Nortura i Bondebladet uke 36/2020

 

Sjekkliste ved innmelding og levering av lam og sau

Om du er medlem i lammering skal du melde inn dine dyr til lammeringlederen om ikke annet er avtalt. Lammeringlederen foretar en kollektiv innmelding fra ringen på Min Side.

Ved spørsmål om innmelding, kan lammeringleder kontakte Medlemssenteret. Er du ikke er med i lammering, melder du inn dine dyr på vanlig måte på Min Side, eller kontakter Medlemssenteret på telefon 955 18 400.

Ved innmelding oppgis:

 • Leverandørnummer
 • Antall lam
 • Antall ung sau
 • Antall sau
 • Ønsket leveringsuke
 • Eventuell samlasting og med hvem
 • Eventuell egentransport til slakteri
 • Om det er økologiske dyr, villsau, nisjedyr eller dyr i retur.
  • Signalmerker bestiller du fra Medlemssenteret eller hos lammeringlederen, unntatt for økologiske dyr der du bestiller merker hos Os Id
 • Andre beskjeder som er viktig for slakteri eller inntransport
 • Husk å melde fra om besetningen har restriksjoner pålagt av Mattilsynet

Ved levering:

 • Dyra må være samla og leveringsklare når dyretransportbilen ankommer
 • Dyra skal ha godkjente og lesbare øremerker, 1 elektronisk. Husk at du bare kan bruke årets merker på årets lam. Mister et dyr øremerket, så må du bestille erstatningsmerke. Dette er forskriftsbestemt og merkene blir også brukt ved kategorisering av dyr (om dyret er lam, ung sau eller sau) på slakteriet
 • Riktig antall dyr i forhold til innmeldte
 • Økologiske dyr, nisjedyr, villsau (ved blandingslass) og returdyr skal være signalmerket.
 • Dyra skal være tørre
 • Ulla bør være fri for merkemaling, flis, møkk og vegetabiler
 • Syke og skadde dyr skal ikke transporteres. Dyr som du er i tvil om er transportdyktige, bør settes til side og presenteres for sjåføren før opplasting.  

All informasjon om lammesesongen finner du i heftet som du kan laste ned fra medlem.nortura.no/lammesesongen, der også alle artikler er lagt ut direkte.

På beite
Foto: Grethe Ringdal, Nortura

 


 

Priorkampanje – vinn middag for 1 måned!

Prior har i en måned fra 21. august til 20. september en kampanje der du skal laste opp bilde av din hverdagsmiddag med Prior produkter og kan vinne et middagsbudsjett for 1 måned. Kampanjen foregår i butikk og i sosiale medier.

Du deltar i konkurransene ved å laste opp bilde av din hverdagsmiddag i kommentarfeltet på konkurranseposten som legges ut på Prior sin Facebookside.

Det trekkes 4 vinnere av en måneds middagsbudsjett. Vinnerne trekkes tilfeldig blant de som deltar, og alle vinnerne kontaktes på Facebook. 

Kampanjen

 


 

Ny slaktelinje for gris på Steinkjer

Nortura Steinkjer skal i uke 41 montere en helt ny og mer effektiv slaktelinje for gris. Dette er en stor oppgradering for oss, og vil blant annet gi oss økt kapasitet og ytterligere forbedret kvalitet på de gode råvarene våre. Montering av ny linje krever stopp i slakting i vel ei uke, og vi ber om at innmelding av slaktegris og purke gjøres så tidlig som mulig til uke 40 og 42.

Nortura Steinkjer

Montering av linja medfører at det ikke slaktes gris uke 41, samt at vi kan forvente noe redusert slakting uke 40 med nedmontering av gammel linje etter slakting torsdag, og uke 42 med oppstart på ny slaktelinje.

Vi har forståelse for at dette kan by på utfordringer for våre eiere og leverandører, men har stor tro på at ny slaktelinje skal bedre effektiviteten og gi et bedre resultat for våre eiere.

Ber om tidlig innmelding
Vi ber om at gris (slaktegris og purker) som i utgangspunktet skulle vært påmeldt til slakting uke 41, meldes på til slakting uke 40 eller 42. Grunnet kapasiteten de ukene vil det også kunne bli noe skyving uka før og uka etter, selv om det vil legges opp til overtidsslakting for å få en best mulig situasjon for både bonden og markedet.

Vi beklager de ulempene dette måtte medføre for dere eiere og leverandører.

 


 

Ta vare på kalven – framtida i fjøset

I en fagartikkel på medlemsweben gir tidligere spesialrådgiver på storfe i Nortura, Øystein Havrevoll deg noen råd om kalvefôring, og hvordan ta vare på kalven slik at han får en god start på livet.

Havrevoll har nylig oppdatert rådene på hva du må huske på ved fødsel, melkefôring, kraftfôr og grovfôr, stell av kalven og beite. Artikkelen gir også råd ved omsetting av kalven.

Logg inn i fagbiblioteket på storfe under Fôring for å lese rådene i artikkelen.

 


 

Logg inn for leveringsvilkår

Fra i sommer ble våre leveringsvilkår for alle dyreslag lagt bak innlogging, det vil si at du må være innlogget på «medlemsweben» for å søke etter puljetillegg, kvantumstillegg, avtaletillegg etc.

Logg inn på knappen i toppen av medlem.nortura.no eller klikk på kategorier som er «gråe» og med «lås» når du er på Organisasjon eller dyreslag-områdene, logg-inn via Produsentregisteret, så blir du ført tilbake på den kategorien du klikka på. Det er Norturas leveringsvilkår, fagartikler/fagstoff og bl.a. beregningskalkulatorer på småfe som ligger bak logg-inn.

Husk at fullstendig søketreff på medlem.nortura.no får du ikke uten at du er innlogget.

 


 

Marked

Det slaktes i overkant av 4 000 storfe denne uken og dekningsgraden er 90 prosent. Mandag 31. august stenger importen på storfe.

Det slaktes i ca.14 800 gris som gir en dekningsgrad på 79 prosent. Det er fremdeles noe frosne svineprodukter på reguleringslager, samt at det er importkvoter tilgjengelig for å kunne dekke opp markedets etterspørsel.

Det slaktes ca. 29 700 lam og dette gir en dekning på 79 %. På sau er det stor etterspørsel og en slakting i overkant av 1 700 stk, som kun gir en dekning på 48 %.

Eggsalget er stadig svært høyt, og siden tilførslene er betydelige blir markedet likevel godt dekket.

 


 

Pris

Avregningsprisen på storfe og kalv reduseres med kr. 0,50 per kg fra mandag 31. august, og avregningsprisen på lam går ned med kr. 0,50 per kg, grunnet nedgang i engrospris som tidligere annonsert, samtidig reduseres grunntilskuddet på lam med kr. 0,50 per kg.

Grunntilskuddet for sau og ungsau reduseres fra samme dato med kr. 2,00 per kg, samtidig økes omsetningsavgiften med kr. 2,00 og perioden med effektivitetstillegg er over for denne runden. Til sammen vil det gi en prisnedgang på sau og ungsau på kr. 7,00 per kg.