Nortura i Bondebladet uke 3/2020

 

Prisløypen for storfe 1. halvår

Prisløypen for storfe 1 halvår 2020 er fastsatt. Som tidligere år bygger denne på tre faktorer, engrospris, omsetningsavgift og ekstra avtaletillegg.

Storfe

Engrospris
Konsernstyret i Nortura vedtok 23. oktober 2019 Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2020. På bakgrunn av dette vedtaket er det er satt opp en prisløype for å ta ut de vedtatte prisene. 

Omsetningsavgift
Omsetningsrådet har vedtatt satser for omsetningsavgift for 2020. Informasjon om dette finner du på medlem.nortura.no, eller i forrige nummer.

Ekstra avtaletillegg
Som tidligere år vil Nortura benytte Ekstra avtaletillegg for å få en profil og nivå på prisløypen som skal bidra til best mulig samsvar mellom det volum som markedet etterspør og det som slaktes.

Prognosene for 2020 tilsier at det også i år vil bli behov for import utover kvoteimporten for å supplere markedet.

Norturas målsetting med prisløypen er at denne importen kommer kontrollert inn, og at periodene med tollnedsettelse ikke blir for lange. 

  30.12.19 27.01.20 02.03.20 16.03.20 13.04.20 20.04.20 27.04.20 22.06.20
Engrospris + kr 0,70   - kr 0,80 + kr 0,50 + kr 0,50 + kr 0,80    
Omsetningsavgift - kr 0,70 - kr 0,60 + kr 0,70   - kr 0,80      
Ekstra avtaletillegg         + kr 0,30 + kr 0,40 + kr 0,70 - kr 1,40
Sum effekt produsentpris + kr 1,40 + kr 0,60 - kr 1,50 + kr 0,50 + kr 1,60 + kr 1,20 + kr 0,70 - kr 1,40

 


 

Bestill elektroniske øremerker – 20 % rabatt

Nortura støtter kjøp av elektroniske merke til sau og lam, uansett leverandør, med kr 12 per dyr. Tillegget vil bli avregnet på slakteoppgjøret i forbindelse med slakting av dyr som blir levert med elektroniske øremerke. Bestill innen 20. januar da oppnår du 20 % rabatt på merkene.

Lam øremerker

For å oppnå medlemsrabatt på øremerker, bestiller du innen frist på www.osid.no eller returnerer bestillingsskjemaet i tilbudsbrevet du fikk fra OS ID® og Nortura i november i fjor (bestilling på telefon gir ikke rabatt).

Hvis du ikke har mottatt tilbudet, ta kontakt med OS IDs kundesenter på tlf. 62 49 77 00.

Se mer om tilbudet på medlem.nortura.no/rfid

 


 

Økte puljetillegg på slaktegris

Fra årsskiftet økte puljetilleggene på slaktegris med 10 øre i alle puljer. 

Gris i binge

Puljetillegg utbetales på all gris til slakt og beregnes etter antall leverte dyr (eller per innmelding dersom vi splitter leveransen). Sats er i kr per kg.

15-25 stk: kr 0,25
26-40 stk: kr 0,40
41-55 stk: kr 0,60
56-69 stk: kr 0,75
70-79 stk: kr 0,85
fra 80 stk: kr 1,00

 


 

Informerer vi godt nok?

Den samlede informasjonsflyten fra Nortura er i dag større enn noen gang, og foregår i mange ulike kanaler. Likevel er det noen som syns det informeres for lite, og at det kan være vanskelig å finne tilbake til informasjon du har behov for.       

Den mest komplette kanalen vår er medlemssidene våre på internett, medlem.nortura.no. Der ligger det meste du trenger av informasjon både som leverandør og eier og der er det også en ganske god søkefunksjon. Ansatte på medlemssenteret bruker ofte samme kilde om du ringer dit for å spørre.

Vi vet også at svært mange leser Norturasida i Bondebladet. Der finner du kanskje de mest aktuelle sakene i øyeblikket – uavhengig av dyreslag. Følger du vår facebookside Medlem Nortura er du også rimelig oppdatert på nyheter, med et snitt på 1,2 poster per dag.

Leser du Eierbrevene fra Nortura? 
Nortura sender i snitt ut ca 20 Eierbrev til alle våre eiere som er registrert med epostadresse, rundt 16000. For de som ikke har registrert sin e-post kan Eierbrevet leses på medlem.nortura.no. Ved å registrere e-posten din så er du sikret å få informasjonen direkte, og tilgang på all informasjon som fra Nortura som går på e-post.

Video fra styreleder
Før jul sendte vår styreleder ut en julehilsen på video fra fjøset sitt, lenken ble sendt i en SMS. Rundt 20 % av eierne gikk inn og så videoen, og til sammenligning er det bare i overkant av 20 % av eierne som også deltar på kretsmøtet hvert år.

SMS bruker vi i mange sammenhenger, som henting av dyr der det er automatikk, spesielle frister etc., du kan også melde deg på prisvarsel på SMS på Min side.

Men de som etterspør mer informasjon kan også være de som får med seg mest. Jo mer du vet, jo større blir bevisstheten på det du ikke vet. Gi oss gjerne tilbakemelding om du savner noe, eller er usikker på hvor du kan finne det du søker.

Framveksten av nye kanaler gir oss stadig nye muligheter til å informere og kommunisere. Vi kommer derfor i 2020 til å prøve oss litt fram – både for å forsøke å gi et bedre tilbud til de vi ikke treffer like godt i dag – men også for å forbedre servicen på dette området for de som allerede følger oss tett.     

 


 

Mobilnummer 955 18 XXX – mottar ikke SMS

Svarer du med SMS på tapte anrop fra f.eks. våre livdyrformidlere eller transportplanleggere fra 955-nummer og ikke får respons? 955-numrene er fra vårt nye telefonsystem og mottar ikke SMS.

Under Kontaktinfo på medlem.nortura.no, eller under Rådgiving/fagpersoner på dyreslagene finner du direktenummer til våre rådgivere. Er du oppringt av 955-nummer må du ringe tilbake, eller ring Medlemssenter955 18 400 så blir du satt til ledig operatør.

 


 

Trekk for storfe med store/lange horn

Med virkning fra mandag 3. februar innfører Nortura et trekk ved inntransport av storfe med store/lange horn. Trekket er fastsatt til kr 1000,- pr dyr. Gi beskjed ved innmelding.

All handtering av storfe representerer risiko. Nortura jobber aktivt for å redusere denne risikoen. Til tross for at våre dyktige dyrebilsjåfører har god erfaring med å handtere storfe, har Nortura hatt alvorlige ulykker. Det har ved flere av anleggene vært personskader/ulykker der hornete dyr var involvert. I tillegg har det vært flere tilfeller av at dyr med horn har skadet hverandre alvorlig under transport. 

Med bakgrunn i HMS-utfordringene for våre operatører, har temaet hatt spesielt fokus det siste året. Våre rutiner er gjennomgått, og tiltak for å redusere risikoen er iverksatt. Ved innmelding av dyr med horn gjør anmerkning om dette i merknadsfeltet på "Min side". 

Se mer på medlem.nortura.no/storfe.

 


 

Marked

Det er som forventet underdekning av storfe nå. Denne uka slaktes det godt 3 600 stk. og dekningsgraden er 91 prosent. Markedet suppleres med storfe fra reguleringslageret.

Av gris slaktes det om lag 19 400 stk. og med det er markedet dekket. Med 1 700 lam til slakt er også etterspørselen etter ferske lam dekket.

Eggmarkedet er preget av overproduksjon, og på kort sikt ser det ut til å bli for mye egg hver uke fram mot påske. På tross av godt eggsalg til jul og i romjul/nyttår er det også mye egg på reguleringslager.

Alle eggprodusenter med ordinær avliving fram til uke 11 oppfordres til å ta kontakt med sitt eggpakkeri for mulig førtidsslakting.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.