Nortura i Bondebladet uke 41/2020

 

Livdyrmarkedet fôringsdyr og avlsdyr

Ettersommer/høsten er normalt den tiden på året der alle må gjøre en vurdering av beitende dyr. Flertallet opplever at egen driftsbygning/grunnlag har et metningspunkt. 

Storfe på beite

Vår fagsjef på livdyr i Nortura, Odd Finnesand, gir i en artikkel på medlem.nortura.no en god status på livdyrmarkedet i alle kategorier, samt noen betraktninger på hva som er viktig å tenke på framover.

– Tankene går fort rundt hva som kan/bør utskiftes eks pga lynne, morsegenskaper, alder, produksjonsegenskaper osv. Et klart mindretall må gjøre innkjøp, resten har et overskudd av dyr som kan (genetikk/tilvekst) erstatte de som må eller bør slaktes, sier Finnesand. 

– Hva trengs til rekrutering av egen besetning? Og hva er salgsvare som avlsdyr til andre besetninger? Og hvordan er markedsstatusen for livdyr i de ulike kategoriene? Se mer på medlem.nortura.no.

Bruk Min side ved innmelding og bestilling, eller ta kontakt med oss på livdyr om det er spørsmål. Nortura Medlemssenter tlf. 955 18 400 (tast 2 for livdyr)

 


 

Verdens eggdag 9. oktober

Egg gir verdens beste protein og spises av alle folkeslag fra alle religioner. Over hele verden markeres World Egg Day den andre fredagen i oktober. Så unn deg et egg på Verdens eggdag du også!

Kokt egg

Egg kalles ofte naturens vitaminpille fordi det inneholder nesten alle næringsstoffer kroppen trenger. Det er bra for barn og unge at egg er en del av hverdagsmaten. Protein er kroppens byggemateriale som vi trenger mye av i vekstperioden. Men også voksne trenger protein for å vedlikeholde kroppen.

Viktig i fattige land
I mange utviklingsland er egg uten tvil blant de viktigste matvarene som finnes. Egg brukes i uendelig mange varianter og erstatter ofte kjøtt eller fisk som proteinkilde i middagsmaten. På landsbygda i mange fattige land er det vanlig at folk holder høns, slik at de er selvforsynt med egg.

Trivselstiltak for frittgående høner
Kjøper du Prioregg kan du føle deg trygg på at høna har levd et godt og aktivt liv! Har du lagt merke til at eggkartongene fra Prior er merket med "Bedre Trivsel – Fra et triveligere miljø"? Våre bønder står på hver dag for at høna skal leve trygt og i et miljø som stimulerer til god dyrevelferd. Se mer på www.prior.no.

Fakta om Verdens Eggdag
Verdens Eggdag eller World Egg Day er innstiftet av The International Egg Commission, med over 80 medlemsland, blant annet Norge. Organisasjonen representerer mer enn 80 prosent av verdens totale eggproduksjon. World egg Day markeres årlig den andre fredagen i oktober.

 


 

Høstkampanje med Gilde og DNT

Hver dag jobber folka i DNT for at vi skal ha best mulige opplevelser når vi er ute i naturen - fra stien til turisthytta. Og hver dag jobber norske bønder for å for at du skal ha best mulig mat, også når du skal på tur. Sammen gleder vi oss til å være en del av hele Norges naturopplevelser!

Kampanje

Derfor har vi nå laget en rekke oppskrifter som er skreddersydd til noen av Norges mest populære turer, se på gilde.no/konsept/turmatguiden.

I høst kan du delta i en konkurranse på facebook.com/gilde og vinne Primus turkjøkken til en verdi av 1499,- Kampanjen og konkurransen foregår fram til 11. oktober, markedsført både i butikk og på sosiale medier. Du deltar ved å kommentere konkurranseposten på Gilde sin Facebook. Vi trekker totalt 4 vinnere som får tilsendt hvert sitt Primus turkjøkken, vinnerne trekkes tilfeldig blant alle som deltar.

 


 

Utbetalt kvantumstillegg på gris

Nortura har avregnet 17,2 mill kr i kvantumstillegg gris for 2. tertial, kvantumstillegget ble betalt ut onsdag 30. september.

Kvantumstillegget blir utbetalt etterskuddsvis tre ganger i året, hver 4. måned. Det skjer med to a konto-utbetalinger og et årsoppgjør på nyåret. Ved a konto utbetales tillegget for antall gris levert i det aktuelle tertialet i år. Satsene er da basert på årsleveransen året før. 

Det er kun gris som avregnes tertialvis. Småfe beregnes kun ved årsoppgjør, det samme for storfe der kvantumstillegg ble gjeninnført fra 2. halvår og vil utbetales over nyttår. Egg avregnes forløpende gjennom året, og med en sluttberegning på nyåret. Fjørfekjøtt utbetales etter kalenderårets slutt. Se våre leveringsvilkår på medlem.nortura.no for beregning.

Spørsmål kan rettes til Nortura Medlemssenter eller på e-post til medlem@nortura.no.

Beklageligvis står det første tertial på avregning, det er selvsagt andre tertial som ligger til grunn for beregning.

 


 

Året rundt med sau

medlem.nortura.no/smaafe er det lagt ut en artikkel som går gjennom et helt saueår, og hva du som sauebonde bør tenke på eller gjøre for å lykkes med din produksjon.

Artikkelen er lagt i kategori med samme navn «Året rundt med sau», bak innlogging, og lenker videre til fagartikler og temahefte der du kan fordype deg nærmere i aktuelle tema. Artikkelen er utarbeidet av vår fagsjef på småfe, Finn Avdem.

Det anbefales at du logger deg inn for en kikk.

 


 

Reduser risikoen for vêrsmak- og lukt

Vi må alltid vera på vakt mot at det blir lukt- og smaksfeil på vêrlamslakta om hausten.

Årsaka til at dette skjer, er hormonelle endringar hjå vêrlamma når paringssesongen nærmar seg. Vi har difor laga fylgjande råd for å redusere risikoen for lukt og smaksfeil på vêrlam:

  • Alle vêrlam bør vera slakta seinast tre veker før paringssesongen startar. Det betyr at vêrlam som ikkje er slaktemogne ved sanking, bør setjast på intensiv sluttfôring på kraftfôr og grovfôr eller eit godt grønnfôrbeite rett etter sanking.
  • Sorter søyelam og vêrlam. Det er spesielt viktig dersom sluttfôringa går føre seg inne. Dette gjev også meire ro i flokken og betre tilvekst.

Lam blir klassifisert i kategorien vêr om det er lukt- og smaksfeil.

 


 

Marked

Denne uken slaktes det i overkant av 4 200 storfe og dekningsgraden er 96 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes ca.12 900 gris som gir en dekningsgrad på 68 prosent. Det er fremdeles noe frosne svineprodukter på reguleringslager, samt at det er importkvoter tilgjengelig for å kunne dekke opp markedets etterspørsel.

Det slaktes ca.55 900 lam og dette gir en dekning på 140 %. På sau er det stor etterspørsel og en slakting i overkant av 2 200 stykk, noe som gir en dekning på 56 %.

 


 

Pris

Avregningsprisen på lam går ned med kr. 0,50 per kg fra mandag 5. oktober, grunnet nedgang i engrospris. Samtidig reduseres grunntilskuddet for lam med kr. 0,50 per kg til kr. 3,70 per kg for lam 13-23 kg.

Smågrisprisen går fra samme dato opp med kr. 10,- per stk, til kr. 840,- per stk for helsegris ved 25 kg.