Nortura i Bondebladet uke 10/2020

 

OL-gull med råvarer fra den norske bonden

Det norske kokkelandslaget tok storeslem, og ble tildelt den Olympiske gullmedaljen for sin kokkekunst under det olympiske mesterskapet (IKA Culinary Olympics 2020) i Tyskland den 19. februar. Det norske juniorlandslaget tok sølv. 

OL-gull

Nortura leverte hovedråvarene til flere av rettene - kalv fra Lille Røed Gård, lam fra Klostergarden og Livèchekylling. Nortura Proff og Birger Frimo har hatt et tett samarbeid med landslagene for å finne de optimale råvarene som landslagene skulle ha med seg til OL.

– Deltagerne på Det Norske Kokkelandslaget har trent ca 20 000 timer tilsammen det siste året, og er veldig klare på hva de ønsker av oss som leverandør, sier Birger Frimo, som takker på vegne av Nortura Proff og Det Norske Kokkelandslaget.

Mer enn 2000 kokker fra 59 land deltok i OL i kokkekunst. Smak, hygiene og innovasjon er blant det dommerne legger vekt på i sine vurderinger. ​Du kan se fra konkurransen på Nortura Proff sin facebookside.

Nortura er generalsponsor for NKL – Norske kokkers landsforening/De norske kokkelandslagene. 

Vi gratulerer!

 


 

Har du alt klart til lamminga?

– Lammingstida er ei travel tid som det er viktig å planleggja godt. Ein godt forberedt lammingssesong gir overskot til å berge fleire lam, seier Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura.

Lamming

I temaheftet "Mindre lammetap" har Team småfe laga fylgjande liste over det som må vera klart til ein travel lammingssesong.

Ordne i god tid før lamminga:

 • Ryddig og oversiktleg (system) i og rundt fjøs
 • Vaksinere sauene
 • Smittesluse med handvask, overtrekksklede og støvlar til veterinær og andre som skal inn i fjøset
 • Råmjølk i frysaren (frå sau året før og frå ku som reserve)
 • Øyremerke og tang
 • Framfallssele
 • Helsekort 

Ordne til lamming:

 • Nok folk (vaktlister)
 • Viktige telefonnummer (veterinær, Mattilsynet, osv.)
 • Nok grinder til å skilje frå søyer som skal lamme
 • Mogelegheit for lamma til å ligge på tett underlag
 • Lammingslister/noteringsbøker
 • Til fødselshjelp:
  • Hansker, lange og korte
  • Glidemiddel
  • Såpe med lav pH til vask av søya
  • Bøtte
  • Reine tau/snører etc til fødselshjelp
 • Merkestifter
 • Jod, sårsalve, osv.
 • Flasker med smokker til lamma
 • Lammesonde
 • System for å forhindre nedkjøling av lam og for oppvarming av nedkjølte lam
 • Evt. Utstyr til kopplamproduksjon (alt ein treng)

Har du alt dette på plass?

Mange av desse punktene er viktige heile året, men ekstra viktige i lamminga. Før du veit ordet av det, er lamminga i gang!

Lamming

 


 

Fôringsdyr

– Det er et økende nasjonalt underskudd av fôringsdyr, men leveringsklare fôringsdyr av god kvalitet kan lett formidles i hele landet til gode betingelser, sier Odd Finnesand, fagsjef livdyr i Nortura.

I store deler av landet var vinteren 2018/2019 en unntaksperiode pga av tørken sommeren 2018 i Sør-Norge. Et resultat ble mindre etterspørsel etter fôringsdyr utover vinteren 2019. Heldigvis kan vi anta at vinteren i år er ca et normalår.  

– Det pågår et godt arbeid i hele landet med å dekke et større tidsvindu med nok norskprodusert storfekjøtt. Dette er nok litt av årsaken til en økende etterspørsel etter fôringsdyr på denne tiden. Fôringsdyr er lettest å formilde mellom 100-200 kg, men kategorier større eller mindre kan også meldes inn, sier Finnesand.

Mindre områder i Rogaland har hatt noen utfordringer med ringorm men er nå tilbake på normalformidling igjen. Unntaket i området er at også fôringsdyr må følges med en veterinærattest ved formidling.

Nortura er en stor aktør innen formidling av fôringsdyr/avlsdyr. Har du/dere fôringsdyr så ta kontakt med livdyravdelingen på telefon 955 18 400, eller meld inn på Min side.

 


 

Etisk regnskap og inntransport

Norturas ivaretakelse av dyrevelferden under transport og ved slakting er underlagt revisjon av en uavhengig tredjepart gjennom ordningen «Etisk regnskap». Målet er at alle slaktelinjer minst skal oppnå den nest beste karakteren B ved slike revisjoner.

Ved utgangen av 2019 hadde 44 prosent av slaktelinjene ved Norturas fabrikker karakter A og 56 prosent karakter B.

Tabellen under viser gjennomsnittlige transporttider og andel dyr som døde under transport og oppstalling på fjøs i 2019.

 

Antall dyr

Transporttid

% døde

Gris

971 436

2 timer 30 min

0,0240 %

Storfe

206 257

3 timer 35 min

0,0005 %

Småfe

772 473

3 timer 46 min

0,0195 %

Kylling

35 610 997

1 time 49 min

0,067 %

Kalkun

826 878

1 time 40 min

0,041 %


2019 har vært det første hele året der kravet om kjøre- og hviletidsbestemmelsene for slaktebilsjåfører har vært gjeldende. Endringen innebærer blant annet at sjåførene er pliktige til å ta en pause etter 4,5 timers kjøring. Dette medfører at reisetiden for noen transporter av slaktedyr forlenges.

 


 

Billetter til Holmenkollen skifestival

Alle Nortura-eiere får 10 % rabatt på arenabilletter på både Skifest & Raw Air 6. - 8. mars, og Skiskyting i Holmenkollen 20. - 22. mars.

Nortura SA og Holmenkollen Skifestival har et samarbeide, og alle Nortura-eiere får 10 % rabatt på arenabilletter på både Skifest & Raw Air og Skiskyting. Rabatten gis ved billettkjøp gjennom holmenkollenskifestival.hoopla.no/sales. Her velger du den dagen du ønsker billett (World Cup Nordisk (Skifest & Raw Air) eller World Cup Skiskyting). Skriv inn kampanjekoden, 10HSB, i det gitte feltet.

Se mer detaljer i artikkel på medlem.nortura.no/organisasjon/nyheter.

 


 

Marked

Det slaktes lite storfe (ca. 2850 stk), men forventes noe mer uka etter. Dekningsprosenten er på 57 %, og det er bestilt 550 storfe fra reguleringslager.

Det slaktes ca 17.400 gris, tilsvarende 80 % dekningsgrad. Det er bestilt noe gris til uttak fra reguleringslager.

Det slaktes ca. 1900 lam, og av de går ca. 1200 lam til innfrysing. Av sau slaktes det ca. 1700 som gir 100 % dekning.

 


 

Pris

Avregningsprisen for storfe alle klasser og grupper, går ned med kr 1,50 per kg fra mandag 2. mars. Prisnedgangen skyldes redusert engrospris med kr 0,80 per kg, og økt omsetningsavgift med kr 0,70 per kg.

Prisopptrappingen starter mandag 16. mars, da økes engrosprisen og ekstra avtaletillegg innføres. Se medlem.nortura.no/storfe/priser-vilkar for prisløype for storfe fram til sommeren.