Nortura i Bondebladet uke 38/2020

 

Satsning på lam i høst

Denne høsten har Nortura lansert flere nye produkter til serien Gilde hverdagslam, i tillegg oppgradert design på «Hele Norges lam» og «Gourmetlam».

Gilde hverdagslam lanserer nyhetene; kebabkrydrede strimler, ternet benfritt grytekjøtt som er lansert i uke 35, lammelår i skiver, fryst hamburger og fryst grytekjøtt lanseres uke 38. I tillegg videreføres grillnyheten lammelår i skiver med kryddersmør, som helårsprodukt i Gilde hverdagslam-serien. Per nå tar serien unna 1000 lam i uken, og vi forventer ytterligere vekst framover.

I tillegg er høst-seriene med en rekke ulike produkter tilbake i butikk, men i ny innpakning. Tidligere i år fornyet Nortura designet på Gilde gourmetlam, og nå er også Gilde sesong-lam med nytt oppgradert design. Serien markedsføres som «Hele Norges lam» og skal formidle historien om de rundt 9000 småfeprodusentene over hele landet som leverer lam til Nortura og Gilde-merket.

Som vår konsernsjef i Nortura, Anne Marit Panengstuen sa sist uke står vi nå med tre slagkraftige lammeserier, som vi gleder oss til å utvikle videre; «Hele Norges lam» for lam i sesong, «Gourmetlam» til helg og fest, og «Hverdagslam» til hverdags.

Nyheter hverdagslam
Høstens nyheter i serien Gilde hverdagslam som nå med de siste lanseringene teller 10 ulike varianter. Gilde hverdagslam selges som helårsprodukt i butikkene.

 


 

Digitale løsninger for faktura og avregning

Nortura tilbyr digitale løsninger for mottak og kontering av faktura og avregning. 

Få en enklere hverdag med mindre papirarbeid! 

Få avregningene og fakturaene dine ferdig kontert rett inn i regnskapet. Inntektene dine blir automatisk spesifisert på standardiserte koder for landbruket. Disse kodene kan også benyttes på kostnadene dine, slik at du kan få detaljerte lønnsomhetsoversikter pr. driftsgrein og produkt.

Det forutsetter at Landbruksforetaket (bonden) er registrert i:

  1. Elma-registeret (for EHF-mottak). Se egen artikkel for registrering i Elma-registeret.
  2. Landbruketsdataflyt.no (for kontering). Se egne artikkel for registrering i Landbrukets Dataflyt for Agro Økonomi og Duett Økonomi.

Hvorfor velge digitale løsninger for faktura og avregning

  • Enklere og mer kostnadseffektiv hverdag for deg og Nortura.
  • Mindre papirarbeid.
  • Avregning og faktura automatisk regnskapsført.
  • Alltid tilgang til oppdaterte regnskapstall.
  • Du kan enkelt gi regnskapsfører, rådgiver og bank tilgang til dine tall.

Du finner oversikt over alle dine fakturaer og avregninger på Min Side. På medlem.nortura.no er det direktelenker for registrering i tilsvarende artikkel.

 


 

Ny slaktelinje for gris på Steinkjer – stopper slakting i uke 41

Nortura Steinkjer skal i uke 41 montere en helt ny og mer effektiv slaktelinje for gris. Dette er en stor oppgradering for oss, og vil blant annet gi oss økt kapasitet og ytterligere forbedret kvalitet på de gode råvarene våre. Montering av ny linje krever stopp i slakting i vel ei uke, og vi ber om at innmelding av slaktegris og purke gjøres så tidlig som mulig til uke 40 og 42.

Montering av linja medfører at det ikke slaktes gris uke 41, samt at vi kan forvente noe redusert slakting uke 40 med nedmontering av gammel linje etter slakting torsdag, og uke 42 med oppstart på ny slaktelinje. Vi har forståelse for at dette kan by på utfordringer for våre eiere og leverandører, men har stor tro på at ny slaktelinje skal bedre effektiviteten og gi et bedre resultat for våre eiere.

Ber om tidlig innmelding
Vi ber om at gris (slaktegris og purker) som i utgangspunktet skulle vært påmeldt til slakting uke 41, meldes på til slakting uke 40 eller 42. Grunnet kapasiteten de ukene vil det også kunne bli noe skyving uka før og uka etter, selv om det vil legges opp til overtidsslakting for å få en best mulig situasjon for både bonden og markedet.

Vi beklager de ulempene dette måtte medføre for dere eiere og leverandører.

Stengt medlemsbutikk
Grunnet bygging av ny slaktelinje må medlemsbutikken holde stengt fra 1. til 9. oktober. Dette pga at utstyr som skal ut, samt nytt utstyr som skal inn må fraktes inn der man går inn til medlemsbutikken. Grunnet streng tidsplan, og ønske om minst mulig stoppdager, må transporten inn og ut gå kontinuerlig. Det vil ikke være forenelig med god HMS og ha åpen butikk disse dagene.

 


 

Korrigering av pris og kvalitetstillegg på fôringsdyr

Vi gjennomfører to mindre prisjusteringer på fôringsdyr i høst. Fra 21. september en prisnedgang på kr 1,50 på grunnpris, samtidig økes maksimal alder på kvalitetstillegg fôringsdyr fra 34 til 36 uker. Fra 3. august innførte Nortura kalvebonus på kr. 500,-.

Mange av våre produsenter som driver sluttfôring på okse/kvige har for tiden ledig kapasitet. Store deler av landet melder om OK grasavlinger, og vi nærmer oss slutten på årets beiteperiode. I år som tidligere må det gjøres grep for å få besetningen under tak, vinter- og vårfødte ammekalver kan med fordel skilles fra. Slipp heller mordyra på beite en tid etter sortering.

Nortura er opptatt av en rettferdig fordeling av verdiskapning for selger/kjøper. I flere år har Nortura praktisert en sesongmessig justering av pris på fôringsdyr. Prisen har vært høyest på sommeren da tilførslene er på det laveste og underskuddet på foringsdyr øker. Normalt vil prisen justeres ned tilsvarende i løpet av høsten. På grunn av endra rammebetingelser og markedssituasjon blir høstens justering minimal.

Ta en avsjekk på:

  • At fôringsdyra ligger med rett status/rase
  • At merking er riktig
  • At besetning har rett helsestatus

Meld inn på Min side, eller ta kontakt med oss på tlf. 955 18 400.

Vi er klar!
Norskprodusert storfekjøtt er etterspurt. Meld inn dine fôringsdyr til Nortura og bidra til at Gilde – som er garantert Norsk – har råstoff også fremover.

 


 

Marked

Det slaktes i overkant av 4 000 storfe denne uken og dekningsgraden er 78 prosent.  

Det slaktes ca.14 600 gris som gir en dekningsgrad på 69 prosent. Det er fremdeles noe frosne svineprodukter på reguleringslager samt at det er importkvoter tilgjengelig, for å kunne dekke opp markedets etterspørsel.  

Det slaktes ca.67 100 lam og dette gir en dekning på 113 %. På sau er det stor etterspørsel og en slakting i overkant av 1 200 stykk gir en dekning på 44 %.  

Eggsalget er fortsatt ut over høsten på et høyere nivå enn normalt. Balansen mellom tilførsel og salg er bra. For å redusere en topp i tilførslene i høst skal en liten andel egg fjernes med førtidsslakting.

 


 

Pris

Avregningsprisen på lam reduseres med kr. 0,80 per kg fra mandag 14. september grunnet redusert engrospris, samtidig øker omsetningsavgiften med kr. 1,00 per kg og sesongtillegget reduseres med kr. 0,50 per kg, samlet prisnedgang til produsent blir da på kr 2,30 per kg. 

Smågrisprisen reduseres med kr. 20,- per stk fra samme dato.