Nortura i Bondebladet uke 40/2020

 

Behov for å levere andre storfe enn det som opprinnelig var innmeldt

Fra tid til annen kan det være behov å bytte ut innmeldte individer med andre dyr. Av hensyn til ønske om effektiv bruk av arbeidstid henstiller vi om at bytting holdes på et minimum, vi vil gjerne være så effektive som mulig for å holde våre kostnader for deg som bonde nede.

Kvige i bingen

Når bytte likevel må skje så er det viktig at vi får beskjed om dette så tidlig så mulig.

Vi er i henhold Matloven pliktig til å sjekke (MKI) matkjedeinformasjon på individ nivå før vi registrerer mottak og slakter storfe. Hvis vi ikke gjør dette kan vi få forsinkelser i slakting, feil kan skje videre i verdikjeden og du som produsent risikerer i verste fall at dyret blir kassert.

Ring oss på medlemssenteret på telefon 95518400 helst innen tirsdag uka før dyra skal hentes hos deg, senest dagen før henting, så hjelper vi deg med å sjekke MKI og foretar de endringene som er nødvendige.

På denne måten kan vi hjelpe hverandre i en travel hverdag.

Ved bytte av dyr/individnr. som skjer mindre enn 24 timer før henting kreves det at egenerklæring sendes med sjåfør på hvorfor bytte skjer. Egenerklæringsskjema finner du på medlem.nortura.no.

 

Meld inn riktig antall dyr og dyreslag

Det er viktig for oss både for planlegging av inntransport, slakting, og ikke minst videre varestrøm at det er riktig antall dyr og riktig dyreslag som er meldt inn til slakt og leveres.

Dette gjelder alle dyreslag.

For storfe er det kun individinnmelding, og riktig individ skal meldes inn.

Riktig antall i forhold til dyreslag er viktig for plass på dyrebilen, men det er også like viktig i forhold til det vi planlegger avsetning for i markedet. Husk også merknad ved innmelding om det er dyr med store horn som krever større plass på dyrebilen.

Må du korrigere din innmelding på forhånd så kan du endre individnummeret på storfe på Min side inntil innmeldingsfristen har gått ut, eller ved å kontakte Medlemssenteret på telefon 95518400 (se egen sak).

Du kan ikke endre antall på innmeldingen eller slette etter at innmeldingsfristen er gått ut.

 


 

Ustabilitet på kontaktskjema – har du ikke fått svar?

Vi har hatt ustabilitet i vårt kontaktskjema på medlem.nortura.no. Har du ikke fått respons som forventet etter innsendt skjema så ta kontakt med oss på telefon 95518400, eller send e-post direkte til medlem@nortura.no.

Bildevisning

En del av meldingene som var lagt inn ble stoppet i et spamfilter. Vi har funnet løsning på dette og kommer fortløpende til å behandle henvendelsene. Dessverre kan det være henvendelser sendt via kontaktskjemaet som er «utgått på tid» i forhold til hva henvendelsen gjaldt.

Har du gjort en henvendelse via skjema «Kontakt oss» på medlem.nortura.no og ikke fått svar fra oss så vennligst ta kontakt med oss om det.

Vi beklager dette sterkt, men siden det var en feil som ikke var konstant var det også vanskelig for oss å oppdage den.

 


 

Ny design på Hele Norges lam

På våre facebooksider kan du møte vår dyktige designer Lisa Apall som står bak det nye designet til Hele Norges lam.

Hele Norges lam i ny design

Lisa ville gjenspeile nostalgi og tradisjoner med dyra som beiter i norsk natur. Fargene og den grafiske illustrasjonen, som erstatter det tradisjonelle fotoet, skal gi pakningen et moderne uttrykk som skiller seg ut i butikkhyllene.

Vi synes hun har klart det ganske så bra. Hva synes du?

 


 

Fra kalv til slakteokse – kursserie i Troms og Finnmark

Kursserien inneholder tre fagmøter med oppfølging både individuelt og i grupper. Du kan være med på hele kursserien eller velge ut deler av den. Det vil være en kombinasjon av nettmøter og fysiske møter med forløpende hensyn til koronasituasjon.

Program og møtesteder er sendt ut på e-post og ligger ute på våre medlemssider medlem.nortura.no, møtene er i oktober, november og desember. Frist for påmelding er 1. oktober!

Kursserien er et samarbeid mellom prosjektet Kjøtt i Troms og Finnmark, Finnmark bonde- og småbrukarlag, Nortura, Felleskjøpet og Troms og Finnmark fylkeskommune ved Tana vgs og Senja vgs ved Troms landbruksfaglige senter.

 


 

Marked

Det slaktes i overkant av 4 300 storfe denne uken og dekningsgraden er 94 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes ca.15 100 gris som gir en dekningsgrad på 74 prosent. Det er fremdeles noe frosne svineprodukter på reguleringslager, samt at det er importkvoter tilgjengelig for å kunne dekke opp markedets etterspørsel.

Det slaktes ca. 66 800 lam og dette gir en dekning på 123 %. På sau er det stor etterspørsel og en slakting i underkant av 1 800 stk., som gir en dekning på 56 %.

Eggproduksjonen er særlig stor ut over høsten, og på tross av et godt eggsalg blir det noe overproduksjon. Det pågår førtidsslakting til uke 48, og aktuelle eggprodusenter oppfordres til å ta kontakt med sitt eggpakkeri. Egg på reguleringslageret må benyttes til eggprodukter.

 


 

Pris

Avregningsprisen for storfe går ned med kr. 2,93 per kg, kalv ned med kr. 3,00 per kg, lam ned med kr. 1,30 per kg, mens for gris øker avregningsprisen med kr. 0,50 per kg fra mandag 28. september. Dette grunnet endring i engrospris ihht prisløypen som tidligere er kommunisert, økt omsetningsavgift for storfe og kalv med kr. 1,50 per kg, og økt hudverdi på storfe.

Omsetningsavgiften for storfe og kalv får da ny sats på kr. 1,60 per kg. Prisen på storfe vil bli stående til november da engrosprisen økes med kr. 0,50 per kg fra 2. november, og ytterligere kr. 1,50 fra 16. november.

Uke 39 var siste uka med sesongtillegg for lam, sesongtillegget var på kr. 0,50 per kg, så i sum er prisreduksjonen for lam på kr. 1,80 per kg.