Nortura i Bondebladet uke 24/2020

 

Gode terningkast for våre grillprodukter

Gildes Kebabburger av får, Spicy Grillkobra og Lammelår i skiver får femmer i VGs store grilltest. Det samme gjør Gildes saftige spareribs og Gilde baconribs i Dagbladets test av spareribs!

Klikk.no hadde også nylig en test av grillpølser, der både Gilde og Prior fikk femmere, med Gilde Grillpølser som testvinner!

Prior Grillpølser som fikk 2. plass i testen. Den var «overraskende god, rik på god smak, til tross for at den har 40 % mindre fett enn de andre» var av kommentarene.

De klassiske grill­pølsene kjemper hver dag en duell mot mer avanserte pølser i kjøledisken. Det ble testet syv klassiske grillpølser med jevn og høykvalitet, de ble også testet opp mot noen spesial­pølser for grilling.

Grillprodukter med terningkast 5

Totalt ble det lansert 25 ulike nyheter fra Gilde og Prior til årets grillsesong. I tillegg til de mange kjente og tradisjonelle grillproduktene er det mye å velge blant i butikken. Finner du ikke produktene fra Gilde og Prior i din butikk så er det bare å etterlyse, mange produkter er på såkalt «frivillig listing» som betyr at butikken selv står fritt i å bestille de inn.

 


 

Nortura fortsetter å redusere klimautslipp

Nortura har som mål å fase ut bruken av alle fossile energikilder til oppvarming og dampproduksjon på alle anlegg, og er godt i gang med første fase, nemlig utfasing av bruken av fyringsolje. Nå står Nortura Sogndal for tur. 

– I etterkant av prosjektet på Rudshøgda der fyringsolje i stor grad er erstattet av flisfyring er vi nå i gang med neste trinn og de resterende anleggene som har fyringsolje som primær energikilde, her er Nortura Sogndal er neste ut, sier vedlikeholdssjef i Nortura, Magne Johannessen.

For disse fabrikkene vil fyringsolje erstattes av biobrensel, elektrisitet eller bioolje. Målet er at alle fabrikkene skal over på andre alternativer i løpet av 2021. Fyringsolje brukes som energikilde for produksjon av damp og oppvarming av vann og lokaler.

– Neste steg blir å fase ut bruk av propan og naturgass. I tillegg til reduksjon i CO2-utslipp vil utfasingen også føre til at man unngår utslipp av sot, svovel og nox.

– Dette er krevende ombygginger, derfor må vi ta ett anlegg av gangen, men det går i riktig retning. Totalt vil utfasingen av fossile brensler føre til en reduksjon i CO2-utslipp på ca 18 500 tonn per år, sier Johannessen.

Nortura har satt ambisiøse mål for bærekraft, og skal i tillegg til å fase ut alle fossile energikilder fra fabrikk, blant annet redusere utslipp fra transport med 80 prosent innen 2030.

 


 

Nortura endrer innmeldingsfristen for slakt

Fra 15. juni endres innmeldingsfristen for slaktedyr til tirsdag kl. 08:00 på Min side, og telefoninnmelding til Medlemssenteret til mandag kl. 16:00. Innmeldingsfristen for storfe på avtale er fortsatt søndag kl. 23:59.

For Nortura er det nå to ting som er viktigere enn alt annet:

  1. Vi må holde oppe leveringsgraden til dagligvarehandelen i en periode hvor de øker sine bestillinger.
  2. Vi gjøre det som er mulig for å holde ekstrakostnadene med koronaen så lave som mulig.

For å klare det må vi gjøre noen midlertidige endringer både i måten vi produserer på – og hvor vi produserer. For å lykkes med dette trenger vi noe bedre tid til planlegging, ikke minst i høstsesongen. Dette er årsaken til at Nortura nå endrer innmeldingsfristene.

Nye innmeldingsfrister for slaktedyr fra 15. juni 2020 er:

På nett Min side:

tirsdag kl. 08.00

På telefon Nortura Medlemssenter:

mandag kl. 16.00

NB! Innmeldingsfristen for storfe på avtale er fortsatt søndag kl. 23:59.

Inntransportplanleggingen er et samspill og vi minner derfor om viktigheten av å være nøyaktige når dere melder inn. 

  • riktig antall dyr
  • riktig merka dyr
  • minst mulig omgjøring på innmeldingene etter at dyra er meldt inn til oss 

Dette kan du printe ut!

 


 

Avregningsbrev og faktura på e-post

Fra 15. juni vil Nortura kun sende ut avregningsbrev og faktura på e-post til alle som har registrert sin e-postadresse i vårt system. Avregningsbrev og faktura ligger også tilgjengelig på Min Side.

Hver måned sender Nortura ut store mengder med papiravregninger og -fakturaer. Papir og porto for papirutsendelse er en kostnad som belaster felleskapet. Bruker du våre digitale løsninger slipper vi både den manuelle håndteringen, postgangen og det vil gi miljøgevinst.

Fra 15. juni vil derfor Nortura stoppe utsending av avregningsbrev og faktura pr. post til alle som har registrert e-post adresse i vårt system. Vi vil heretter sende avregningsbrev og faktura pr e-post, samt at det ligger tilgjengelig på Min Side.

Ta kontakt med Medlemssenteret om du har spørsmål eller trenger bistand til hjelp på Min Side. Har du ikke registrert din e-postadresse så gjør det nå!

 


 

Egenerklæring og opplysningskrav på kjøreseddelen

MKI (Matkjedeinformasjon) innhentes på alle storfeindivid, og alle besetninger av småfe og gris som skal leveres til slakt. MKI gir oss informasjon om tilbakeholdelsesfrister på behandla dyr, samt besetningsrestriksjoner.

Vi henstiller alle produsenter å etterleve dette kravet om matkjedeinformasjon.

Spørsmål på kjøreseddel som må besvares er:

  1. Er merket i hht off. forskrifter – friske og egnet til slakt – er transportdyktige* – ingen off. restriksjoner.
  2. Medisinbruk: Tilbakeholdelsestid er utløpt for mer enn 7 dager siden.
  3. Egenbehandling mot parasitter. Tilbakeholdelsesfrist utløpt.
  4. Er hasteslakt (dyr med MKI som ikke overholder 24-timersregelen. Årsak skal alltid skrives)

Er svaret nei på pkt 1 – 3 over, eller det er et hasteslakt, eller det er andre relevante opplysninger må egenerklæringsskjema fylles ut.

* Dyr som er syke eller har fysiologiske skavanker eller gjennomgår en patologisk prosess, skal ikke anses for å være skikket til transport (se detaljer i nettartikkel).

Skjema finner du enkelt fra lenke i toppen på medlem.nortura.no.

 


 

Følg Medlem Nortura på facebook!

Ved å gå inn på facebook og trykke «Liker» på siden Medlem Nortura vil du bli enda mer oppdatert på de små ting som kanskje ikke alltid er like viktige – men ofte mer hyggelige.

Blant annet ble vi oppfordret av en tillitsvalgt eier om å dele innlegg fra Norturaeiere som driver med gårdsturisme – for å støtte hverandre i denne ferien hvor turistgrunnlaget er vesentlig mindre. Så om du ønsker andre Norturaeiere som feriegjester, send en melding i innboksen med lenke til ditt ferietilbud. Hvert tips blir vurdert før det postes.

Siden finner du på facebook.com/medlemnortura.

 


 

Marked

Denne uken slaktes det ca. 4100 storfe som gir en dekning på 90 prosent. Det er åpnet for import for å supplere markedet.

Det slaktes ca. 16500 griser med en dekningsgrad på 78 prosent, det begynner nå å bli tomt for hel gris på reguleringslageret.

Det slaktes ca. 150 sau og slaktene benyttes lokalt, det er ingen slakting av ordinære lam.

Eggsalget er høyt også nå i juni, større enn de fleste andre år på samme tid. Etter at etterspørselen var ekstremt høy i mai, er allikevel markedet nå dekket.

 


 

Pris

Fra og med 8. juni reduseres avregningsprisen for storfe og kalv grunnet reduserte hudverdier, se tabell for detaljer.