Nortura i Bondebladet uke 19/2020

 

Trine Hasvang Vaag ble gjenvalgt som styreleder

Trine Hasvang Vaag fra Snåsa ble gjenvalgt som styreleder og Steffen Skolseg fra Snertingdal ble gjenvalgt som nestleder på Norturas årsmøte som denne gang foregikk på Skype tirsdag 28. april. Nyvalgt i konsernstyret er Ole Reino Tala og Hans Amund Braastad.

Trine Hasvang Vaag på årsmøtet på Skype

Trine Hasvang Vaag ble valgt inn i konsernstyret i 2016 og dette blir hennes fjerde år som styreleder. Nye inn i styret ble Ole Reino Tala (56) fra Sem i Vestfold og Telemark som erstatter for Johan Narum, og Hans Amund Braastad (47) fra Fåvang i Gudbrandsdalen som erstatter for Inger Lise Aarrestad Rettedal.

Alle valg gikk gjennom i henhold til valgkomiteens forslag.

De eiervalgte i styret i Nortura består av:

 • Trine Hasvang Vaag, Snåsa – styreleder (gjenvalg)
 • Steffen Skolseg, Snertingdal – nestleder (gjenvalg)
 • Jan Erik Fløtre, Byrkjelo (gjenvalg)
 • Olav Håkon Ulfsnes, Aure (gjenvalg)
 • Merethe Sund, Sømna (ikke på valg)
 • Steffen Skolseg, Snertingdal (ikke på valg på styremedlem)
 • Bente Roer, Rygge (ikke på valg)
 • Tone Steinsland, Bryne (ikke på valg)
 • Ole Reino Tala, Sem (ny)
 • Hans Amund Braastad, Fåvang (ny)
   
 • Kjell Ove Høydal, Florø i Vestland – 1. varamedlem (ny)
 • Beate Menes Didriksen, Stokke i Vestfold og Telemark – 2. varamedlem (ny)
 • Ole Johs. Egeland, Spydeberg i Viken – 3. varamedlem (ny)
 • Bente Børsheim, Vega i Nordland – 4. varamedlem (ny)

Kirsten Helen Myren fra Vegårshei i Agder ble valgt som ordfører etter Håvard Ringnes fra Kløfta, og ny varaordfører ble Bjørn-Arne Skoglund fra Risøyhamn i Nordland. Ole Martin Fjeldberg ble gjenvalgt som leder av kontrollkomiteen.

Ole Næss fra Brandbu frasa seg gjenvalg, og Bente Bjerkeset Solenes fra Gjemnes i Møre og Romsdal ble valgt som ny leder i valgkomiteen. Valgkomiteen foreslo også en tilpassing i valg av vararepresentanter til valgkomiteen på én personlig vararepresentant fra hver region, som ble vedtatt av årsmøtet.

Godtgjørelser til tillitsvalgte ble uendret.

Ingen utbetaling av medlemskapital
Årsmøtet i Nortura vedtok med 62 mot 35 stemmer å følge konsernstyrets innstilling om å la eiernes innskutte medlemskapital bli stående i selskapet i et år til. Mindretallet stemte for et forslag fra Nortura Agro om å utbetale nær 62,6 millioner kroner i medlemskapital, som også var konsernstyrets forslag før koronakrisen.

Se mer fra årsmøtet, og hele talen til styreleder Trine Hasvang Vaag på medlem.nortura.no/organisasjon/eierorganisering/aktuelt.

 


 

Nortura med solid omdømmemåling

Selv om det er et stykke til toppen lander Nortura på sin høyeste skår noensinne i omdømmemåling av de 50 mest kjente selskapene i Norge. Vi gratulerer til TINE på topp!

Nortura får i målingen en omdømmeskår på 74,3, i 2018 var skåren på 71,7, som også er regnet som et godt omdømme, ifølge målingen.

– At vi får den høyeste skåren noen gang i 2019, er utrolig gledelig. På tross av at vi i fjor sto i mange tøffe saker rundt klima og kjøttforbruk, dyrevelferd, fabrikkstruktur og økonomi, så tror jeg folk opplever at vi kommuniserer sakene på en skikkelig måte, og at vi som et stort selskap med sterke merkevarer som Gilde og Prior tar vårt samfunnsansvar på alvor, sier konserndirektør for kommunikasjon, bærekraft og samfunn, Ellen Flø Skagen.

Det er Reptrak som gjennomfører de årlige målingene.

– Jeg vil sende en stor takk både til alle ansatte og eiere – den norske bonden – som hver eneste dag sikrer at vi får fantastisk, trygg, norsk kvalitetsmat på bordet, sier Flø Skagen.

 


 

Fôringsdyr og priser sommer/høst 2020

Hos melkeprodusenten er kalving fordelt på årets 12 mnd. Her ser vi at en større andel bruker mer kjøttfe som farrase på dyr som ikke skal rekrutteres i melkebesetning. Det meste av årets kalver hos ammekuprodusenten blir født mellom januar- april og er dermed kommet til verden. Unntaket her er en økende andel som også har en del høstkalving.

Fôringsdyr og priser sommer/høst 2020

– Sommer 2019 var for store deler av landet OK år for grasdyrking. Grovfôrlager for vinter 2019/20 var derfor et tilnærma normalår og har gitt oss en normalsituasjon angående markedssituasjon for fôringsdyr. Målet for alle storfeprodusenter er selvsagt best mulig økonomi enten det leveres fôringsdyr eller slaktedyr. Alle er tjent med at storfeslaktet leveres når behovet er størst, og at innfrysing til reguleringslager reduseres til et minimum, sier Odd Finnesand, livdyrsjef i Nortura.

Nortura legger også dette året opp til å ha en sesongvariasjon på fôringsdyr-prisen. Høyest pris på fôringsdyr i perioder når underskudd er størst og tilgang på fôringsdyr er lågest.

Plan i år er som foregående år. Prisøkning nå i mai og en nedtrapping av pris til 1. oktober. Nortura formidler årlig store mengder fôringsdyr, og utviklingen innen storfe er ikke ulik andre produksjoner. En opplever klare tendenser til spesialisering også her. Sluttfôrer er avhengig av kalveprodusent, og omvendt. 

– Vi formidlere får en del klare føringer for hva som er foretrukket, noen raser/rasekombinasjoner som er mindre etterspurt. Dette gjerder først og fremst Holstein og kviger av lette kjøttferaser. Store/gamle fôringsdyr er også krevende å omsette, sier Finnesand.

Andre utfordringer er fôringsdyr med svak tilvekst, skitne (utrivelige), manglende avhorning, manglende merking, feil registrert rase. Med tanke på hvor avgjørende dette vil være i dagens klassifiseringssystem vil det være en forutsetning i forhold til et rettferdig oppgjør mellom selger og kjøper. Korrekt registrering i husdyrkontrollene er viktig for at prisen skal bli riktig. I tillegg vil dette lette arbeidet ved omsetningen.

Marked/aktivitet rundt fôringsdyr vil i et normalår ta seg opp etter skolestart, og mye styres også rundt telledatoer.

Basert på at vi nå har et økende underskudd av fôringsdyr:

 • Ta en sjekk på at individopplysninger er riktig registrert, meld inn fôringsdyr når ideell alder er oppnådd.
 • Normalt vil beitekvalitet avta ca. i august, ta kalvene fra. Mordyr og rekrutteringsdyr kan slippes ut igjen. Fôringsdyr selges før prisnedgang.

Riktig god vår og forsommer til alle fra oss livdyrformidlere!

 


 

Cecilie Hultmann er ansatt som leder for bærekraft i Nortura

Hultmann har lang erfaring fra arbeid med bærekraft gjennom FN, og har jobbet mange år internasjonalt med FNs bærekraftmål gjennom FNs Global Compact.

Hun har også lang fartstid i privat sektor hvor hun har jobbet med å implementere mål for bærekraft i selskaper gjennom DNVGL Group (tidligere Det Norske Veritas), og har også jobbet for NHO med bærekraft for deres medlemsbedrifter.

– Vi er utrolig stolte over å ha fått en kapasitet som Cecilie på plass i Nortura. Kanskje mer enn noen annen i Norge kjenner hun dette feltet, og hvordan næringsliv og matsektoren kan bidra for et mer bærekraftig samfunn. Vi gleder oss til å ha henne med på veien til å bli det mest bærekraftige matseselskapet i Norge innen 2030, sier konserndirektør for kommunikasjon, bærekraft og samfunn, Ellen Flø Skagen.

Hultmann begynte i Nortura 14. april.

 


 

Mulighet for sesongjobb i Nortura til høsten

Nortura trenger ekstrahjelp ved flere av våre fabrikker for å kunne gjennomføre lammesesongen denne sesongen og søker bønder som har tid og relevant erfaring.

Se mer informasjon i utsendt eierbrev, eller på medlem.nortura.no og kontakt oss innen 20. mai.

 


 

Marked

Det slaktes litt over 4700 storfe denne uka med en dekningsgrad på 75 prosent. Dekningen går litt ned som følge av en slaktedag mindre enn leveringsdager pga. 1. mai.

Det slaktes 19 800 gris med 100 prosent dekning.

Det er minimal slakting av sau nå, men de få som slaktes går ut lokalt.

Eggsalget er fortsatt svært høyt, men tilgangen i butikkene blir etter hvert noe bedre. Mai er normalt den perioden i året med størst eggsalg til festdager og selskaper, det bortfaller i stor grad i år. Likevel er eggforbruket nå langt større enn tidligere år, også for mai.

 


 

Pris

På grunn av lavere hudverdier reduseres avregningsprisen på ung okse, kastrat og kvige med kr.  0,11 per kg, ung ku, ku og okse kr. 0,09 per kg, og kalv over 50 kilo kr. 0,17 per kg, fra mandag 4. mai. Prisen på kalv og fôringsdyr okse økes med kr 3,- fra samme dato, dvs kr 360,- på grunnpris 120 kg.

Smågrisprisen økes også med kr. 30,-