Nortura i Bondebladet uke 35/2020

 

Godt salg for Nortura i sommer

Salget av grillprodukter fra Gilde og Prior økte med 25 prosent, og salget til restaurant- og storkjøkkenmarkedet beveget seg opp mot normalt nivå.

Grillspyd

Nortura legger bak seg en sommer som i stor grad har vært preget av koronapandemien. Smittevernstiltak og endrede handlemønster har gitt økte kostnader, produksjons- og logistikkutfordringer. Samtidig har grillsalget i dagligvare hatt en svært god vekst med flere vellykkede produktlanseringer, og salget til storkjøkkenmarkedet ble bedre enn forventet.

– Det er veldig hyggelig å se at så mange har kost seg med våre grillprodukter fra Gilde og Prior i sommer. Produksjonen i Nortura har gått på høygir og enkelte fabrikker og linjer har produsert i alle tilgjengelige timer. Vi har tatt vår rolle som samfunnskritisk funksjon på største alvor og levert gode resultater vi er stolte av, sier sortiment og driftsdirektør, Sigbjørn Palm.

Grillnyheter bidrar til vekst i dagligvarehandelen
Salget i dagligvarehandelen har vært høyt siden korona traff landet. I grillsesongen, som regnes fra uke 18 til uke 32, har Nortura en salgsvekst på 25 prosent sammenlignet med fjoråret. Det er flere faktorer som er med på å løfte salget.

– Vi forventet et økt salg som følge av stengte grenser, restriksjoner i serveringsmarkedet og rekordmange på Norgesferie, men i tillegg har en rekke av årets nyheter fra Gilde og Prior blitt tatt veldig godt imot og bidrar sterkt til den gode veksten. Fint vær i oppstarten er også en viktig faktor da grilling er spesielt populært tidlig i sesongen, sier Palm.

Bedre tider i serveringsmarkedet – enn så lenge
Nortura Proff, som leverer kjøtt og egg til serveringsmarkedet har hatt et utfordrende halvår som følge av pandemien. I juli har salgstallene likevel beveget seg opp mot normalt nivå.

– I vårt marked gikk sommeren over all forventning. Mat på nett, restauranter og bensinstasjoner drar veksten, men den største positive endringen ligger på hotellsektoren som gikk mye bedre enn fryktet, sier konserndirektør for Nortura Proff og industri, Hilde Klerck-Nilssen.

På tross av de gode resultatene er hun forberedt på en utfordrende høst.

– Vi forventer en ny dupp i salget nå. Reiselivet vil merke at ferien er over, veldig mange kantiner er fortsatt stengt og restaurantmarkedet har fått nye restriksjoner. Vi følger spent med på utviklingen, er i tett dialog og gjør det vi kan for å tilrettelegge for våre kunder i denne krevende tiden. Og vi krysser fingrene for bedre tider for markedet.

 


 

Lammesesongen 2020 i gang

De første ordinære slaktelamma kommer som vanlig fra Rogaland, og denne uka var det tidlig innmeldt til full slaktekapasitet på Nortura Forus. På medlemsweben legger vi ukentlig ut slaktestatistikken for lam i Nortura, statistikken oppdateres hver uke gjennom hele sesongen.

Kvaliteten på årets lam fra Nortura-bonden er god, som vanlig. Og utenom Rogaland er nok den vesentlige delen som er slakta til nå overskuddslam som er fôret opp for levering tidlig i sesongen.

Det har også vært stor interesse for å ta ut lam fra reguleringslageret i forkant av sesongen, og per uke 32 var lageret nede i 700 tonn – noe som er 250 tonn mindre enn på samme tid i fjor om vi ser sau og lam i ett.

Nortura har økt salget med 10 % hittil i år grunnet blant annet godt salg av grillmat og lammekjøttdeig. Se også egen sak.

 


 

Samler skjæring av storfe på færre anlegg 

Styret i Nortura har besluttet å gjøre Nortura Rudshøgda og Nortura Malvik til nye hovedanlegg for storfeskjæring i årene fremover. Skjæring og pakking av storfe vil med det foregå på færre anlegg, som et ledd i omleggingen til ny og helhetlig industristruktur. 

Konsernsjef Anne-Marit Panengstuen

Konsernstyrets vedtak er et ledd i Norturas plan for en ny helhetlig industristruktur, som ble kommunisert i juni. Nortura annonserte i mars oppstarten av en utredning som skulle vurdere gevinster ved samling av aktiviteter knyttet til nedskjæring av storfeslakt.

– Ved å samle produksjon på færre anlegg får vi bedre kapasitetsutnyttelse, en forenklet vareflyt, større fleksibilitet og en mer forutsigbar bemanningsplanlegging. Dette setter oss bedre i stand til å modernisere driften vår, sier konsernsjef Anne-Marit Panengstuen.

Bakgrunnen for tiltaket er Norturas behov for å redusere enhetskostnader og styrke konkurransekraften mot norske og utenlandske konkurrenter for å sikre en økonomi som gjør det mulig å bidra til landbruk og storfehold i hele landet. Det er betydelig overkapasitet ved flere fabrikker som følge av tidligere effektiviseringstiltak og lavere aktivitetsnivå knyttet til storfeskjæring.

Omleggingen skjer som et ledd i Norturas fireårsplan for industrien. Nortura planlegger de neste fire årene å investere om lag 1,4 milliarder kroner i moderniserte anlegg og en bærekraftig og fremtidsrettet industristruktur. Planen skal ruste norsk matvareindustri og norske bønder for en skjerpet konkurransesituasjon, fallende etterspørsel og gi bedre økonomi til bonden.

Tiltaket vil redusere transportbehovet mellom anleggene våre, og er et av tiltakene for å redusere klimautslipp fra veitransporten med 80 prosent innen 2030. Nortura forventer at dette tiltaket vil redusere kjøring med lastebiler og vogntog med om lag 144 000 km årlig.

Tre anlegg blir berørt
Utredningen, som er bakgrunnen for styrets vedtak, ble annonsert i mars og har vurdert skjæring av storfe på Egersund, Bjerka, Gol og Førde. Storfeskjæringen ved anlegget på Bjerka blir videreført, mens storfeskjæring i Egersund, Førde og på Gol vil bli avviklet. Storfeskjæringen i Målselv er ikke påvirket av vedtaket.

Vedtaket er en del av gjennomføringen av Norturas helhetlige industristruktur.

– Dette er en tung beskjed å få for de som blir berørt. De ansatte ved våre anlegg har høy kompetanse og produserer effektivt, men samling av skjæreaktivitetene vil gi konsernet en innsparing som er helt nødvendig for å konkurrere mot norske og internasjonale tilbydere og sikre landbruk i hele Norge. Jeg kan garantere god dialog med våre ansatte og tillitsvalgte, slik at omstillingen blir så god den kan bli, sier Panengstuen.

Vedtaket berører i alt 57 årsverk ved de tre anleggene. Antallet ansatte som blir berørt er imidlertid lavere på grunn av blant annet naturlig avgang og fordi flere av stillingene er midlertidig kapasitet som ansettes i sesong og som i dag er ubesatte stillinger.

Nortura har gode rutiner for omstilling og har en historikk som viser at ni av ti som blir påvirket av omstilling får ny jobb, enten i Nortura eller utenfor konsernet. Ansatte som settes i omstilling og som har nødvendig kompetanse vil prioriteres til andre stillinger i konsernet. 

Rudshøgda og Malvik blir hovedsenter
Nortura Rudshøgda og Malvik blir nye hovedanlegg for skjæring storfe i Nortura. Anleggene har i dag det største slakte og skjære volum på storfe og vil øke skjæreandelen ytterligere. Disse anleggene står for en stor del av Norges produksjon av kjøttdeig, biff, hamburger, kjøttkaker og kjøttboller. Å samle hovedandelen av storfeskjæringen på disse anleggene vil styrke aktiviteten som allerede er der.

– Satsingen betyr at Nortura vil samle og spesialisere produksjonen på anleggene. Dette gjør det mulig å ta i bruk økt grad av ny teknologi, i tråd med moderniseringsprosessen vi nå gjennomfører, sier Panengstuen.

 


 

Marked

Det slaktes i overkant av 3 900 storfe denne uken og dekningsgraden er 100 prosent. Det er fortsatt åpent for import.

Det slaktes ca.19 700 gris som gir en dekningsgrad på 94 prosent. Også her er det forventet tilsvarende og eller lavere dekning fremover. Det er fremdeles noe frosne svineprodukter på reguleringslager samt at det er importkvoter tilgjengelig, for å kunne dekke opp markedets etterspørsel.

Det slaktes ca.22 200 lam og dette gir en full dekning på lam til alle. På sau er det stor etterspørsel og en slakting i underkant av 4 200 stk, noe som kun gir en dekning på 82 %.

 


 

Pris

Avregningsprisen økes med kr. 0,80 per kg for gris og kr. 0,70 per kg for purke, mens den går ned med kr. 0,50 for lam, grunnet endring i engrospris som tidligere annonsert.