vært ullhåndtering i alle disse årene.  

Eivind gikk av med pensjon for snart 8 år siden, men kommer tilbake i sesongen hvert år.

– Nå er det siste sesongen, sier Eivind, - til vinteren fyller jeg 70 år og har bestemt meg for å gi meg nå. 

– Da jeg startet i 1966 var det bare norske saueklippere, og de klipte rundt 120 sau/lam på en dag. I dag er det profesjonelle klippere, det klippes etter en internasjonal standard og de klipper rundt 100 sau/lam pr time.

– En av klipperne som holder på her nå har en rekord på 118 stk på en time. – Alt fungerer så bra, sier Eivind – de samme klipperne kommer tilbake hit år etter år, det er god stemning og høy aktivitet.

Så får vi se da, kanskje Eivind dukker opp igjen neste sesong også?

 


 

Øker prisen på sau med 7 kroner

Denne uken, fra mandag 12. oktober, er omsetningsavgift på ungsau og sau satt til kr. 0,-, det gir økt avregningspris på kr. 2,00 per kg. Fra mandag 19. oktober økes grunntilskuddet med kr. 2,00 per kg samtidig innføres effektivitetstillegg på kr. 3,00 per kg.

Effektivitetstillegget står i 3 uker, til og med uke 45 (tom fredag 6. november). Omsetningsavgiften blir stående på kr. 0,- fram til 30. november. 

Det har i høst vært god etterspørsel og godt salg på sau. Med konsentrert leveranse i disse ukene, er du sikret en bedre pris.

 


 

Marked

Det slaktes i overkant av 4 200 storfe denne uken og dekningsgraden er 95 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes ca.19 000 gris som gir en dekningsgrad på 81 prosent. Det er importkvoter tilgjengelig, for å kunne dekke opp markedets etterspørsel. 

Det slaktes ca.49 700 lam og dette gir en dekning på 128 %. På sau er det stor etterspørsel og en slakting i underkant av 2 700 stykk, noe som gir en dekning på 70 %. 

Eggsalget holder seg fortsatt høyt. På grunn av særlig stor eggproduksjonen ut over høsten blir det allikevel noe overproduksjon, og det pågår førtidsslakting til uke 48. Aktuelle eggprodusenter oppfordres til å ta kontakt med sitt eggpakkeri. 

 


 

Pris

Avregningsprisen for gris økes med kr. 0,40 per kg fra mandag 12. oktober grunnet økt engrospris.

Avregningsprisen for ung sau, sau og vær økes med kr 2,00 per kg fra samme dato grunnet redusert omsetningsavgiften (ny sats kr 0,00). Se egen sak.