Nortura i Bondebladet uke 27 - 28/2020

 

– Vi taper én million for hver dag vi ikke gjør noe!

Den nye industriplanen fra konsernsjef Anne Marit Panengstuen som ble presentert 22. juni vil gi Nortura en årlig gevinst på 3-400 millioner kroner.

Konsernsjef Anne Marit Panengstuen

– Eller sagt på en annen måte: Vi taper én million kroner for hver dag som går uten at vi gjør noe, sier Panengstuen.

Bakgrunnen er at Nortura har sterkt behov for å styrke sin konkurransekraft og posisjon i både tilførselsmarkedet og dagligvaremarkedet. På årsmøtet og i regionutvalgene har det kommet klare signaler fra de tillitsvalgte om at det haster med dette arbeidet.

Derfor må industrien effektiviseres

 • Fordi våre konkurrenter har en mer effektiv industristruktur og bedre kapasitetsutnyttelse.
 • Fordi vi har en spredt slakteri- og skjærestruktur som gir ulemper og høyere kostnader.
 • Fordi konkurransen blir vesentlig tøffere fram mot 2025.
 • Fordi høy effektivitet og lave kostnader i industrien er det viktigste vi kan gjøre for å stå i mot presset fra økende import som følge av stadig svakere tollvern.
 • Fordi bøndene og Norge trenger et Nortura som kan sikre kjøtt- og eggproduksjon i hele landet.

Nortura har betydelig overkapasitet ved enkelte slaktelinjer. Ved for eksempel Rudshøgda og i Tønsberg utnyttes bare 63 og 67 prosent av kapasiteten for slakting av gris. For en svineprodusent ville det bety at hver tredje binge sto tom. Også for andre dyreslag er det tilsvarende eksempler. Storfelinja på Rudshøgda har fram til nå utnyttet bare 57 prosent av kapasiteten. Her øker utnyttelsen til 80 prosent når anlegget overtar slaktingen fra Otta.

Den nye industriplanen legger opp til en anleggsstruktur med større kapasitetsutnyttelse og bedre lønnsomhet.

 


 

Nortura med digitalt eiermøte

Mandag 22. juni lanserte Nortura en ny helhetlig plan for industristrukturen som skal gi ny fart i konsernet, og skape en moderne og bærekraftig samvirkebedrift. Dagen etter gjennomførte konsernsjef Anne Marit Panengstuen vårt første heldigitale møte med eierne.

Til tross for sommervær og gode arbeidsforhold for bønder utendørs, deltok mange engasjerte eiere på møtet med både spørsmål og kommentarer på chat.  

– Vi kommer til å benytte oss av denne kommunikasjonsformen framover, sa Panengstuen.

Under nyheter på medlem.nortura.no kan du se et opptak av møtet, med konsernsjefens presentasjon og svar på spørsmål fra eierne.

 


 

Sikre god merking av slaktegris

Å ha gode rutiner for klubbemerking i fjøset er viktig for å sikre deg som produsent riktig slakteoppgjør.

Merking av gris gjøres også for å påse at alt kjøtt kan spores på en forskriftsmessig og kvalitetsmessig måte. Samtidig bidrar du som produsent og eier til å redusere kostnader ved å spare slaktelinjer og avregningspersonell for det ekstra arbeid mangelfull eller dårlig merking, medfører.

For å følge din egen status på merking er «antall dårlig merka gris» satt inn på avregningsbrevet. Dårlig merka gris betyr at ett eller flere av talla på merkenummer ikke kan identifiseres.

All gris skal merkes før levering til slakt.

Under er det satt opp en oversikt på hvordan grisen skal merkes, en mer detaljert oversikt finner du på medlem.nortura.no/gris:

 1. Merk all grisen i bingen 14 dager før de første grisene skal leveres.
 2. Benytt alltid rein klubbe.
 3. Sjekk at alle tall på klubben er skarpe og spisse.
 4. Tallene på klubba (riktige tall/bokstaver - se detaljer i artikkel på nett).
 5. Hele tallkombinasjonen dyppes i sverte mellom hver gris. Det er viktig at du påfører nok sverte.
 6. Merk grisen på den flateste delen av skinka, på begge sider (ikke oppe på ryggen)! Slå kun én gang på hver skinke.
 7. Sjekk at du har fått merket alle grisene som skal slaktes et par dager etter selve merkingen – lag gjerne en rutine for å merke all grisen i bingen.

Slaktegris
Lag gode rutiner for å merke alle grisene i bingen samtidig, og husk å sjekke at alle er godt merket. Det trekkes kr. 50,- per umerka gris som spores til din leveranse, totalt gir det Nortura sine leverandører hundretusener av kroner i samlet trekk i året.
 

Flere nye fagartikler

Både på gris og storfe er det lagt ut eller oppdatert nye fagartikler i juni. Du finner de i fagbiblioteket bak innlogging.

 • Gris, helse: Leddbetennelse hos spedgris
 • Storfe, fôring: Ta vare på kalven – framtida i fjøset!
 • Storfe, fôring: Kan ammoniakkbehandla halm erstatta grassurfôr?

 


 

Digitale løsninger for faktura og avregning

Nortura tilbyr digitale løsninger for mottak og kontering av faktura og avregning. 

Få en enklere hverdag med mindre papirarbeid! 

Få avregningene og fakturaene dine ferdig kontert rett inn i regnskapet. Inntektene dine blir automatisk spesifisert på standardiserte koder for landbruket. Disse kodene kan også benyttes på kostnadene dine, slik at du kan få detaljerte lønnsomhetsoversikter pr. driftsgrein og produkt.

Det forutsetter at Landbruksforetaket (bonden) er registrert i:

 1. Elma-registeret (for EHF-mottak). Se egen artikkel for registrering i Elma-registeret.
 2. Landbruketsdataflyt.no (for kontering). Se egne artikkel for registrering i Landbrukets Dataflyt for Agro Økonomi og Duett Økonomi.

Hvorfor velge digitale løsninger for faktura og avregning

 • Enklere og mer kostnadseffektiv hverdag for deg og Nortura.
 • Mindre papirarbeid.
 • Avregning og faktura automatisk regnskapsført.
 • Alltid tilgang til oppdaterte regnskapstall.
 • Du kan enkelt gi regnskapsfører, rådgiver og bank tilgang til dine tall.

Du finner oversikt over alle dine fakturaer og avregninger på Min Side. På medlem.nortura.no er det direktelenker for registrering i tilsvarende artikkel.

 


 

Marked

For storfe er dekningen i markedet på 66 % for uke 27, det er åpent for import.

Det slaktes ca 19 900 gris, og med det er markedet dekket.

Lokal dekning på sau og lam.

 


 

Pris

Prisen på smågris går opp 20 kr per stk fra mandag 29. juni. Det er samtidig flere endringer i avregningspriser, se tabeller. For øvrige endringer i vilkår og priser se egne oversikter.