Nortura i Bondebladet uke 2/2020

 

Nortura fagtur til Irland og Wales – UK

Vil du bli med Nortura og Drømmeturer til Irland og Wales – UK fra 21. til 29. juli 2020. En tur som har litt av alt, landsbygda i Wales med sine 10 millioner sauer, vi skal hjem til bønder, besøke store landbruksutstillinger, Guinness' bryggeriet, London, Dublin, Riverdance-show mm.

Saueutstilling

Arrangør er Drømmeturer som er medlem i Reisegarantifondet og har arrangert mange landbruksturer til Irland og England. Drømmeturer har samarbeidet med Nortura om fagturer i et 20-talls år.

Turen er beskrevet i program som er lagt ut på medlem.nortura.no, beskrivelsen er med pris og hva som er inkludert. Turen er for alle som heier på Nortura, alder varierer fra ungdom til pensjonister, noe som gjør det til et godt og trivelig miljø på turen. 

Reiseleder er Arvid Mæland fra Drømmeturer og en representant fra Nortura, hvem som blir med bestemmes senere.

Påmelding til arvid@drommeturer.no eller tlf. 91613141.

 


 

Omsetningsavgiften for 2020

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt satser for omsetningsavgift i 2020. For storfe, sau/lam og gris fastsetter departementet maksimalsatser, mens Omsetningsrådet fastsetter satsene gjennom året innenfor disse. Vedtak i Omsetningsrådet 13. desember gir følgende satser for 2020.

Det kan bli endringer i satsene for omsetningsavgift for kjøtt i andre halvår 2020. Alle satser i kr/kg.

 

1/1

27/1

2/3

13/4

3/8

31/8

14/9

28/9

12/10

30/11

Egg

0,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storfe

1,00

0,40

1,10

0,30

 

 

 

1,80

 

 

Lam

2,00

 

 

 

1,00

 

2,00

 

 

 

Sau

2,00

 

 

 

0,00

2,00

 

 

0,00

2,00

Gris

1,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purke/råne

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kylling/kalkun

0,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Maksimalsatser:

  • Storfe 2,50
  • Lam 3,50
  • Gris 2,00

 


 

Endring i avtaleinnmelding av storfe fra 6. januar

Norturas avtaleinnmelding av storfe endres ved at fristen for innmelding blir 4 uker før ønsket slakteuke, basisuke. I tillegg reduseres antall uker som slaktene kan disponere til 2 uker før, og 2 uker etter basisuke, til sammen 5 uker. 

Storfe

Oppslutningen om avtaleordningen er viktig for å ha jevnest dekning i markedet, og tidligere ordning med 7-ukers avtale har skapt utfordringer spesielt rundt telledato.

Avtaleordningens intensjon er at en både skal kunne fremskynde og utsette slaktetidspunktet i forhold til ønsket slakteuke.

Endringene trådte i kraft fra mandag 6 januar. Tillegget for å melde inn på avtale er uendret kr 2,50 pr kg. 

Mer informasjon er sendt ut til storfeprodusentene og lagt ut på medlem.nortura.no.

 


 

Rogaland og Buskerud deler Stjernelam-toppen sesongen 2019

Når vi rett før jul fikk inn slaktestatistikk for dei fire siste slaktevekene for lam i Nortura er statistikken oppsummert for sesongen.

– I veke 47-50 slakta Nortura 24 400 lam med medel slaktevekt 16,6 kg, medel klasse R-/R (7,4) og medel feittgruppe 2+/2 (5,7). Sjølv i dei fire siste slaktevekene, der kanskje mange slaktar siste rest av lam, held 72,3 % av lamma kravet til Stjernelam-kvalitet. Det er bra, seier fagsjef småfe i Nortura, Finn Avdem.

– Rogaland og Buskerud har dei siste vekene kniva om den gjeve tittelen "Stjernelam-toppen sesongen 2019". Buskerud la inn ein langspurt dei siste fire slakte-vekene, slik at ikkje ein gong målfoto greidde å skilje desse fylka i årets slaktesesong. Båe enda opp med 88 % Stjernelam i sesongen 2019, seier Avdem. 

– Det vart difor delt fyrsteplass også denne sesongen, som i fjor da Agder-fylka delte 1. plassen. På 3. plass kom Aust-Agder med 87,6 % Stjernelam. Imponerande resultat og vi gratulerer!

 


 

Fjørfeskole for kyllingprodusenter i februar og mars 

Alle kyllingprodusenter må gjennomføre kurs i dyrevelferd (Forskrift om hold av høns og kalkun § 5). Nortura arrangerer nå disse kursa med cirka 1,5 års mellomrom. Neste kurs arrangeres 10.-11. februar og 17.-18. mars, på Østlandet ikke langt fra Gardermoen. 

Mattilsynet har i denne forbindelse godkjent Fjørfeskolens basiskurs i kyllingproduksjon. Kurset er også godkjent i forhold til kravet om kompetanse i Dyrehelseforskriften som kom i fjor. 

Hovedmålgruppen er produsenter som nettopp har vært gjennom eller står foran et eierskifte. Det er også høyst aktuelt for andre personer på gården som er involvert i produksjonen. 

Detaljert kursprogram legges ut i kalenderen på medlem.nortura.no. 

 


 

Kyllingproduksjonen justeres litt ned i 2. kvartal 2020 

Vi kommuniserte i fjor høst en produksjonstakt på 7-8 kyllinginnsett i 2020, og ser nå at vi må justere oss litt ned i 2. kvartal. Det betyr at normalen nok blir 7 innsett. 

Dette skyldes noe lavere salgsvekst og for høyt produksjonsnivå i 3. og 4. kvartal i år, noe som igjen har medført en lageroppbygging av både hel kylling og stykningsdeler. 

For at dette skal komme mer i balanse, må produksjonen tilpasses det forventede salgsnivået i 2. kvartal, samt at vi må ta høyde for det lageret vi tar med oss inn i 2020.

 


 

Marked

Denne uka er slaktingen i full gang igjen. Det slaktes ca. 4250 storfe og dekningsgraden er 87 prosent. Markedet kan suppleres med storfe fra reguleringslager.

Av gris slaktes det ca. 18 500 stk. og markedet dekket. 

Det slaktes lite småfe, men det blir likevel innfrysing av litt lam.

 


 

Pris 

Det er ingen prisendringer denne uka.