Nortura i Bondebladet uke 31/2020

 

Kalvebonus innføres fra 3. august

Nortura innfører kalvebonus på kr. 500,- pr dyr fra mandag 3. august. Bonusen utbetales på fôringsokser som oppnår kvalitetstillegg. 

Storfe på beite, m logo

– I det aller meste av landet meldes det om gode beiteforhold, og så langt normale til gode grasavlinger, dette er bra for alle. Videre har svært mange bidratt godt med innmelding av storfe slaktedyr slik at våre forbrukere får norskprodusert kjøtt i sommer, sier fagsjef livdyr i Nortura, Odd Finnesand. 

Nå er det aller meste av beitedyr ute, og tanker om innsett og innmelding av fôringsdyr kan virke fjernt for oss alle. Men den gode tilgangen av storfeslakt hittil påvirker også markedssituasjon for fôringsdyr, det meldes om underskudd i alle områder.

Så inntil du melder inn dine fôringsdyr for salg på Min side er oppfordringen; ta en avsjekk på at alle kalver har tilstrekkelig individmerking, og at årets kalver er rett innmeldt. 

Videre vil vi ønske alle en riktig god sommer!

 


 

Sousevidekokt lammebog i skiver i Medlemsbutikken

Nå kan du kjøpe et nyutviklet grillprodukt, sousevidekokt lammebog i skiver, neste gang du er innom medlemsbutikken.

Ideen bak dette produktet oppstod på kjøkkenet på Gamletun Gaard en dag i mai 2020. Initiativet kommer fra Stian Espedal, rådgiver og tilførselsmedarbeider på småfe ved Forus, der også Sven Arne Berge, eier og kokk ved Farstad Catering, bidro til produktutviklingen. Målet var å fronte lammebogen på en ny måte, da den ofte havner på fryselager på grunn av nedgang i salget av fårikålkjøtt. Lammebogen er jo noe av det beste kjøttet en kan få tak i, mener Stian.

Stian Espedal

Mange synes det er vanskelig og tidkrevende å få lam godt på grillen. Stian & co ville derfor gjøre det enkelt for kunden å lage rask mat, samtidig som det smaker godt. Initiativet gikk videre til en prosjektgruppe på Løren og produserende anlegg Målselv, og nå er produktet lanseringsklart i medlemsbutikkene.

Gilde skriver følgende om produktet:

  • Skiver av lammebog, tørrmarinert med krydder – chili, hvitløk og timian
  • Sousvidekokt – garantert saftig og mørt
  • Trenger kun ca 10 minutter på grillen eller i stekeovn

Løp og kjøp!

Sousvidekokt lammebog
I høst kan du kjøpe sousvidekokt lammebog når du er i Medlemsbutikken, noen har allerede fått produktet inn. Blir salget og tilbakemeldingene gode, så kan dette også bli et produkt som Nortura kan lansere for kjedene.

 


 

Smittevern i svinebesetninger

– 2020 blir året smittespredning, smittevern og immunitet er de mest omtalte tema i samfunnet generelt. Svineprodusenter er en gruppe som over mye lengre tid har hatt disse temaene langt fremme i bevisstheten. Det er likevel viktig å minne hverandre på viktigheten av god smittebeskyttelse, sier Annbjørg Nernæs, spesialveterinær i Nortura.

God helse er viktig for god dyrevelferd. Kommer ny smitte inn i huset står vi i fare for å påføre dyrene sykdom og lidelse. Det vil i tillegg resultere i nedsatt produksjon og økonomiske tap. Noen av smittestoffene vil også medføre restriksjoner på livdyrhandel og slakteleveranser, og i noen tilfeller nedslakting av hele besetningen.

Hva beskytter vi oss mot?
Bakterier, virus, sopp og parasitter som fremkaller sjukdom, kaller vi smittestoffer. Smittestoffene lever og formerer seg på og i grisen, i hunder, katter, fugler, rotter og mus, mennesker, gjødsel, strø, jord m.m. Sporedannende bakterier og parasitt-egg kan overleve lenge i miljøet.

Smittestoffene kan spres blant annet med livdyr, personer og utstyr, skadedyr og fugler, insekter, luft, transportmidler, husdyrgjødsel, strø, jord og grovfôr.

Smittestoff overlever generelt bedre i skittent og fuktig miljø enn i rent, tørt og varmt miljø.

Hvordan løse smittebeskyttelse i praksis?
Allerede når en planlegger fjøset må en har smittebeskyttelse i tankene. Planlegg plassering slik at du får definerte soner rundt fjøset og på tunet, slik at ren og uren trafikk kan holdes adskilt. Få til gode og praktiske inn- og utlastingsfasiliteter for dyr. Legg til rette for å sluse folk (gårdens egen og besøkende) inn på en god måte. I tillegg må fjøset planlegges slik at gnagere, fugler og andre skadedyr holdes ute fra fjøset.

I den daglige drifta har vi noen viktige punkter for å beskytte besetningen din mot smitte utenfra, du kan gå inn på kategorien Smittevern under medlem.nortura.no/gris for å lese mer.

Smittesluse
Det er et krav om smittesluse i forskrift om hold av svin, men forskriften definerer ikke detaljert hvordan en slik sluse skal være. Utform smitteslusa slik at den både er praktisk å bruke og at den blir smittesikker.

 


 

Meld inn riktig antall dyr og dyreslag

Det er viktig for oss både for planlegging av inntransport, slakting, og ikke minst videre varestrøm at det er riktig antall dyr og riktig dyreslag som er meldt inn til slakt og leveres.

Dette gjelder alle dyreslag.

For storfe er det kun individinnmelding, og riktig individ skal meldes inn.

Riktig antall i forhold til dyreslag er viktig for plass på dyrebilen, men det er også like viktig i forhold til det vi planlegger avsetning for i markedet. Husk også merknad ved innmelding om det er dyr med store horn som krever større plass på dyrebilen.

Må du korrigere din innmelding på forhånd så kan du endre individnummeret på storfe på Min side inntil innmeldingsfristen har gått ut, eller ved å kontakte Medlemssenteret på telefon 95 51 84 00.

Du kan ikke endre antall på innmeldingen eller slette etter at innmeldingsfristen er gått ut.

 


 

Nye KSL-sider 

Kvalitetssystem i landbruket – KSL – gikk over på ny digital plattform 7. juli. 

Dette medfører ny innlogging og ny design for alle brukere. For å gjøre overgangen til ny løsning best mulig har vi samlet informasjon om den nye løsningen og filmer med opplæring på www.ksl.no.

 


 

Marked

Det slaktes i underkant av 2 900 storfe denne uken og dekningsgraden er 56 prosent. Det er forventet lav dekning også de kommende ukene fremover og markedets etterspørsel dekkes således opp av import ved at det er generell tollnedsettelse på ferske hele og kvarte slakt.

Det slaktes i overkant av 15 300 gris som gir en dekningsgrad på 85 prosent. Også her er det forventet tilsvarende lav dekning fremover. Det er noe frosne svineprodukter på reguleringslager samt at det er importkvoter tilgjengelig, for å kunne dekke opp markedets etterspørsel. 

Det slaktes svært begrenset volum av småfe – gir lokal dekning.

Eggsalget er de aller fleste år lavt i juli, og slik startet det i år også. Samtidig er det i år ekstra usikkerhet ved salgsutviklingen med mange som ferierer i eget land. Eggproduksjonen er på samme nivå, og det blir raskt overskudd.  

 


 

Pris

Fra og med mandag 27. juli settes prisen på smågris opp med kr 20,-. Siste uke, fra 20. juli ble avregningsprisen for ung okse, kastrat, kvige og kalv over 50 kg redusert med kr. 0,11. For ung ku, ku og okse ble nedgangen kr. 0,08, dette grunnet reduserte hudverdier.