Nortura i Bondebladet uke 12/2020

 

Lam 2020 i storslåtte nordnorske omgivelser

Lammekongressen «Lam 2020» ble arrangert helga 6.-8. mars i Tromsø. 250 kongressdeltakere trosset snøværet og var med på busstur dagen før. Målet var tre utvalgte sauefjøs hos flinke sauebønder i en landsdel som ofte topper kvalitetsskalaen i landet på «ROS-analysene».

– Det er første gangen jeg er i Nord-Norge og det var inspirerende å besøke sauefjøs og se stordrift på sau i Troms, sa Kåre Olav Råum fra Gaupne i Luster. – En god start på helga og lammekongressen.

Lammekongressen ble tidlig fulltegnet med nesten 500 deltakere og et vidt program som dekte alt fra fôr, fôrdyrking, beite, avl, helse, kvalitet og drift. Foredraga fra kongressen vil i ettertid bli lagt ut på eget område.

– Lammekongressen er ikke bare for å oppdatere seg faglig, det sosiale er også like viktig, sa Ragnhild Borchsenius i Norsk Landbruksrådgiving, som er medarrangør for kongressen sammen med Nortura og Norsk Sau og Geit.

Du kan se mer fra lammekongressen på vår nettside og facebook Medlem Nortura.

Bilder fra kongressen LAM 2020
Finn Avdem (t.h.) som er fagsjef småfe i Nortura og «general» for kongressen ble av Kjell Erik Berntsen, leder i Norsk Sau og Geit, trukket fram på scena under avslutningen og takket for et vel gjennomført arrangement. Fortjent! Midtbilde foto: Ragnhild Borchsenius, NLR.

 


 

Bonde-TV fra fjøset

Mandag 23. mars blir det storfe i alle sosiale kanaler, når Bondelaget arrangerer Bonde-TV fra fjøset, bli med og del fra ditt fjøs.

Send direkte på Facebook fra din egen profil, sett personverninnstillingene på innlegget til "offentlig". Logg inn og trykk på "send direkte" i postefeltet. Når du har valgt direktesending, skriv inn tittel «BondeTV fra fjøset» og fyll inn i feltet «si noe om den direktesendte videoen din».

Husk å bruke #bondeTV. Dobbeltsjekk at innstillingene står på offentlig, så flest mulig får se ditt bidrag.

Du kan også vise fram gården din på Instagram, klikk på «Din historie» øverst i venstre hjørne. Del film, legg til bilder eller tekst.

 


 

Innmeldingsfrister i forbindelse med påsken

Innmeldingsfrister for slaktedyr til Nortura SA, med endring av innmeldingsfrister i forbindelse med påske.

Vær obs på endring i innmeldingsfristene for gris, storfe og småfe med levering i påskeuka og uka etter.

  • Innmeldingsfrist for uke 14 og 15, uka før påske pluss påskeuka, er tirsdag 24. mars.
  • Innmeldingsfrist for uke 16, uka etter påske, er tirsdag 31. mars. 

Medlemssenteret har åpent fra kl. 07.00 til 12.00 onsdag før påske.

 


 

Slakte lam før 15. april

Lam født i fjor må slaktes før 15. april om de skal klassifiseres i kategorien lam, i praksis må lam da slaktes senest i uke 14.

Innmeldingsfristen for uke 14, uka før påske som da er siste mulighet siden de fleste anlegg ikke slakter påskeuka, er tirsdag 24. mars. Lam som da skal klassifiseres som lam må da slaktes senest i uke 14. 

Regelverket for klassifisering tilsier at etter 15. april skal ingen slakt som er født i første halvår av forrige kalenderår oppnå kategori lam. Meld gjerne inn på Min side!

 


 

Svein Erik Carlson blir ny fabrikksjef på Malvik

Svein Erik Carlson overtar etter Odd Erik Sveen og er ansatt som ny fabrikksjef ved Nortura Malvik. Carlson har hatt flere lederroller i Nortura – både som avdelingsleder for skjæring og den siste tiden som fabrikksjef på Steinkjer.

Han vil i tillegg til å være fabrikksjef på Malvik fortsatt ha ansvar som fabrikksjef ved Nortura Steinkjer.

– Vi er glade for at Svein Erik Carlson har takket ja til rollen, og med han på laget har vi fått en person som kjenner verdikjeden og fabrikkdrift svært godt, sier konserndirektør for produksjon, Lisbeth Svendsen.

Svein Erik Carlson tiltrer rollen i løpet av kort tid og vil ha tilholdssted på Nortura Malvik det meste av tiden. 

 


 

E-læringskurs om dyrehelse og smittevern

Animalia tilbyr nå et e-læringskurs for å dekke kompetansekravet i den nye dyrehelseforskriften som trådte i kraft 1. januar 2020. Kurset er relevant for alle som ikke kan dokumentere oppdatert kompetanse i dyrehelse på agronomnivå eller høyere utdanningsnivå. Modulene for storfe- og sau er klare til bruk.

E-læringskurs om dyrehelse og smittevern

Kurset er godkjent av Mattilsynet som kompetansegivende og møter kravet i dyrehelseforskriften. Innholdet tar for seg alle husdyrproduksjoner slik at du selv kan velge hva som er mest aktuelt med ett eller flere dyreslag.

Kurset koster kr. 1000,- uavhengig om du flere dyreslag, og tar 1-2 timer å gjennomføre på pc, nettbrett eller mobil. Kurset vil gi deg et utkast til smittevernplan med status for din egen gård. Denne smittevernplanen brukes ved tilsyn eller revisjon.

Se mer på medlem.nortura.no eller animalia.no.

 


 

Nortura URFE

Nortura har ansvaret for varestrømmen URFE og selskapet Urfe SA er et samvirkeselskap bestående av kjøttprodusenter som benytter tradisjonelle norske melkeferaser («URFE») for melk- og kjøttproduksjon.

Urfe SA er eier av varemerket «URFE».

Det er nye kriterier for klasse og fettgruppe for Urfe fra 23. mars 2020, produsenter til avtalevarestrømmen er informert om endringene. Ønsker du mer informasjon om Urfe-avtale, se medlem.nortura.no/storfe/priser-vilkar.

 


 

Meld inn riktig antall dyr og dyreslag

Det er viktig for oss både for planlegging av inntransport, slakting, og ikke minst videre varestrøm at det er riktig antall dyr og riktig dyreslag som er meldt inn til slakt og leveres.

Dette gjelder alle dyreslag.

For storfe er det kun individinnmelding, og riktig individ skal meldes inn.

Riktig antall i forhold til dyreslag er viktig for plass på dyrebilen, men det er også like viktig i forhold til det vi planlegger avsetning for i markedet.  

Må du korrigere din innmelding på forhånd så kan du endre individnummeret på storfe på Min side inntil innmeldingsfristen har gått ut, eller ved å kontakte Medlemssenteret på telefon 95518400.

Du kan ikke endre antall på innmeldingen eller slette etter at innmeldingsfristen er gått ut.

 


 

Marked

Det er fremdeles relativt lav dekning av norsk, fersk slakt av storfe. Det slaktes i overkant av 3100, tilsvarende en dekning på 67 %. Det er til nå bestilt ca. 330 storfe fra reguleringslageret, som er på ca. 800 storfe, 220 tonn. Sammen med import dekkes markedet med storfekjøtt. 

Det slaktes 19 200 gris denne uka, det gir en dekningen på 92 %. Det er gris tilgjengelig på reguleringslager.

Det slaktes nesten 3 500 lam denne uka som gir et overskudd av ca. 2100 lam til reguleringslager. For sau er antall slakt på nesten 2000 stk og dekningen tilnærmet 100 %. Nortura håper de klarer å selge alt for å unngå innfrysing.

 


 

Pris

Fra og med mandag 16. mars økes avregningsprisen med kr 0,50 for Storfe, alle klasser og grupper, og kr 1,00 per kg for Lam, alle klasser og grupper som følge av økt engrospris. I tillegg innføres det ekstra avtaletillegg for storfe med kr 0,65 per kg.