Marked- og prisspalte uke 30

 

Marked

Det slaktes i underkant av 2 100 storfe denne uken og dekningsgraden er 66 prosent. Det er forventet lav dekning også kommende ukene fremover og markedets etterspørsel dekkes således opp av import ved at det er generell tollnedsettelse på ferske hele og kvarte slakt.

Det slaktes i overkant av 14 000 gris denne uken som gir en dekningsgrad på 82 prosent. Også her er det forventet tilsvarende lav dekning fremover. Det er noe frosne svineprodukter på reguleringslager samt at det er importkvoter tilgjengelig, for å kunne dekke opp markedets etterspørsel.

Det slaktes svært begrenset volum småfe – gir lokal dekning.

Egg salget er de aller fleste år lavt i juli, og slik starter det i år også. Samtidig er det i år ekstra usikkerhet ved salgsutviklingen med mange som ferierer i eget land. Eggproduksjonen er på samme nivå, og det blir raskt overskudd. 

 


 

Pris

Grunnet reduserte hudverdier går avregningsprisen ned med kr. 0,11 for ung okse, kastrat, kvige og kalv over 50 kg. For ung ku, ku og okse blir nedgangen kr. 0,08.