Nortura i Bondebladet uke 22/2020

 

Planlagt gjennomsnittlig engrospris 2. halvår 2020

Konsernstyret i Nortura har tirsdag 19. mai fastsatt Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 2. halvår 2020 innenfor volummodellen.

Mynter

Storfe:
Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe økes med kr 1,60 kr per kg til kr 62,80 per kg for andre halvår 2020.

Prognosen per mai viser et underskudd av storfe på 6 600 tonn i 2020, etter forutsatt utnyttelse av alle importkvotene, inkludert økt EU kvote gjennom artikkel 19. Ved inngangen til 2020 var det 1 750 tonn storfe på reguleringslager.

Storfeprodusentene opplever som alle andre husdyrprodusenter betydelig kostnadsvekst som følge av utbruddet av Covid-19. Av størst betydning er økte kostnader til kraftfôr som bøndene har hatt siden mars/april 2020.

Lam:
Planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam økes med kr 0,30 per kg til kr 66,40 per kg for andre halvår 2020.

Nortura vil også gjøre endringer i engrosprisen mellom klasser av lam og gjøre justeringer i vektgruppene for lam. Prisen for sau av god kvalitet varsles også økt. Disse endringene offentliggjøres samtidig som prisløypene og vil være gjeldene fra 2. halvår 2020.

Prognosen fra mai viser et overskudd av norsk sau og lam i 2020 på om lag 1600 tonn. Men unntak av en liten underdekning i 2019 har det som følge av overproduksjon i flere år bygget seg opp et betydelig reguleringslager. Ved inngangen til 2020 besto reguleringslageret av 2891 tonn lam og 26 tonn sau.

Som for storfe opplever sauebøndene økte kostnader, men med bakgrunn i at vi har et marked med overskudd av lam økes ikke prisen på lam tilsvarende forventet kostnadsvekst.

Egg:
Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg økes med kr 0,80 per kg til kr 20,30 per kg for andre halvår 2020. Prisen på egg fra høner i miljøbur med kr 0,40 per kg og egg fra frittgående høner økes med kr 0,70 per kg. I tillegg utgjør 10 øre en teknisk justering for innfasing av mer egg fra frittgående høner.

For 2020 viser prognosen per mai et overskudd på 600 tonn egg etter førtidsslakting av 370 tonn. Nortura opplever at markedet for egg fra miljøinnredning blir stadig mindre. Alle de tre store dagligvarekjedene selger kun egg og eggprodukter fra frittgående høner. Egg fra høner i miljøbur omsettes kun i noen mindre enkeltbutikker og i storhusholdning. Nortura vil anbefale samtlige eggprodusenter å legge om sin produksjon til frittgående for å være sikret avsetning av sine egg til akseptable priser.

Totalmarked vil presisere ovenfor bøndene at det ikke finnes rom for nyetableringer i eggsektoren og at økte tilførsler av egg vil medføre et lavere prisuttak enn planlagt.

Prisløyper:
Det vil bli informert om prisløyper gjeldene fra 1. juli for storfe, lam og egg med det første. Grunnlagsdokument for prissetting for storfe, lam og egg er publisert på totalmarked.nortura.no.

 


 

Forslag til satser for omsetningsavgift 2. halvår 2020

Satser for omsetningsavgift for 2020 ble fastsatt før jul, men som alltid gjøres det en ny vurdering for 2. halvår nå på våren på grunnlag av endringer i markedet og prognosen.

Konsernstyret vedtok den 19. mai å foreslå for Omsetningsrådet å redusere satsene for storfe, lam og gris med kr 0,20 per kg i andre halvår. Det foreslås ingen endring i satsen for egg, sau og purke/råne.

Omsetningsrådet skal behandle forslaget 22. juni.

 


 

Begrenset retur og nisje

Nortura må prioritere sine ressurser og produksjon pga koronasituasjonen, det viktigste er å ha fokus på å opprettholde forsyningsplikten av matvarer til forbrukerne. Derfor har vi fortsatt en begrensning i kapasiteten på retur og nisje.

Det er fortsatt ikke mulig å melde inn returslakt og nisjeslakt på Min Side. Grunnet begrensningene må returslakt og nisjeslakt meldes inn ved å kontakte Medlemssenteret.

Vi må ta forbehold om kapasitet på slakting, partering, utlevering og transport med bakgrunn i at det kan være begrensninger fra fabrikk til fabrikk.

 


 

Gilde og Prior med nye nettsider

Det har vært jobbet en god stund med nye nettsider for Gilde og Prior, og nå er de endelig lansert.

Merkevaresidene våre har forbrukerne som målgruppe og skal gi inspirasjon og matglede, samt informasjon om våre produkter, og at de kommer fra den norske bonden. Gilde og Prior er tradisjonsrike merkevarer med 100% garantert norske råvarer – det er det ikke alle forbrukere som vet.

Norturaeiere er også forbrukere og svært gode ambassadører for merkevarene, få inspirasjon fra våre nye nettider og del gjerne i dine kanaler.

Gilde-produkter har vært på norske spisebord siden 1964, i form av kjøttprodukter fra svin, storfe, lam, sau og reinsdyr. Gilde er et kvalitetsstempel som betyr at produktene kun inneholder norsk kjøtt fra kvalitetssikrede gårdsbruk over hele landet. Prior-produkter kom inn i norsk kosthold i 1977, og har siden hatt en eventyrlig vekst, parallelt med den økende interessen for hvitt kjøtt i Norge. Prior er produkter av kylling og kalkun, i tillegg til norske egg og eggprodukter. 

Per Jarle Myklebust i den populære reklamefilmen fra Gilde
Per Jarle Myklebust i den populære reklamefilmen fra Gilde.

 


 

Spolorm hos gris

Grisens spolorm (Ascaris suum) finnes i miljøet hvor det har vært gris og er den vanligste parasitten vi har på gris. Ettersom den finnes nesten over alt hvor det har vært gris, er fokuset på å ha en drift som begrenser forekomsten og dermed uheldige virkninger parasitten kan ha på helse og tilvekst hos grisene.

Under Helse i fagbiblioteket på gris er det lagt ut en ny fagartikkel om spolorm og tiltak. Artikkelen er også sendt ut som nyhetsbrev på e-post.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 4000 storfe og dekning i markedet med norsk storfe er på 73 %. Det er importkvote tilgjengelig slik at totalmarkedet blir dekket opp i de dagene det kan være noe mindre storfe som følge av helligdager i mai.

Det slaktes ca. 18.100 gris og med en dekning på 102 % er det ett lite overskudd til innfrysing.

Lite slakting av sau, og det som slaktes benyttes lokalt. 

Eggsalget er fortsatt svært høyt, samtidig er markedet etter hvert i litt bedre balanse og butikkene har rimelig dekning. På grunn av stor etterspørsel kan det fortsatt være mangel på en del pakningstyper. Mai er normalt den viktigste salgsmåneden for egg, men bestillingene i år er langt større.

 


 

Pris

Ekstra avtaletillegg på storfe reduseres med kr 0,50 per kg til kr 1,40 per kg. Tillegget står ut uke 25. Det er ingen andre prisendringer.