Nortura i Bondebladet uke 33/2020

 

Fortsatt stor etterspørsel etter storfekjøtt!

Nortura opplever stor etterspørsel etter storfe, det mest lønnsomme for næringa totalt sett er å selge mest mulig av kjøttet som ferskt og å unngå innfrysning til lager.

Storfe på beite

Derfor er det mest lønnsomt for deg som produsent å levere dyr til slakt fra og med uke 32 (mandag 3. august) til og med uke 36 (fredag 4. september).

Vi har innført ekstra avtaletillegg på kr 1 pr kg fra med uke 32 (mandag 3. august) til med uke 36 (fredag 4. september).

Vi minner samtidig om at det blir en prisreduksjon på til sammen kr 3 pr kg fra og med uke 40 (mandag 28. september). I perioden med ekstra avtaletillegg vil dermed utbetalingsprisen være kr 4 pr kg høyere enn i oktober!

Innmelding gjøres via Min side eller på telefon til Nortura Medlemssenter, 955 18 400.

 


 

Retur og nisje – åpnet for innmelding på Min side

Vi har fra 1. august åpnet opp for innmelding av returslakt og nisjeslakt på Min Side, men det kan fortsatt være noen begrensninger ved utlevering. 

Utlevering av returslakt kan skje ved Norturas anlegg eller ved eksterne lokasjoner som du finner en oversikt over på vår nettside. Det er viktig at du husker å føre opp utleveringssted på returskjemaet. Grunnet begrensningene med Covid-19 kan utleveringsstedet du vanligvis bruker ikke være tilgjengelig for utlevering av retur- eller nisjeslakt.

Retur og nisje i Nortura
Retur skal være til egen husholdning, en kan derfor ta maks ca 300 kg returslakt i løpet av et år. Det er laget ett felles skjema for retur der du kan bestille ulik partering, andre tjenester og hva dette koster pr kg. Skjemaet finner du på vår nettside, og skal fylles ut på forhånd og sendes med dyretransporten ved levering.

Husk å melde inn dyr du skal ha i retur på egen avtale, Retur. Dette er viktig da vi ikke kan disponere disse dyra i vår varestrøm, og det blir enklere å planlegge mannskapsbehovet på returavdelingene våre. Returdyr skal signalmerkes før henting, bestill merker i god tid hos Medlemssenteret eller hos lammeringlederen.

Nisje er slakt som skal selges utenfor egen husholdning, nisjeprodusenter må være medlemmer i Nortura og ha egen nisjeavtale. Innmelding, skjema og merking av nisjedyr finner du mer informasjon om på vår nettside.

Som vanlig oppfordrer vi til å ikke bestille retur av slakt i den mest hektiske slaktesesongen for lam.

Se mer informasjon i kategorien Retur/nisje/medlemskjøp under hvert dyreslag på medlem.nortura.no, eller i heftet Lammesesongen 2020.

 


 

Turmat fra Gilde

Du har sikkert sett de flotte rettene fra Turmat-guiden på sosiale medier i sommer; Romsdalseggesandwich, Kjeragsandwich med inneklemt steinsopp, Besseggburger´n, Rallarvegen raclettesmørbrød med flere. Turistforeningen fikser turstiene, norske bønder og Gilde fikser turmaten!

Turmatguiden

«Hver dag jobber folka i DNT for at vi skal ha best mulige opplevelser når vi er ute i naturen. Og hver dag jobber norske bønder for å for at du skal ha best mulig mat, også når du skal på tur. Sammen gleder vi oss til å være en del av hele Norges naturopplevelser!»

Gilde og DNT har samarbeidet om kampanjen på turmat, og oppskriftene sammen med noen av Norges mest populære turer er presentert på gilde.no nå i sommer. Har du blitt fristet, men ennå ikke prøvd de – gå til gilde.no og bli inspirert – til en matopplevelse eller en tur. Det er ikke for sent!

 


 

Strenge smitteverntiltak i forbindelse med småfesesongen

I forbindelse med småfesesongen er Nortura som kjent avhengig av innleide sesongarbeidere fra ulike nasjoner. Det er dessverre ikke et stort nok antall norske fagarbeidere til å dekke opp alle disse stillingene. Nortura har iverksatt strenge smitteverntiltak for å hindre smitte på våre anlegg.

For å sikre en mest mulig fleksibel testkapasitet har Nortura valgt å inngå et samarbeid med Stamina Helse om testing, og samarbeider også med Fürst for å sikre prioritert analysekapasitet.

 


 

God score på medlemssenteret!

– Det er svært hyggelig for oss at vi får så god tilbakemelding på servicen på medlemssenteret. At våre eiere setter pris på den jobben vi gjør, og er godt fornøyde med hvordan vi løser henvendelsene er viktig for oss, det gir oss god motivasjon i jobben vår, sier Sjef for Nortura Medlemssenter og Inntransport, Monika Solberg.

Nortura Medlemssenter har jobbet systematisk med å bedre servicen til våre eiere parallelt som vi har nedbemannet med 7 årsverk ihht til styrets vedtak om nedtrekk i administrative stillinger.

Ny teknologi og digitalisering av arbeidsprosesser kombinert med fokus på kompetanseheving og samordning av rutiner nasjonalt har gjort dette mulig.

Medlemssenter på Nortura Rudshøgda

– Undersøkelsen gir oss tall på servicegrad og svarprosent på henvendelser som begge er på, eller over måltall, og ikke minst er vi svært fornøyd med tilfredshetsscoren til medlemssenteret på 9,33 med en skala fra 0 (svært lite fornøyd) til 10 (svært godt fornøyd), sier Solberg. 

Noen av tilbakemeldingene som er gitt i undersøkelsen:

  • Lite ventetid og hurtig og konkret svar
  • Greit svar på det jeg spurte om, hyggelig bedring
  • Fikk den hjelpen eg trengte med innmelding av storfe og priser
  • Jeg ba om hjelp til en konkret ting og i løpet av kort tid var det ordnet. Enkel og greit uten at jeg behøvde å ringe flere ganger eller bli satt over til andre i en lang rekke.
  • Raskt svar, veldig god hjelp med problemet, og ingen spørsmål etter at samtalen var ferdig.
  • Møtte en kunnskapsrik person som var svært hjelpsom og hadde tid til å svare på alt vi lurte på. Svært fornøyd. Vær glad dere har så flinke folk på medlemssenteret!

 


 

Sesongmøter småfe

I løpet av august arrangeres det flere sesongmøter med informasjon om lammesesongen, se i kalenderen på medlem.nortura.no om det er planlagt møte i ditt område.

Det er grunnet Covid-19 en del færre møter i år enn normalt, men all info om sesongen finner du også på våre nettsider og i sesongheftet Lammesesongen 2020. Informasjonsheftet kan du laste ned fra nett, det er også trykket opp i et begrenset antall som du også kan få ved henvendelse til Medlemssenteret.

 


 

Marked

Det slaktes i underkant av 3 900 storfe denne uken, og dekningsgraden er 74 prosent som er en ytterligere bedring i forhold til forrige uke. Det er forventet lav dekning ut august og markedets etterspørsel dekkes således opp av import ved at det er generell tollnedsettelse på ferske hele og kvarte slakt.

Det slaktes i overkant av 17 800 gris som gir en dekningsgrad på 92 prosent. Også her er det forventet tilsvarende dekning, eller lavere dekning fremover. Det er fremdeles noe frosne svineprodukter på reguleringslager, samt at det er importkvoter tilgjengelig for å kunne dekke opp markedets etterspørsel.

Det slaktes i underkant av 3 900 lam, og dette gir en dekningsgrad på 100 %. På sau er det en slakting i overkant av 400 stk, noe som kun gir en lokal dekning.

Eggsalget i august ser bra ut også i år, og ekstrasalget skyldes særlig ferieavslutning. Overskuddslageret er stort etter lavt salg i juni, men eggsalget i juli var høyere enn normalt.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uken.