Nortura i Bondebladet uke 13/2020

 

Hvordan skal du forholde deg for å begrense smitterisiko når du får dyrebil på gården?

Norturas dyrebilsjåfører vil være i kontakt med mange bønder i løpet av sin arbeidsdag. Sjåførene er nøkkelpersonell som det er viktig å holde friske, men som samtidig kan spre smitte dersom sjåfør selv er smittebærer uten å vite det. Derfor har vi innført strenge tiltak for å minske smittefaren i forbindelse med henting av dyr.

Notra dyrebil

Dette må du som produsent huske på før/når dyretransporten kommer på gården:

 • Hold avstand til sjåfør (1-2 meter). Det skal ikke håndhilses.
 • La sjåfør ta seg av alt papirarbeid. Sjåfør skal fylle ut kjøreseddel / egenerklæring på grunnlag av muntlig info fra deg. Pass på at alle opplysninger stemmer og meld inn endringer så tidlig som mulig.
 • Være nøye med håndhygiene.
 • Rengjør håndtak/utstyr som sjåfør kan komme i kontakt med. 
 • Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon eller er pålagt begrensninger i kontakt med andre folk (karantene, isolasjon), må du skaffe bistand fra andre personer som ikke er pålagt kontaktbegrensninger, slik at utlasting av dyra kan bli gjennomført som ordinært.

Dette er sjåførens instruks for å redusere smittefaren i kontakt med produsenten:   

 • Unngå nærkontakt/fysisk kontakt med personer (hold 1-2 meters avstand).
 • Foreta all papirhåndtering etter muntlig informasjon fra produsent
 • Være nøye med håndhygiene. Vask med såpe og vann når det er mulig, bruk Antibac når håndvask ikke er mulig.
 • Ikke møte produsenter som er syke, i karantene eller isolasjon.

For å begrense trafikken og smittefaren på våre slakterianlegg er det inntil videre ikke anledning for produsent å kjøre dyra sine selv til slakt.

Utover dette anbefaler vi alle å følge myndighetenes råd.

 


 

Følg med på medlemsweben

Koronasituasjonen endrer seg fra dag til dag, så følg med på medlemsweben – medlem.nortura.no for informasjon om hvilke tiltak som gjelder i forbindelse med smittefare, driftsrelatert info etc.

 • Stopp i retur og begrenset nisje
 • Stengte medlemsbutikker for medlemmer og eksterne
 • Stopp i ungdyrkåring foreløpig fram til 29. mars
 • Ingen signering på kjøresedler

Tiltakene som settes inn er for å begrense aktivitet og personkontakt. Nortura må også prioritere å opprettholde forsyningsplikten av matvarer til forbrukerne.

Hva om du blir smittet?
Blir du syk er det viktig at du har en plan på gården din. Veterinærinstituttet anbefaler inntil videre, at personer som får påvist smitte begrenser sin kontakt med dyr. Lag deg en beredskapsplan.

 


 

Får du Eierbrev fra Nortura?

Ikke alle vet at man kan søke i søppelpost-mappa, det er ikke unaturlig at spesielt nyhetsbrev som sendes som masseutsendelser kan havne der. Savner du Nyhetsbrev eller Eierbrev fra Nortura så sjekk! 

Illustrasjon spamfilter (bildet kan ha beskyttelse om opphavsrett)

Spamfilteret hindrer uvelkommen e-post, og undersøkelser sier at i snitt over 20 % av utsendelser kan havne i spamfilteret selv om du har «godkjent» avsender.

Ikke søppelpost?
Dersom du oppdager e-post i søppelboksen din som ikke burde ha vært kategorisert som søppelpost, kan du hente den til innboksen igjen ved å trykke på «ikke søppelpost», eller «dra» den over. Det er ulikt hvordan dette kan gjøres i ulike e-postlesere eller mobilapp.

Om du gjør dette en gang så kan det virke som om tjenesten er «smart nok» til å forstå at fremtidige e-poster fra denne avsenderen ikke skal filtreres bort. 

 


 

Ny konserndirektør i Nortura

Karolina Grønås Henriksen (44) blir konserndirektør for rødt kjøtt i Nortura.

Karolina Grønås Henriksen

Etter omorganisering i Nortura er rødt kjøtt skilt ut som eget forretningsområde, ved siden av hvitt kjøtt og egg, Proff og industrisalg, vekstområder samt råvare, medlem og slakting. Området rødt kjøtt omfatter resultatansvar for hele verdikjeden med produksjon og salg.  

Henriksen har lang erfaring fra både detaljhandel, merkevare og proffsalg, og kommer fra stillingen som administrerende direktør i Orkla Lilleborg Profesjonell, hvor hun har levert resultatfremgang over flere år. Hun har også vært salgsdirektør i samme selskap, i tillegg til salgsansvar gjennom flere år i Procter & Gamble.

– Vi er veldig glade for å få Karolina med på laget. Hun er en resultatorientert, målrettet og erfaren leder, med lang fartstid innenfor merkevarehandel og dagligvare. Jeg føler meg trygg på at hun vil tilføre våre merkevarer og vårt salg av rødt kjøtt svært mye, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Henriksen tiltrer senest i slutten av august.

– Jeg gleder meg veldig til denne utfordringen. Nortura har Gilde som sin merkevare på rødt kjøtt, og den er noe av det aller sterkeste som finnes i norsk dagligvarehandel. Ved å skape konkurransekraft i hele verdikjeden og bygge merkevaren ytterligere, tror jeg få kan slå oss i Norge. Selskapet står overfor spennende endringer og det er denne reisen jeg gleder meg til å ta fatt på, sier Henriksen.

 


 

Småfelakting etter nyttår omtrent som i 2019

– Mars er ein "mini"-slaktesesong for sau og lam etter teljedatoen og avløysartilskotet 1. mars. Gode grovfôravlingar stort sett over heile landet og auka  tilskotssats spesielt for buskaper med 127-150 sau, gjorde at vi var spente på om slaktinga ville auke mykje, seier fagsjef Finn Avdem.

Dersom innmeldingstala stemmer nokon lunde med det som blir slakta, vil Nortura slakte ca 10 000 sau og 23 000 lam frå nyttår og ut mars. Dette er på nivå med det vi slakta i 2019 i same periode. Spådomane om auka slakting ette teljedato 1. mars ser difor ikkje ut til å slå til. 

Nortura har hatt ein god salsvekst på sau og lam i starten av dette året. Hverdagslam-serien går veldig bra. Fåreburgeren fekk også ein god start med terningkast 6 i VG sin smakstest. Alt dette gjer at vi har auka salet av sau/lam med 27 % eller 205 tonn til og med veke 10. Hverdagslam-serien forbrukar nå råstoff av ca 600 lam kvar veke. – Desse produkta har "listing" i alle kjeder, så finn du ikkje Hverdagslam eller fåreburger, så spør etter dei, seier Avdem. – Nortura leverer om bestillingane kjem. 

Vi nærmar oss snart ein ny viktig salssesong, når butikkane skal fyllast med lammelår i ulike variantar fram mot påske. Nortura skal jobbe knallhardt for å overgå salsprognosen. 

 


 

Marked

Det slaktes litt mindre storfe, 3500 stk. denne uken og dekningsgraden er 71 prosent. Det er fortsatt tilgjengelig storfe på reguleringslager og det er bestilt i underkant av 300 storfe til uttak. Det forventes litt mer slakting uka etter, men tilførslene på ferskt, norsk storfekjøtt er lave i denne perioden. For å dekke etterspørselen er det anmodet og åpnet for import med generell tollnedsettelse av ferskt storfekjøtt i uke 12, 13 og 14. Importen forutsetter fortsatt uttak fra reguleringslager. 

Det slaktes ca. 19 200 gris som gir en dekningsgrad på 91 prosent. Det er tilgjengelig gris på reguleringslager, og det er når dette skrives bestilt 300 tinte gris. 

Det slaktes ca. 2500 lam og det meste går til reguleringslager. Av sau slaktes det ca. 940 stk, og ca. 150 fryses til reguleringslager. 

Eggsalget er høyt, men eggproduksjonen er stabil, slik at markedet sett samlet over en periode blir dekket.

 


 

Pris

Ingen endringer denne uken.